Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Citādās 

Dzīslainais kauslāčpurns
  Disciotis venosa  
 

Reti sastopama kausveidīga askusēne, kura aug pavasarī lapukoku mežos un parkos, vislabprātāk mālainā augsnē. Augļķermenis sākumā ir slēgts, vēlāk dziļi kausveidīgs ar neregulāri viļņainu iekšpusi, visbeidzot - bļodveidīgs ar smalki dzīslainu iekšpusi. Tā caurmērs reti kad pārsniedz 10 cm. Strupais kātiņveida izaugums arī ir dzīslains, turklāt dzīslojums iestiepjas arī kausveidīgajā daļā. Šādas iezīmes kopā ar piederību lāčpurnu dzimtai ir kalpojušas par iemeslu šķietami savādajam nosaukumam. Dzīslainais kauslāčpurns ir ēdams, tomēr retās sastopamības dēļ reāli netiek ievākts.

 

Sugai raksturīgais kausiņa iekšpuses dzīslojums visizteiktākais ir vecumā
(pa kreisi), turpretim jauna augļķermena iekšpusē ir vērojams tikai viegls
viļņojums (apakšā pa kreisi). Kausiņa ārpuse ir baltgana, smalki miltaina,
ar sīkām tumšām pūtītēm. Kātiņveidīgais kausiņa pagarinājums lejaspusē
ir īss un strups, arī ar dzīslojumu, sākumā rupji viļņveidīgu, vēlāk smalku.
 

Šīs lappuses foto ir no atradnes Gaujas Nacionālajā parkā, upes senlejas labajā krastā iepretim Siguldai un atradnes Tērvetes dabas parkā, upes ielejas labajā krastā.

 

Citādās