Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

"Citādās" sēnes

Lielākoties vai pilnīgi pazemē
 

Tās ir dažādas (ne radniecīgas) bumbuļveida sēnes, kuras vai nu aug pilnīgi pazemē, vai arī, augļķermenim attīstītoties, mazliet izspraucas virszemē. Sastopamības biežums ir ļoti dažāds un sakarā ar atrašanos pazemē - grūti izvērtējams. Vienas ir ēdamas (daža skaitās vērtīga), citas ir neēdamas.

 

 Ja mūsu vietnē ir detalizētāks un/vai bagātīgāk ilustrēts sugas apraksts, saite uz to ir norādīta zem attēla anotācijas.


Iedzeltenais jumjupūpēdis
Rhizopogon obtextus

Bumbuļ- vai bumbierveidīga sēne ar caurmēru 2-6 cm, kuras augļķermenis atrodas lielākoties augsnē,
tomēr augšdaļa mēdz nedaudz izspraukties virszemē. Bieži sastopama. Nereti tiek noturēta par trifeli.

 Vairāk par šo sugu (sīkāku aprakstu un attēlus) sk. mūsu vietnē šeit.

 Latvijā ir konstatēta vēl viena jumjupūpēžu suga, retāk sastopama:

Iesārtais jumjupūpēdis
Rhizopogon roseolus

 

 Sk. Mikologu biedrības vietnē šeit.

 

Baltā cūktrifele
Choiromyces meandriformis

Bumbuļveidīga, diezgan neregulāras formas sēne ar tipisko caurmēru 4-10 cm (paretam līdz ~15 cm),
kura aug pazemē līdz 10 cm dziļumā, taču vecumā nereti izspraucas pa daļai virszemē. Kopumā reta.

 Vairāk par šo sugu (sīkāku aprakstu un attēlus) sk. mūsu vietnē šeit.

 Citas cūktrifeļu sugas Latvijā nav konstatētas.
 Par īsto trifeļu ģints (Tuber) sugām skat. zemāk.


Skarbā briežtrifele
Elaphomyces asperulus

Neliela (caurmērs parasti 2-4 cm) ieapaļa sēne, kura aug meža nedzīvās zemsedzes un minerālzemes 
robežslānī. Bieža, taču šāda novietojuma dēļ grūti atrodama (vislabāk - pavasarī mežacūku rakumos).

 Vairāk par šo sugu (sīkāku aprakstu un attēlus) sk. mūsu vietnē šeit.

 Latvijā ir konstatētas vēl divas briežtrifeļu sugas:
 raibā briežtrifele (Elaphomyces muricatus), kā arī 
 graudainā briežtrifele (Elaphomyces granulatus), 
 tomēr pēdējo mūsdienās vairs nenodala no skarbās.


Īstās trifeles
Tuber

Trifeles ir bumbuļveidīgas askusēnes, kurām augļķermenis visā mūža garumā pilnībā atrodas pazemē. Trifeļu raksturīgas pazīmes ir sīku kārpiņu klāta virsma, marmorveidīgs raksts griezumā, īpašs aromāts. Ģintī ir desmitiem sugu, no kurām dažas atrastas arī Latvijā, taču tikai izmēros sīkākās un ārkārtīgi reti. Dažas ir ēdamas un tiek uzskatītas par delikatesēm (bet ne Latvijā atrastās), tādēļ ir ārkārtīgi dārgas. Trifeļu meklēšanai pēc specifiskās smaržas izmanto cūkas un īpaši iedresētus suņus; divi ir arī Latvijā. Vairākās valstīs trifeles tiek plaši kultivētas; pirmie mēģinājumi kopš XXI gs. sākuma norit arī Latvijā.

 

Latvijā ir konstatētas 3 trifeļu sugas: sīkā (Tuber puberulum), rutku (Tuber rapaeodorum), rudā (Tuber rufum). Turpretim visaugstāk vērtētās - vasaras (Tuber aestivum) un melnā (Tuber melanosporum) - nav atrastas. Šajā gadsimtā uzsāktie mēģinājumi tās kultivēt pagaidām (2020.g.) nav vainagojušies ar panākumiem.

 

Tifeles, kas uzietas 2012. gadā kādā Cēsu novada piemājas dārzā. Piederību ģintij noteikusi Diāna Meiere.
Konkrēto sugu nav izdevies noteikt, tomēr izsecināts, ka tā nav neviena no kulinārijā populārajām sugām.

Mazliet vairāk par trifeļu atradumu Cēsu novadā (fotoattēlus) sk. Latvijas Mikologu biedrības vietnē šeit.

 

Citas pazemes sēnes

(saites uz Mikologu biedrības vietni)

 Latvijā ir konstatētas vēl dažas pazemes sēņu sugas, visas reti vai pat ļoti reti sastopamas:

 

divu sugu zemespūpēži (Melanogaster sp.)

un

Tilāna zemesriekstene (Hydnotria tulasnei),

 

  kā arī platsporu balzāmija (Balsamia platyspora), pūkainā geneja (Genea hispidula) u.c.

 

 

"Citādās" sēnes

 

Bekas

 

Lapiņsēnes

 

Piepes