Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Citādās 

Lentārijas
 

Lentārijas ir nelielas sēnes ar koraļļveidā sazarotiem augļķermeņiem. Atšķirībā no vairākuma citu koraļļveidīgo sēņu, aug uz trūdošas koksnes.


Pagaidām bez latviskā nosaukuma
Lentaria epichnoa

Atšķirībā no gandrīz visām citām koraļļveidīgajām sēnēm, lentārijas, t.sk. šī suga, aug uz koksnes (attēlotajā gadījumā - uz pussairuša celma).

Arī šeit redzamā tās pašas sugas lentārija patiesībā izaugusi uz koksnes.

Sugas abi augšējie attēli uzņemti virs Gaujas senlejas kreisās nogāzes pie Gleznotājkalna
2012. gadā, apakšējais - virs Amatas ielejas labā krasta nogāzes pie Kārļiem 2011. gadā.

Pagaidām bez latviskā nosaukuma
Lentaria byssiseda

Arī šī lentāriju suga, atšķirībā no vairākuma citu koraļļveidīgo sēņu, aug uz koksnes (šajā gadījumā - uz vecas kritalas).

Šī suga Latvijā provizoriski konstatēta vienā vietā - ~1 km uz dienvidrietumiem no Krimuldas
(2010.g., Edgars Mūkins), kur tā uz vienas noteiktas kritalas novērojama gandrīz katru gadu.

Sugas augšējais attēls uzņemts minētajā atradnē pie Krimuldas 2010. gadā, apakšējais - 2016. gadā.

 Latvijā ir konstatētas vēl vismaz divas lentāriju sugas
 (arī tām latviskais nosaukums aizvien nav izdomāts):
 Lentaria albovinacea, Lentaria surculus.

Citādās