Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Bekas

 

Lapiņsēnes

 

Vēl citas

Piepes, sīkpiepes, klājpiepes
Bracket fungi, crust fungi
 

Piepes ir koksni (dažkārt - augsnē slēptu koksni) noārdošas sēnes, kurām augļķermeņa apakšpusi klāj sporas saturoši stobriņi (t.i., piepes ir stobriņsēnes); to atveres šķiet kā sīkas poras. Vairākumam piepju ir cieta vai sīksta konsistence.

Par sīkpiepēm mēdz saukt sīkas koksni noārdošās sēnes, kurām augļķermeņa apakšpuse ir gluda - bez porām vai tml.

Par klājpiepēm mēdz dēvēt tās koksni noārdošās sēnes, kuras noklāj koksni plašā un plānā, ar laiku saplaisājošā slānī.

Šajā galerijā pārstāvēta daļa no Latvijā sastopamām piepju, sīkpiepju, klājpiepju sugām - gan parastām, gan ļoti retām.

Tā kā mūsu prioritātes ir citas, šādu sēņu iekļaušana senes.lv+fungi.lv nenorit pēc sistemātiska plāna, bet vairāk vai mazāk gadījuma secībā. No skaitliski prāvām ģintīm samērā apjomīgi (vismaz puse Latvijā zināmo sugu) pagaidām atainotas trīs: cietpiepes, kātiņpiepes, tauriņpiepes.

 

Lai piekļūtu sugas ilustrētam raksturojumam mūsu vietnē senes.lv vai fungi.lv, klikšķiniet sarakstā uz sugas nosaukuma. Zemāk daļai sugu (šobrīd - dažiem desmitiem, nākonē - visām vietnēs iekļautajām) var piekļūt, klikšķinot uz sēnes attēla. (Ievērojiet, ka fungi.lv sugu aprakstos līdzās galvenajai lappusei ir vēl papildu lappuses ar attēliem un skaidrojumiem!)

 

 
Galerijā ietvertās sugas latviešu alfabēta kārtībā Galerijā ietvertās sugas latīņu alfabēta kārtībā
Aitpiepe, parastā
Aknene, parastā
Antrodija, rinduª
Antrodīte, Hēnela
Apaļpore, kļavu
Apaļpore, mizas
Apmalpiepe, parastā
Apmalpiepe, rožainā
Bērzupiepe, brūnā
Brūnsvārcene, lazdu
²
Brūnsvārcene, ozolu
²
Cerēna, vienkrāsas
Cietpiepe, apšu
Cietpiepe, augļkoku
Cietpiepe, egļu
Cietpiepe, ieliektā
Cietpiepe, melnā
Cietpiepe, melnsvītras
Cietpiepe, ozolu
Cietpiepe, parastā (varietāte)
Cietpiepe, pelēkā
Cietpiepe, priežu
Cietpiepe, tumšbrūnā
Cinobrpiepe, parastā
Čemurene, daivainā
Datronija, parastā
Diplomitopore, iedzeltenā
Dūmaine, pelēkā
Egļpiepe, baltdzeltenā
Egļpiepe, liesmainā
Filcene, Šveinica
Kātiņpiepe, bumbuļa
Kātiņpiepe, čemurainā
Kātiņpiepe, kastaņbrūnā
Kātiņpiepe, mainīgā
Kātiņpiepe, skropstainā
Kātiņpiepe, ziemas
Kātiņpiepe, zvīņainā
Klājpiepe, zaru¹
Klimakociste, ziemeļuª
Labirintpiepe, parastā
Lapiņpiepe, bērzu
Mīkstpiepe, lapkoku¹
Mīkstpiepe, pūkainā°
Mīkstpiepe, sārtā°
Mīkstpiepe, zilganā
Mīkstpore, maigā
Onnija, samtainā
Ozolpiepe, korķainā
Plakanpiepe, lakas^
Plakanpiepe, parastā
Plānpiepe, purpura
Posapiepe, īstā
Rūtaine, plaisājošā
Sakņupiepe, egļu
Sakņupiepe, priežu
Samtpiepe, melnā
Sarene, krāšņā
Sausene, divgadīgā
Sērpiepe, parastā
Sētaspiepe, parastā*
Sētaspiepe, smaržīgā*
Sierpiepe, izstieptāª
Sīkpiepe, purpura
Sīkpiepe, raupjā
Sīkpiepe, sarainā
Spulgpiepe, alkšņu
Spulgpiepe, melnā
Spulgpiepe, zaķuª
Šķeltpiepe, maldinošāª
Tauriņpiepe, dzeltenā
Tauriņpiepe, pūkainā
Tauriņpiepe, raibā*
Tauriņpiepe, sarainā°
Tauriņpiepe, smaržīgā*
Violetpiepe, egļu
Zeltpore, košā
Zeltpore, parastā
Albatrellus ovinus
Bjerkandera adusta
Antrodia_serialisª
Antrodiella hoehnelii
Aurantiporus fissilisª
Cerrena unicolor
Chondrostereum purpureum
Climacocystis borealisª
Coltricia perennis
Coriolopsis trogii
Daedalea quercina
Daedaleopsis confragosa
Datronia mollis
Diplomitoporus flavescens
Fistulina hepatica
Fomes fomentarius
Fomitopsis pinicola
Fomitopsis rosea
Ganoderma applanatum
Ganoderma lucidum^
Gloeophyllum odoratum*
Gloeophyllum sepiarium*
Gloeoporus taxicola
Grifola frondosa
Hapalopilus croceus
Hapalopilus nidulans
Heterobasidion annosum
Heterobasidion parviporum
Hymenochaete rubiginosa²
Hymenochaete tabacina
²
Ischnoderma benzoinum
Inonotus leporinusª
Inonotus obliquus
Inonotus radiatus
Laetiporus sulphureus
Lenzites betulina
Leptoporus mollis
Onnia tomentosa
Oxyporus corticola
Oxyporus populinus
Phaeolus schweinitzii
Phellinus chrysoloma
Phellinus conchatus
Phellinus ferrugineofuscus
Phellinus ignarius var.cinereus
Phellinus nigricans
Phellinus nigrolimitatus
Phellinus pini
Phellinus pomaceus
Phellinus punctatus
Phellinus robustus
Phellinus tremulae
Piptoporus betulinus
Polyporus badius
Polyporus brumalis
Polyporus ciliatus
Polyporus squamosus
Polyporus tuberaster
Polyporus umbellatus
Polyporus varius
Postia caesia
Postia placenta°
Postia ptychogaster°
Postia subcaesia¹
Pycnoporellus alboluteus
Pycnoporellus fulgens
Pycnoporus cinnabarinus
Schizopora paradoxaª
Stereum hirsutum
Stereum rugosum
Trametes hirsuta°
Trametes ochracea
Trametes pubescens
Trametes suaveolens*
Trametes versicolor*
Trichaptum abietinum
Vuilleminia comedens¹
Xylobolus frustulatus
 

ª Suga pievienota galerijai 2021.g. 8.-26. maijā.
¹ Suga pievienota galerijai 2021.g. 21.-31. janv.
² Suga pievienota galerijai 2020.g. 19. aprīlī.

 

^ Attēlu klāsts paplašināts 2021.g. 4. augustā
* Attēlu klāsts paplašināts 2021.g. 22.-30. aprīlī
° Attēlu klāsts paplašināts 2021.g. 17.-31. janv.

 
Ģinšu pārskata lappuses latviešu alfabēta kārtībā Ģinšu pārskata lappuses latīņu alfabēta kārtībā
Cietpiepes
Kātiņpiepes¹
Mīkstpiepes¹
Plakanpiepes¹
Sakņupiepes¹
Sētaspiepes¹
Spulgpiepes¹
Tauriņpiepes
Ganoderma¹
Gloeophyllum¹
Heterobasidion¹
Inonotus¹
Phellinus
Polyporus¹
Postia¹
Trametes
 

¹ Pārskata lappuse izveidota 2021.g. 9.-18. maijā.

 Zemāk daļu šajā galerijā pārstāvēto sugu (vai vispirms ģinti un tad sugu) var izvēlēties pēc attēla!


Cietpiepes (11 sugas) (Phellinus) Tauriņpiepes (5 sugas) (Trametes)
 


 
Kātiņpiepes (7 sugas) (Polyporus) Parastā aknene (Fistulina hepatica)
 


 
Parastā apmalpiepe (Fomitopsis pinicola) Parastā plakanpiepe (Ganoderma applanatum)
 


 
Daivainā čemurene (Grifola frondosa) Čemurainā kātiņpiepe (Polyporus umbellatus)
 


 
Plakanpiepes (3 sugas) (Ganoderma) Mīkstpiepes (4 sugas) (Postia)
 


 
Sakņupiepes (2 sugas) (Heterobasidion) Sētaspiepes (2 sugas) (Gloeophyllum)
 


 
Parastā sērpiepe (Laetiporus sulphureus) Melnā samtpiepe (Ischnoderma benzoinum)
 


 
Košā zeltpore (Hapalopilus croceus) Parastā zeltpore (Hapalopilus nidulans)
 


 
Baltdzeltenā egļpiepe (Pycnoporellus alboluteus) Liesmainā egļpiepe (Pycnoporellus fulgens)
 


 
Maigā mīkstpore (Leptoporus mollis) Rožainā apmalpiepe (Fomitopsis rosea)
 


 
Divgadīgā sausene (Coltricia perennis) Parastā cinobrpiepe (Pycnoporus cinnabarinus)
 


 
Rindu antrodija (Antrodia serialis) Hēnela antrodīte (Antrodiella hoehnelii)
 


 
Ziemeļu klimakociste (Climacocystis borealis) Spulgpiepes (3 sugas) (Inonotus), t.sk. čaga
 


 
Šveinica filcene (Phaeolus schweinitzii) Samtainā onnija (Onnia tomentosa)
 


 
Parastā aitpiepe (Albatrellus ovinus) Iedzeltenā diplomitopore (Diplomitoporus flavescens)
 


 
Ozolu brūnsvārcene (Hymenochaete rubiginosa) Lazdu brūnsvārcene (Hymenochaete tabacina)
 


 
Mizas apaļpore (Oxyporus corticola) Kļavu apaļpore (Oxyporus populinus)
 


 
Maldinošā šķeltpiepe (Schizopora paradoxa) Izstieptā sierpiepe (Aurantiporus fissilis)
 


 
Sarainā sīkpiepe (Stereum hirsutum) Raupjā sīkpiepe (Stereum rugosum)
 


 
Zaru klājpiepe (Vuilleminia comedens) Plaisājošā rūtaine (Xylobolus frustulatus)
 


 

Galerija papildināta 26.05.2021

Vietnes sadaļas

 

Titullappuse