Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Bekas

 

Lapiņsēnes

 

Piepes

"Citādās" sēnes
Various other fungi
 

Ar 'citādām' domātas gan sēnes, kam cepurītes apakšā ir nevis stobriņi vai lapiņas, bet adatiņas; gan sēnes, kam nav cepurītes kā tādas: kausveidīgas, vālesveidīgas, koraļļveidīgas, zvaigžņveidīgas, želejveidīgas... To vidū ir lāčpurni, zemestauki, pūpēži, zemeszvaigznes u.c.

 

Neprofesionāla sēņu interesenta ērtības labad sugas ir sadalītas pa grupām pēc ārējām pazīmēm (izskata, konsistences u.c.), nevis pēc zinātniskās sugu sistemātikas!

Gaileņveida

Ar adatiņām

Sakrokotas

Kausveida lielas

Kausveida mazas

Kausveida sīkas

Ligzdveida

Tūtasveida

Koraļļveida

Vālesveida

Želejveida

Zemestauki

Zvaigžņveida

Klājeniskas

Koksnainas

Uz zaļumiem

Pūpēži (dažādi)

Galvenokārt pazemē

Visvisādas citādākas

▪ Vējslotas ▪

▪ Ledusmati ▪


 

!

Ģinšu klāsta jaunākie papildinājumi: īstās kaussēnes (4 sugas agrākās 1 vietā, 19. martā); kārpsēnes (12.martā); vēršmēlenes (3 sugas agrākās 1 vietā, 4.febr.)
Sugu klāsta jaunākie papildinājumi: trauslā vālene (6.aug.); puslodes humārija (27.martā); Plicaturopsis crispa, ragveidīgā kalocera un oranžā galertene (pērn 22.dec.); cepurīšu milnene un krokainā jodausene (pērn 20.okt.)
Attēlu klāsta jaunākie papildinājumi: apaļsporu bisīte (21.jūnijā); dzīslainais kauslāčpurns (11.maijā); pelēkā gailene un parastā piestenīte (26.martā); ledusmatu sēne (4.febr.); lipīgā zaraine, parastā ausaine (pērn 22.dec.); čūskmēlīšu milnene, safrāna zarvālene un gļotainā holveja (pērn 20.okt.)

 


Gailenes un līdzīgās

Lai cik dīvaini tas varbūt arī liktos, 'citādo' sēņu vidū ir pat visparastākās gailenes un dažas tām ārēji līdzīgu sēņu sugas.
Pamats: 'cepurītes' tām patiesībā nav nodalītas no 'kātiņa', bet 'lapiņas' - no 'cepurītes' (tās ir tikai augļķermeņa krokas).


Gaileņu dzimta (visas 6 sugas)
Cantharellaceae


Parastā gailene un tai ne vien ārēji līdzīgas, bet patiesi radniecīgas sēnes.


Violetais cūkausis
Gomphus clavatus


Gailenēm tikai šķietami līdzīga, ļoti reti sastopama sēne.


Ar adatiņām apakšpusē

Sēnes, kurām augļķermeņa apakšpusi klāj nevis stobriņi (tādi kā bekām un piepēm) vai lapiņas, bet gan sīkas adatiņas.


Dzeltenā kliņģerene
Hydnum repandum


Šķietami līdzīga gailenei, bet ar adatiņām.


Vēršmēlenes (visas 3 sugas)
Sarcodon spp.


Adateņsēnes ar izteikti zvīņainu augšpusi.


Sarkstošā bankera
Bankera fuligineoalba


Prāva adateņsēne ar gludu augšpusi.

Parastā adatreceklene
Pseudohydnum gelatinosum


Prāva receklim līdzīga sēne ar adatiņām.

Ziemeļu klimakodone
Climacodon septentrionalis


Sastāv no daudzām saaugušām cepurītēm.

Parastā ausenīte
Auriscalpium vulgare


Miniatūra sēnīte, kura aug uz čiekuriem.

Rūsganā / Peka brūnzobe
Hydnellum ferrugineum, Hydnellum peckii


No tām mēdz izdalīties asinssarkani pilieni.

Zilganā brūnzobe
Hydnellum caeruleum


Izceļas ar zilgano augšpusi (ar laiku balē).

 


Izteikti sakrokotas

Sēnes, kurām augļķermeņi ir daždažādā veidā stipri sakrokoti (un ir bez stobriņiem, lapiņām vai adatiņām apakšpusē).


Bisītes (visas 5 sugas)
Gyromitra spp.


Sēnes ar dažādu neregulāru krokojumu.


Lāčpurni (visas 4 sugas)
Morchella spp.


Pavasara sēnes ar šūnveida krokojumu.


Parastais ķēvpups
Ptychoverpa bohemica


Pavasara sēne ar viļņveida krokojumu.

Uzpūstā saknene
Rhizina undulata


Krokota rudens sēne pilnīgi bez kātiņa.

Krokainais rumpucis
Helvella crispa


Stipri krokota vasaras un rudens sēne.

Dobais rumpucis
Helvella lacunosa


Mēreni krokota vasaras un rudens sēne.

Elastīgais rumpucis
Helvella elastica


Mēreni krokota vasaras un rudens sēne.

Tumšais rumpucis
Helvella atra


Mēreni krokota vasaras un rudens sēne.

Krokainā jodausene
Ionomidotis irregularis


Ļoti mitrās vietās uz kritalām augoša sēne.


Parastā (ķidu) ausaine
Auricularia mesenterica


Kruzuļaina, mainīga, piepēm līdzīga daudzgadīga sēne.


Krokainā kazbārde
Sparassis crispa


Ļoti liela, aug rudens pusē g/k uz skujukoku pamatnēm.


Kausveida (prāvas)

Sēnes, kuru augļķermeņiem ir paprāvu (nedaudzi līdz vairāki centimetri diametrā) kausiņu vai pat padziļu toverīšu forma.


Austrijas agrene
Sarcoscypha austriaca


Agri pavasarī ļoti bieži sastopama sēne.


Krātera urnula
Urnula craterium


Agri pavasarī augoša it kā ļoti reta sēne.


Toverīšu sarkosoma
Sarcosoma globosum


Agri pavasarī augoša it kā ļoti reta sēne.

Dzīslainais kauslāčpurns
Disciotis venosa


Vēlā pavasarī visai reti sastopama sēne.

Kausa rumpucis
Helvella acetabulum


Pavasara pusē paretam sastopama sēne.

Zeltainā aleirija
Aleuria aurantia


Rudens pusē pabieži sastopama sēne.

Īstās kaussēnes (4 sugas)
Peziza spp.


Gada siltākajā pusē sastopamas sēnes.

Sakņkāta sovierbiella
Sowerbiella radiculata


Aug rudens pusē, zināma vien 2 vietās.


Kausveida (mazas)

Sēnes, kuru pieaugušiem augļķermeņiem ir nelielu (diametrā centimetrs vai divi) kausiņu forma; vairākums aug grupās.


Bumbuļu sklerocīnija
Dumontinia tuberosa


Aug pavasarī, diezgan bieži, parasti barā.


Melnā pseidoplektānija
Pseudoplectania nigrella


Aug pavasarī, visai reta (ar izņēmumiem).


Kelē rumpucis
Helvella queletii


Aug pavasara pusē, zināms vien 2 vietās.

Kātkausa rumpucis
Helvella macropus


Aug rudens pusē pa vienam vai grupās.

Puslodes humārija
Humaria hemisphaerica


Aug rudens pusē uz augsnes, biežāk viena.

Daudzveidīgā melnkausene
Bulgaria inquinans


Aug rudens pusē uz koksnes lielās grupās.


Kaus-/diskveida (sīkas)

Sēnes, kuru augļķermeņiem ir sīku (diametrs zem centimetra) seklu kausiņu vai disku forma; aug lielās ciešās grupās.


Vairoga skropstene
Scutellinia scutellata


Aug rudens pusē uz trūdošas koksnes.


Oranžsarkanā melastiza
Melastiza chateri


Aug vasarā un rudenī smilšainā augsnē.


Zilzaļā hlorociborija
Chlorociboria aeruginascens


Aug rudens pusē uz trūdošas koksnes.

Kopas inermīzija
Byssonectria fusispora (Inermisia aggregata)


Aug pavasarī uz briežu u.c. zvēru mēsliem.

Citronu bisporella
Bisporella citrina


Aug rudens pusē uz trūdošas koksnes.

Kausveida purpurlāsene
Ascocoryne cylichnium


Aug rudenī uz trūdošas lapukoku koksnes.

 

Ligzdveida (sīkas)

Tūtasveida (ausveida)
 
Sīkas sēnes (<1 cm), kuras izskatās kā ligzdiņas ar oliņām. Nelielas sēnes, kuras izskatās kā vaļīga tūta vai zvēra auss.


Ligzdenīšu dzimta (šeit: 2 sugas)
Nidulariaceae


Aug grupās uz mirušas kosnes u.c. organ. substrātiem.


Ausenes (šeit: 3 sugas)
Otidea spp.


Aug uz augsnes pa vienai vai mazās grupās.


Koraļļveidā sazarotas

Koraļļveidā sazarotas sēnes, gan lielas, gan mazas. Vienas aug uz trūdošas koksnes (arī slēptas), citas - uz augsnes.


Koraļļu dižadatene
Hericium coralloides


Smalki sazarota ar sīkām adatiņām galos; reizēm ir pat
sprīža lielumā; aug uz koksnes, dažkārt grupās. Reta!


Lapukoku svečtursēne
Clavicorona pyxidata


Zaru galotnes ir kā miniatūri 4-žuburu svečturi; paretam 
ir bezmaz sprīža lielumā; aug uz koksnes, bieži grupās.

Korallenes (šeit: 3 sugas)
Ramaria spp.


Koraļļveidīgi sazarotas, zari ir visumā taisni un paralēli; 
gan mazas, gan lielas; aug uz augsnes. Dažas ir retas.

Lentārijas (šeit: 2 sugas)
Lentaria spp.


Mazas, izteikti koraļļveidīgas, aug baros uz koksnes.

Kaloceras (abas 2 sugas)
Calocera spp.


Ir/nav sazarotas; aug uz koksnes (arī augsnē slēptas).

Briežu ksilārija
Xylaria hypoxylon


Maza, nereti ir kā brieža ragi, aug grupās uz koksnes.

Vārpstenes (visas 3 sugas)
Clavulina spp.


Sarežģītā veidā zarotas, īpaši - galos; zari stipri izlocīti;
aug uz augsnes, parasti pa vienai.

Vārpstenītes (šeit: 2 sugas)
Clavulinopsis spp.


Tievas, stobrveidīgas, izlocītas; pušķos šķiet koraļļveida;
aug uz augsnes, parasti grupās.

Kārpsēnes (visas 3 sugas)
Thelephora spp.


Samērā vienkārši zarotas, ar ādainu konsistenci.

Zarvālenes (šeit: 1 suga)
Ramariopsis spp.


Atkārtoti U-veidā zarotas; ar izteiktiem kātiņiem; mazas.

Nenoskaidrotas (šobrīd 5 sugas)
Piederīgas dažādām ģintīm un dzimtām


Koraļļveida sēnes, kuru sugas vēl neesam noskaidrojuši.
Vienas atrastas augam uz augsnes, citas - uz koksnes.


Vālesveida (lielas un mazas)

Pēc formas vālesveida, taču dažādu izmēru un aug uz ļoti dažādiem substrātiem: augsnes, koksnes, kūniņām, sēnēm.


Dižvālenes (visas 3 sugas)
Clavariadelphus spp.


Pārsvarā lielas (līdz ~20 cm augstas), aug uz augsnes.


Milnenes (šeit: 3 sugas)
Cordyceps spp.


Mazas, parazitē uz pazemes sēnēm, kūniņām vai tml.

Stobrenes (abas 2 sugas)
Macrotyphula spp.


Ļoti slaidas sēnes, diezgan augstas; aug uz nobirām.

Trauslā vālene
Clavaria fragilis


Ļoti slaida sēne, var būt diezgan augsta; aug uz nobirām.


Čūsku zemesmēlīte
Geoglossum glabrum


Maza, aug bariņos uz augsnes, pareta.


Daudzveidīgā ksilārija
Xylaria polymorpha


Neliela, aug uz trūdošas koksnes, reta.


Želejveida un skrimšļainas

Pēc formas ļoti dažādas sēnes, taču it visas - želejveida vai skrimšļainas. Vienas aug uz koksnes, citas - uz augsnes.


Eksīdijas (šeit: 5 sugas)
Exidia spp.


Aug uz samērā nesen mirušas koksnes.


Receklenes (šeit: 3 sugas)
Tremella spp.


Parazitē uz koksni noārdošajām sēnēm.


Parastā adatreceklene
Pseudohydnum gelatinosum


Aug uz trūdošiem celmiem, parasti grupā.

Rumpuču skrimslene
Tremiscus helvelloides


Aug pušķos, grupās uz zemes, pat gružos.

Recekļainā leocija
Leotia lubrica


Aug uz zemes pie lapukokiem, g/k baros.

Gļotainā holveja
Holwaya mucida


Sērkociņ- vai kausiņ-/diskveida, uz kritalām.

Krokainā purpurlāsene
Ascocoryne sarcoides


Aug rudenī uz trūdošas lapukoku koksnes.

Kausveida purpurlāsene
Ascocoryne cylichnium


Aug rudenī uz trūdošas lapukoku koksnes.

Pagaidām bez nosaukuma
Craterocolla cerasi


Aug vēsumā uz ķiršu u.c. lapukoku koksnes.

Ragveida kalocera
Calocera cornea


Aug dažādos laikos uz trūdošas koksnes.

Oranžā galertene
Dacrymyces stillatus


Aug dažādos laikos uz trūdošas koksnes.

Pagaidām bez nosaukuma
Neobulgaria pura


Aug rudenī uz trūdošas lapukoku koksnes.


Dažādu veidu pūpēži

Bumbuļveidīgas, lielākoties virszemē esošas sēnes, kurām pēc nobriešanas apvalks pārplīst, tā izlaižot sporas gaisā.


Milzu apaļpūpēdis
Langermannia gigantea


Caurmērs līdz pat vairākiem decimetriem!


Kārpainais pūpēdis
Lycoperdon perlatum


Neliels, toties aug prāvās blīvās grupās.


Iedzeltenais jumjupūpēdis
Rhizopogon obtextus


Virszemē ir tikai augļķermeņa augšdaļa.

 

Zemestauki

Zvaigžņveida
 
"Olas", no kurām spēji izaug kāti ar smirdīgām galotnēm. Pūpēdīši, kuriem ārējais apvalks plīstot izveido "zvaigzni".


Zemestauki, mutīne, tīklene (4 sugas)
Phallaceae


Zemestauki sākumā ir olveidīgi; tad no "olas" spēji izaug
kāts ar smirdīgu vielu galotnē; šo vielu drīz noēd mušas.


Zemeszvaigznes (šeit: 10 sugas)
Geastrum spp.


Zemeszvaigznes ir nelieli pūpēdīši, kuru ārējais apvalks 
atveroties saplīst daivās, tā padarot sēni zvaigžņveidīgu.

 

Klājeniskas uz koksnes

Koksnainas uz koksnes
 
Sēnes, kuras aug uz koksnes un kuru augļķermeņi tur veido plašu, taču plānu slāni (šajā ziņā tās atgādina klājpiepes). Pēc konsistences koksnaini cietas un tādēļ īpaši ilgmūžīgas sēnes, kas aug uz nedzīvas koksnes (stāvošas vai kritušas).


Pergamentsēne un brants


Viena noderīga mežsaimniecībā, otra bojā koka būves.


Ksilāriju dzimtas sēnes


Dažas no diezgan daudzajām šīs dzimtas sēnēm.

 

Uz augu zaļajām daļām

Pilnīgi vai g/k pazemē
 
Sēnes, kuras aug uz augu zaļajām (nodzeltējušajām) daļām. Sēnes, kuras aug vien pazemē (vai nedaudz izspraucas ārā).


Rūsassēnes, kļavu ritisma u.c.
Puccinia spp., Rhytisma spp., Sebacina spp., ...


Rūsassēnes, kļavu ritisma, brūkleņu eksobazīdija u.c.


Īstās u.c. trifeles, jumjupūpēži
Tuber spp., Elaphomyces spp., Rhizopogon spp., ...


Jumjupūpēži, briežtrifeles, cūktrifeles, īstās trifeles.


Visvisādas vēl citādākas

Dažnedažādas sēnes, kuras pēc formas, uzbūves u.c. nav ietilpināmas itin nevienā no augstāk izdalītajām sēņu grupām.


Cinobrsarkanā nektrija
Nectria cinnabarina


Aug uz sprunguļiem un sprungulīšiem.


Pagaidām bez nosaukuma
Plicaturopsis crispa


Aug lielos baros uz atmirušas lapukoku koksnes.


Rumpuču skrimslene
Tremiscus helvelloides


Skrimšļaina sēne, aug pušķos un grupās.


Zemes kārpsēne
Thelephora terrestris


Sīksta rozetveida sēne ar bārkstainu malu.


Lāpstenītes (abas 2 sugas)
Spathularia spp.


Mazas, lāpstveida, aug uz augsnes, retas.


Ieritinātā kudonija
Cudonia circinans


Sīka sēnīte, kas aug bariņos uz zemes.


Joprojām bez nosaukuma
Spinellus fusiger


Kniepadatveida sēne, parazitē uz sēntiņām.Koksnes sēņu izraisīti veidojumi

Veidojumi, kurus izraisa specifisku sēņu klātbūtne koksnē: plaši pazīstamās vējslotas un mazāk pazīstamie ledusmati.


Vējslotas
Taphrina spp.


Šīs sēnes liek viedoties bieziem sīku zariņu murskuļiem.


Ledusmati
Exidiopsis effusa


Sēne liek ledum veidoties nevis kārtiņā, bet pavedienos.

 

Galerija papildināta 06.08.2018
Galerija pārveidota  18.02.2015

Vietnes sadaļas

 

Titullappuse