PAR  ŠO  VIETNI

Tīmekļa vietne Fungi of Latvia jeb fungi.lv tapa 20./21. gadsimtu mijā pēc Zandas Mūkinas iniciatīvas un pamatos ar viņas pūlēm, sēņu foto- grafēšanu šī pasākuma vajadzībām uzņemoties Edgaram Mūkinam.

Lai gan sākotnēji iecerēta pirmām kārtām ārzemnieku apgaismošanai par Latvijas sēņu valstību, šī vietne guva necerētu ievērību pašu zemē. Tādēļ, no vienas puses, fungi.lv ir padarīta latviskāka nekā sākotnēji. No otras puses, ir izveidota vēl cita, "vieglāka" vietne speciāli vietējiem apmeklētājiem: senes.lv (no kuras ir pieejams arī viss fungi.lv saturs.)

Vairāk informācijas par mūsu vietņu vēsturi sk. fungi.lv sadaļā Ievads.

UZ MŪSU DIVVALODĪGO VIETNI fungi.lv
kura ir gan latviski, gan angliski (papildināta 2020.g. pavasarī)
 

     

SUGU  GALERIJAS

Bekas (visas 49 sugas)

Lapiņsēnes (plaša izlase)!

Piepes, sīkpiepes u.c.!

Visādas citādas sēnes!

Latvijā visindīgākās 

Retās aizsargājamās 

Pavasarī visagrākās  ♦

CITAS  SADAĻAS

Aktuālas sēņu lietas

Sēņu tēmas ar atbalsi plašā sabiedrībā, masu mēdijos

Zīmīgākie atradumi:

 2021 (vēl niecīgi)   2020

 2019   2018   2017

Sezonu fotohronika:

 2016   2015   2014

 2013   2012   2011

Sēņu sugu aizsardzība

Sarkanā grāmata un Aizsargājamo sugu saraksts

Sēnes eksponātu lomā

Sēņu izstādes Dabas muzejā, novados un citviet

     

Autoru jaunatrastās! ♦

     

Nofotografēto sugu saraksts
(fotogrāfijas, kuras atrodamas mūsu arhīvā)

Titullappuse