Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Bekas

 

Lapiņsēnes

 

Vēl citas

Piepes, sīkpiepes, klājpiepes
Bracket fungi, crust fungi
 

Piepes ir koksni (dažkārt - augsnē slēptu koksni) noārdošas sēnes, kurām augļķermeņa apakšpusi klāj sporas saturoši stobriņi (t.i., piepes ir stobriņsēnes); to atveres šķiet kā sīkas poras. Vairākumam piepju ir cieta vai sīksta konsistence.

Par sīkpiepēm mēdz saukt sīkas koksni noārdošās sēnes, kurām augļķermeņa apakšpuse ir gluda - bez porām vai tml.

Par klājpiepēm mēdz dēvēt tās koksni noārdošās sēnes, kuras noklāj koksni plašā un plānā, ar laiku saplaisājošā slānī.

Šajā galerijā pārstāvēta daļa no Latvijā sastopamām piepju, sīkpiepju, klājpiepju sugām - gan parastām, gan ļoti retām.

Tā kā mūsu prioritātes ir citas, šādu sēņu iekļaušana senes.lv+fungi.lv nenorit pēc sistemātiska plāna, bet vairāk vai mazāk gadījuma secībā. No skaitliski prāvām ģintīm samērā apjomīgi (vismaz puse Latvijā zināmo sugu) pagaidām atainotas trīs: cietpiepes, kātiņpiepes, tauriņpiepes.

 

Lai piekļūtu sugas ilustrētam raksturojumam mūsu vietnē senes.lv vai fungi.lv, klikšķiniet sarakstā uz sugas nosaukuma. Zemāk daļai sugu (šobrīd - dažiem desmitiem, nākonē - visām vietnēs iekļautajām) var piekļūt, klikšķinot uz sēnes attēla. (Ievērojiet, ka fungi.lv sugu aprakstos līdzās galvenajai lappusei ir vēl papildu lappuses ar attēliem un skaidrojumiem!)

 

 
Galerijā ietvertās sugas latviešu alfabēta kārtībā Galerijā ietvertās sugas latīņu alfabēta kārtībā
Aitpiepe, parastā
Aknene, parastā°
Antrodīte, Hēnela²
Apaļpore, kļavu
Apaļpore, mizas
Apmalpiepe, parastā°
Apmalpiepe, rožainā
Bērzupiepe, brūnā
Cerēna, vienkrāsas
Cietpiepe, apšu²
Cietpiepe, augļkoku²
Cietpiepe, egļu²
Cietpiepe, ieliektā
Cietpiepe, melnā
Cietpiepe, melnsvītras
Cietpiepe, ozolu
Cietpiepe, pelēkā
Cietpiepe, priežu
Cietpiepe, tumšbrūnā
Cietpiepe, vēl nenodēvēta
Cinobrpiepe, parastā
Čemurene, čemurainā
Čemurene, daivainā°
Datronija, parastā
Diplomitopore, iedzeltenā
Dūmaine, pelēkā
Egļpiepe, baltdzeltenā°
Egļpiepe, liesmainā*
Filcene, Šveinica°
Kātiņpiepe, bumbuļa
Kātiņpiepe, kastaņbrūnā
Kātiņpiepe, mainīgā
Kātiņpiepe, skropstainā
Kātiņpiepe, ziemas
Kātiņpiepe, zvīņainā*
Labirintpiepe, parastā
Lapiņpiepe, bērzu
Mīkstpiepe, pūkainā²
Mīkstpiepe, sārtā
Mīkstpiepe, zilganā²
Mīkstpore, maigā
Onnija, samtainā°
Ozolpiepe, korķainā
Piepes, sakņu (divas)
Plakanpiepe, lakas
Plakanpiepe, parastā°
Plānpiepe, purpura
Posapiepe, īstā
Rūtaine, plaisājošā
Samtpiepe, melnā
Sarene, krāšņā
Sausene, divgadīgā
Sērpiepe, parastā
Sētaspiepe, parastā
Sētaspiepe, smaržīgā
Sīkpiepe, purpura
Sīkpiepe, raupjā
Sīkpiepe, sarainā
Spulgpiepe, alkšņu
Spulgpiepe, melnā°
Tauriņpiepe, dzeltenā
Tauriņpiepe, pūkainā
Tauriņpiepe, raibā
Tauriņpiepe, sarainā
Tauriņpiepe, smaržīgā
Violetpiepe, egļu
Zeltpore, košā
Zeltpore, parastā
Albatrellus ovinus
Bjerkandera adusta
Antrodiella hoehnelii²
Cerrena unicolor
Chondrostereum purpureum
Coltricia perennis
Coriolopsis trogii
Daedalea quercina
Daedaleopsis confragosa
Datronia mollis
Diplomitoporus flavescens
Fistulina hepatica°
Fomes fomentarius
Fomitopsis pinicola°
Fomitopsis rosea
Ganoderma applanatum°
Ganoderma lucidum
Gloeophyllum odoratum
Gloeophyllum sepiarium
Gloeoporus taxicola
Grifola frondosa°
Grifola umbellata
Hapalopilus croceus
Hapalopilus nidulans
Heterobasidion annosum s.l.
Ischnoderma benzoinum
Inonotus radiatus
Inonotus obliquus°
Laetiporus sulphureus Lenzites betulina
Leptoporus mollis
Oligoporus caesius²
Oligoporus placenta
Oligoporus ptychogaster²
Onnia tomentosa°
Oxyporus corticola
Oxyporus populinus
Phaeolus schweinitzii°
Phellinus chrysoloma²
Phellinus cinereus
Phellinus conchatus
Phellinus ferrugineofuscus°
Phellinus nigricans
Phellinus nigrolimitatus
Phellinus pini
Phellinus pomaceus²
Phellinus punctatus
Phellinus robustus
Phellinus tremulae²
Piptoporus betulinus
Polyporus badius
Polyporus brumalis
Polyporus ciliatus
Polyporus squamosus*
Polyporus tuberaster
Polyporus varius
Pycnoporellus alboluteus°
Pycnoporellus fulgens*
Pycnoporus cinnabarinus
Stereum hirsutum
Stereum rugosum
Trametes hirsuta
Trametes ochracea
Trametes pubescens
Trametes suaveolens
Trametes versicolor
Trichaptum abietinum
Xylobolus frustulatus
 
Peniophora spp.: Peniophora incarnata¹, Peniophora limitata¹, Peniophora polygonia¹, Peniophora rufa¹
 

¹ Suga pievienota galerijai 2019.g. 25. februārī.
² Suga pievienota galerijai 2017.g. 13./28. dec.

 

° Attēlu klāsts paplašināts 2019.g. janv.– martā.
* Attēlu klāsts paplašināts 2018.g. jūnijā – jūlijā.

Daļu sugu zemāk var izvēlēties pēc attēla!


Daivainā čemurene (Grifola frondosa) Čemurainā čemurene (Grifola umbellata)
 


 
Parastā aknene (Fistulina hepatica) Lakas plakanpiepe (Ganoderma lucidum)
 


 
Parastā apmalpiepe (Fomitopsis pinicola) Parastā plakanpiepe (Ganoderma applanatum)
 


 
Košā zeltpore (Hapalopilus croceus) Sakņu piepes (Heterobasidion annosum s.l.)
 


 
Rožainā apmalpiepe (Fomitopsis rosea) Maigā mīkstpore (Leptoporus mollis)
 


 
Baltdzeltenā egļpiepe (Pycnoporellus alboluteus) Sārtā mīkstpiepe (Oligoporus placenta)
 


 
Zilganā mīkstpiepe (Oligoporus caesius) Parastā cinobrpiepe (Pycnoporus cinnabarinus)
 


 
Vēl nenodēvēta cietpiepe (Phellinus cinereus) Ieliektā cietpiepe (Phellinus conchatus)
 


 
Tumšbrūnā cietpiepe (Phellinus ferrugineofuscus) Melnā cietpiepe (Phellinus nigricans)
 


 
Melnsvītras cietpiepe (Phellinus nigrolimitatus) Priežu cietpiepe (Phellinus pini)
 


 
Augļkoku cietpiepe (Phellinus pomaceus) Pelēkā cietpiepe (Phellinus punctatus)
 


 
Ozolu cietpiepe (Phellinus robustus) Apšu cietpiepe (Phellinus tremulae)
 


 
Parastā sērpiepe (Laetiporus sulphureus) Zvīņainā kātiņpiepe (Polyporus squamosus)
 


 
Melnā spulgpiepe, čaga (Inonotus obliquus) Hēnela antrodīte (Antrodiella hoehnelii)
 


 
Šveinica filcene (Phaeolus schweinitzii) Samtainā onnija (Onnia tomentosa)
 


 
Divgadīgā sausene (Coltricia perennis) Pūkainā mīkstpiepe (Oligoporus ptychogaster)
 


 
Raupjā sīkpiepe (Stereum rugosum) Sarainā sīkpiepe (Stereum hirsutum)
 


 
Klājpiepes no ģints Peniophora Plaisājošā rūtaine (Xylobolus frustulatus)
 


 

Galerija papildināta 25.02.2019

Vietnes sadaļas

 

Titullappuse