PAR  ŠO  VIETNI

Tīmekļa vietne Fungi of Latvia jeb fungi.lv tika izveidota gadsimtu mi- jā pēc Zandas Mūkinas iniciatīvas un lielākoties ar viņas pūlēm, sēņu fotografēšanu vietnes vajadzībām uzņemoties Edgaram Mūkinam.

Lai gan sākotnēji iecerēta pirmām kārtām ārzemnieku apgaismošanai par Latvijas sēņu valstību, šī vietne guva necerētu ievērību pašu zemē. Tāpēc, no vienas puses, fungi.lv ir solīti pa solītim kļuvusi draudzīgāka latviešu cilvēkam. No otras puses, ir papildus izveidota vietne senes.lv - speciāli vietējiem apmeklētājiem!

Vairāk informācijas - fungi.lv Ievadā.

UZ  STARPTAUTISKO  VIETNI   fungi.lv,
kura ir gan angliski, gan latviski (un 2016.g. beigās papildināta!)

     

Mūsu  vietņu  jaunumi

16.nov. Lapiņsēņu galerija ir papildināta ar sēntiņu ģinti (atainotas 12 sugas).

30.okt. Lapiņsēņu galerija ir papildināta ar dažu tinteņu foto; pievienoti jauni Atradumi.

20.okt. Citādo sēņu galerija papildināta ar 4 sugām, bet 3 esošām pievienoti jauni foto.

14/27.aug. Citādo sēņu galerija papildināta ar vair. sugām; pievienoti jauni Atradumi.

19.jūnijs. Lapiņsēņu galerija ir papildināta ar 3 ģintīm, kā arī ar vienu atsevišķu sugu.

Labākās ēdamās sēnes

SUGU  GALERIJAS

Bekas (visas 48 sugas)

Lapiņsēnes (plaša izlase)!

Piepes un sīkpiepes

Visādas citādas sēnes!

Latvijā visindīgākās

Retās aizsargājamās ♦

Pavasarī visagrākās  ♦

CITAS  SADAĻAS

Aktuālas sēņu lietas

Sēņu tēmas ar atbalsi plašā sabiedrībā, masu mēdijos

Mūsu atradumi 2017!

Sezonu fotohronikas

2016.gads 2015.gads

2014.gads 2013.gads

2012.gads 2011.gads

Sēņu aizsardzība

Sarkanā grāmata un Aizsargājamo sugu saraksts

Sēnes kā eksponāti

Sēņu izstādes Dabas muzejā, novados un citviet

Sēnes uz pasta vērtszīmēm

     

Nofotografēto sugu saraksts
(fotogrāfijas, kuras atrodamas mūsu arhīvā)

Autoru jaunatrastās  ♦

Titullappuse