Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

"Citādās" sēnes

Lielākoties vai pilnīgi pazemē
 

Dažādas (ne radniecīgas) bumbuļveida sēnes, kuras vai nu aug pilnīgi pazemē, vai arī, augļķermenim attīstītoties, mazliet izspraucas virszemē. Sastopamības biežums ir ļoti dažāds un sakarā ar atrašanos pazemē - grūti izvērtējams. Vienas ir vērtīgas ēdamās sēnes, citas ir neēdamas.

 

Ja mūsu vietnē ir detalizētāks un/vai bagātīgāk ilustrēts sugas apraksts, saite uz to ir norādīta zem attēla anotācijas.


Iedzeltenais jumjupūpēdis
Rhizopogon obtextus

Bumbuļ- vai bumbierveidīga sēne ar caurmēru 2-6 cm, kuras augļķermenis atrodas lielākoties augsnē,
tomēr augšdaļa mēdz nedaudz izspraukties virszemē. Bieži sastopama. Nereti tiek noturēta par trifeli.

Vairāk par šo sugu (sīkāku aprakstu un attēlus) sk. mūsu vietnē šeit.

 Latvijā ir konstatēta vēl viena jumjupūpēžu suga:
 iesārtais jumjupūpēdis (Rhizopogon roseolus).

Baltā cūktrifele
Choiromyces meandriformis

Bumbuļveidīga, diezgan neregulāras formas sēne ar tipisko caurmēru 4-10 cm (paretam līdz ~15 cm),
kura aug pazemē līdz 10 cm dziļumā, taču vecumā nereti izspraucas pa daļai virszemē. Kopumā reta.

Vairāk par šo sugu (sīkāku aprakstu un attēlus) sk. mūsu vietnē šeit.

 Citas cūktrifeļu sugas Latvijā nav konstatētas.
 Par īsto trifeļu ģints (Tuber spp.) sugām sk. zemāk.

Skarbā briežtrifele
Elaphomyces asperulus

Neliela (caurmērs parasti 2-4 cm) aptuveni lodveidīga sēne, kura aug meža 
nedzīvās zemsedzes un minerālzemes robežslānī. Bieža, bet grūti atrodama.

Vairāk par šo sugu (sīkāku aprakstu un attēlus) sk. mūsu vietnē šeit.

 Latvijā ir konstatētas vēl divas briežtrifeļu sugas:
 raibā briežtrifele (Elaphomyces muricatus), kā arī 
 graudainā briežtrifele (Elaphomyces granulatus), 
 tomēr pēdējo mūsdienās vairs nenodala no skarbās.

Īstās trifeles
Tuber spp.

Trifeles ir bumbuļveidīgas askusēnes, kurām augļķermenis visā mūža garumā pilnībā atrodas pazemē. Ģintī ir desmitiem sugu, no kurām dažas atrastas arī Latvijā, taču tikai izmēros sīkākās un ārkārtīgi reti. Dažas ir ēdamas un tiek uzskatītas par delikatesēm (taču ne Latvijā atrastās), tādēļ ir ārkārtīgi dārgas. Trifeļu meklēšanai pēc specifiskās smaržas izmanto cūkas un īpaši iedresētus suņus; divi ir arī Latvijā. Vairākās valstīs trifeles tiek plaši kultivētas; pirmie mēģinājumi kopš gadsimta sākuma norit arī Latvijā.

 

Tifeles, kas uzietas 2012. gadā kādā Cēsu novada piemājas dārzā. Piederību ģintij noteikusi Diāna Meiere.
Konkrēto sugu nav izdevies noteikt, tomēr izsecināts, ka tā nav neviena no kulinārijā populārajām sugām.

 Latvijā ir konstatētas trīs trifeļu sugas: sīkā (Tuber puberulum), rutku (Tuber rapaeodorum), rudā (Tuber rufum).
 Turpretim visaugstāk vērtētās - vasaras (Tuber aestivum) un melnā (Tuber melanosporum) - nav konstatētas.
 Šajā gadsimtā uzsāktie mēģinājumi tās kultivēt nav pagaidām (2017.g.) vainagojušies ar panākumiem.

Citas pazemes sēnes

 Latvijā ir konstatētas vēl dažas pazemes sēņu sugas, visas reti vai ļoti sastopamas:
 šaubīgais zemespūpēdis (Melanogaster ambiguus), Tilāna zemesriekstene (Hydnotria tulasnei),
 platsporu balzāmija (Balsamia platyspora), pūkainā geneja (Genea hispidula).

"Citādās" sēnes

 

Bekas

 

Lapiņsēnes

 

Piepes