Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Citādās 

Dzīslainais kauslāčpurns
  Disciotis venosa  
 

Visai reti sastopama kausveidīga askusēne, kura aug pavasarī lapukoku mežos un parkos, vislabprātāk - mālainā augsnē. Augļķermenis sākumā ir slēgts un kausveidīgo formu iegūst vēlāk augšanas gaitā. Tā caurmērs reti kad pārsniedz 10 cm. Nelielais kātiņš ir rupji dzīslains, turklāt dzīslojums stiepjas tālāk līdz pat kausveidīgās daļas malai. Augļķermeņa augšpusē tas izpaužas kā kausiņa iekšienes neregulārs viļņojums. Šīs īpatnības kopā ar piederību lāčpurnu dzimtai ir kalpojušas par iemeslu tik savādam nosaukumam. Dzīslainais kauslāčpurns ir ēdams, tomēr retās sastopamības dēļ reāli netiek ievākts.

Raksturīgais dzīslojums ir nepārprotami redzams uz ārējās (apakšējās) virsmas, bet augšpusē (kausiņa iekšienē) izpaužas kā neregulārs viļņojums.
Augļķermeņa apakšpuse ir baltgana, smalki miltaina, ar sīkām tumšām pūtītēm, kuras skatā no augšas piešķir sugai raksturīgo kausiņa ierāmējumu.

Dzīslojuma pazīmes ļoti tumšā kausiņa iekšienē 
labāk redzamas speciāli apstrādātā fotogrāfijā.

Šīs lappuses foto ir no atradnes Tērvetes dabas parkā, upes ielejas labajā krastā.

 

Citādās