Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

 Uz vietni Fungi.lv

Mūsu jaunatrastās sugas
Species found in Latvia by our team
 

Šīs vietnes veidotājiem paveicies uziet vairākas sēņu sugas (askusēnes, bekas, lapiņsēnes u.c.), kādas Latvijā iepriekš nebija konstatētas. Lai iepazītos sīkāk ar sugas atrašanas vēsturi Latvijā un mūsdienu priekšstatu par tās izplatību valstī, klikšķiniet uz attiecīgā galerijas attēla.


A. Askusēņu un želejveidīgo sēņu sugas

Mūsu jaunatrasto askusēņu un želejveidīgo sēņu atpazīšanas pareizību, pateicoties Dr.biol. Edgara Vimbas ieinteresētībai un atsaucībai, ir pārbaudījuši un apstiprinājuši Latvijas vai Lietuvas profesionālie mikologi (galvenokārt - aplūkodami sēnes sporas ar spēcīgu mikroskopu). Viena no jaunatrastajām sēnēm (sakņkāta sovierbiella) pat ietilpst ģintī, no kuras Latvijā agrāk nebija manīta it neviena to pārstāvoša suga!

 


Sakņkāta soverbiella
Sowerbyella radiculata
Latvijā pirmo reizi pamanīta Tērvetes dabas parkā 2006.gadā
Paraugu atrada E.Mūkins, ģinti provizoriski noteica Z.Mūkina,
sugu provizoriski noteica E.Vimba, bet apstiprināja E.Kutorga

Kelē rumpucis
Helvella queletii
Latvijā pirmoreiz atrasts Baldones ziemeļu nomalē 2004.gadā
Paraugus atrada un vēlāk sugu provizoriski noteica Z.Mūkina,
apstiprināja E.Vimba. Vēlāk E.Mūkins uzgāja arī citā reģionā.

 Smadzeņveida receklene
Tremella encephala
Latvijā pirmo reizi atrasta Rīgā, Mežaparkā 2004.gadā
Paraugu atrada un sugu provizoriski noteica Z.Mūkina,
apstiprināja E.Vimba. Vēlāk atrasta ari daudzviet citur.

Rūsganā lāpstenīte
Spathularia rufa
Latvijā atrasta vienu reizi: Baldones tuvumā 2004.gadā
Paraugu atrada un sugu provizoriski noteica Z.Mūkina,
apstiprināja E.Kutorga. Atradne, iesp., vairs neeksistē.

Iespējams, ka mūsu jaunatradumiem ir pieskaitāma arī nošķeltā eksīdija, tomēr pilnīgas
pārliecības nav (lai arī nevienā līdz šim apzinātajā informācijas avotā tā netiek pieminēta).

B. Beku sugas, varietātes un formas

Jaunatrasto beku sugu nācies noteikt vien ar pašu spēkiem, rūpīgi pētot atradumu ārējās pazīmes, jo beku sporas ir savstarpēji ļoti līdzīgas, bet sugas noteikšana pēc parauga izpētes molekulārā līmenī ir sarežģīts un dārgs process, kuru noorganizēt ir bijis ārpus mūsu iespējām. Tādēļ līdz šim izdevies noteikt sugu (vai varietāti - sk. zemāk) tikai daļai to beku, kuras nebija pieskaitāmas nevienai Latvijā zināmai sugai.

 Grubuļainā samtbeka
Xerocomus pruinatus
Pirmo reizi atrasta Rīgā, Ziepniekkalna kapos 2010.g., turpat arī nākamajos gados, bet suga noteikta 2011.g.
Bifeļādas samtbeka
Xerocomus bubalinus
Atrasta vairākviet Rīgā, Jelgavā, Līgatnē, Siguldā u.c. kopš 2004.g., tomēr suga droši noteikta tikai 2012.g.
Neīstā bērzubeka
Leccinum pseudoscabrum
Pirmo reizi ievākta jauktā mežā pie Krimuldas 2010.g., taču suga noteikta tikai pēc nākamā atraduma 2013.g.

Dienaskārtībā ir sugas noteikšana vēl 4 bekām, kurām ārējo pazīmju kopums neatbilst nevienai Latvijā pašlaik zināmai sugai (2 Boletus sp., Suillus sp., Xerocomus sp.).
Visai iespējams, ka viena suga ir Boletus impolitus (kurai latviskais nosaukums varētu būt "matētā beka"), taču pagaidām neizdodas to uziet vēlreiz, lai papētītu rūpīgāk.

Līdztekus Latvijai pilnīgi jaunām bekām, divām jau sen zināmām sugām esam atraduši agrāk nekonstatētu formu (krāsas ziņā) vai varietāti. Viena suga ir ļoti izplatīta un sēņotāju vidū ārkārtīgi iecienīta, bet otra - visai reti sastopama un tādēļ iekļauta Aizsargājamo sugu sarakstā.

 


Egļu baravikas dzeltenā forma
Boletus edulis f.citrina (syn. Boletus venturii)
Pirmo reizi atrasta pie Baldones ziemeļu robežas 2007.gadā.
Pārslainās bekas blāvā varietāte
Boletus luridiformis var.discolor
Manīta jau sen, taču atpazīta pēc šī atraduma Mālpilī 2010.g.

C. Lapiņsēņu un vēl citādu sēņu sugas

Šīs vietnes veidotāji pamanījuši arī divu Latvijā iepriekš nekonstatētu sugu lapiņsēnes. Abos gadījumos noteikt sugu līdzējusi Inita Dāniele.
Pamanīta arī Latvijā iepriekš nekonstatēta sēne no vēršmēleņu ģints. Tai suga noteikta kolektīvi - Diāna Meiere + Inita Dāniele + atradējs.

 Dzeltenbrūnā negailene
Hygrophoropsis rufa
Vienīgo reizi atrasta Inčukalna novadā 2013.g. (2 eks.)
Kakao bārkstmale
Hebeloma laterinum
Vienīgo reizi uzieta Engures novadā 2016.g. (>10 eks.)
Zilkāta vēršmēlene
Sarcodon glaucopus
Pirmo reizi atrasta Ķekavas novadā 2011.g. (>5 eks.)

Iespējams, ka esam atraduši vēl divas Latvijā iepriekš nekonstatētas lapiņsēnu sugas -
visteni Tricholomopsis ornata un dzeltenpēdeni Chroogomphus fulmineus, tomēr 
pilnīgas pārliecības, ka šo atradumu sugas ir izdevies noteikt pareizi, mums nav.

Galerija papildināta 04.02.2018

Vietnes sadaļas

 

Titullappuse