Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

"Citādās" sēnes

Korallenes
 

Korallenes ir nelielu līdz lielu izmēru sēnes ar koraļļveidīgi sazarotiem augļķermeņiem gaišos krāsu toņos. Zari ir visumā taisni un savstarpēji paralēli. Aug rudens pusē uz augsnes. Dažas ir ēdamas, citas - mēreni indīgas. Piezīme. Ne visas koraļļveida sēnes ir korallenes! Sk. "Koraļļveidā sazarotas".

 

Ja mūsu divvalodīgajā (En+Lv) vietnē fungi.lv ir detalizētāks un/vai bagātīgāk ilustrēts sugas apraksts, saite uz to ir zem attēla anotācijas. Pievērsiet uzmanību, ka vietnes fungi.lv sugu aprakstos līdzās galvenajai lappusei ir vēl papildlappuses ar fotoattēliem un skaidrojumiem!


Dzeltenā korallene
Ramaria flava

Liela (augstums līdz ~20 cm, platums līdz ~15 cm) korallene citrondzeltenā vai sēra dzeltenā krāsā (vecumā kļūst sarkanīgāka). Reti sastopama.

Zeltainā korallene
Ramaria aurea

Prāva (augstums līdz ~15 cm, platums līdz ~12 cm) korallene olu dzeltenā vai zeltainā krāsā. Ļoti reti sastopama,
tādēļ ierakstīta Sarkanajā grāmatā un iekļauta Aizsargājamo sugu sarakstā.

 Vēl par šo sugu sk. mūsu divvalodīgajā vietnē fungi.lv, konkrēti, šeit.

Egļu korallene
Ramaria eumorpha

Neliela (augstums līdz ~8 cm, platums līdz ~6 cm) korallene blāvi dzeltenā krāsā. Bieži sastopama.

Baltegļu korallene
Ramaria abietina

Maza korallene zaļgandzeltenā krāsā. Latvijā aug 
zem parastajām eglēm. Ļoti(?) reti sastopama.

 Latvija konstatētas vēl vismaz trīs koralleņu sugas:
 ķekarainā korallene (Ramaria botrytis), skaistā korallene (Ramaria formosa), stāvā korallene (Ramaria stricta).


Šī ir ģints atainojuma pagaidu versija. Nākotnē tā tiks aizstāta
ar izvērstāku - pārskata lappusi plus savu lappusi katrai sugai.

"Citādās" sēnes

 

Bekas

 

Lapiņsēnes

 

Piepes