Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Citādās 

Kausveida purpurlāsene
Ascocoryne cylichnium
 

Maza (līdz 2 cm) želejveida sēne ar sekla kausiņa formu, kura rudenī aug grupās uz jau kādu laiku trūdošiem lapukoku stumbriem, kā arī celmiem.

 

Ilgu laiku Latvijā jebkura šādas krāsas un konsistences sēne tika "pēc inerces" automātiski uzskatīta par senāk konstatēto krokaino purpurlāseni, ignorējot dažkārt pat ļoti uzkrītošo augļķermeņa kausveidīgumu. Taču 2011.g. Edgars Mūkins, Gaujas senlejā zem Krimuldas uzgājis visai izteikta apveida augļķermeņus, turklāt vienkopus dažādās attīstības stadijās, izsecināja, ka tā ir cita suga. Tomēr nereti šādu sēņu piederību vienai vai otrai sugai nevar droši noteikt tikai pēc ārējām pazīmēm, ir vajadzīga sporu izpēte ar mikroskopu. Tāpēc abu sugu relatīvā izplatība nav skaidra.

Kausveida purpurlāsene aug uz nolauztiem vai nozāģētiem lapukokiem un celmiem, turklāt vienmēr grupās, parasti - visai ciešās.
Šīs purpurlāsenes kausveidīgums izpaužas jau kopš pašas mazotnes - kā atverīte augļķermeņa virsotnē. Bet uz vecumu tā kļūst 
jau nepārprotami kausveidīga - ja vien nav augusi tik blīvi kopā ar citām, ka, savstarpēji spiežoties virsū, ir pārāk deformējusies.

Kausveida purpurlāsenes mēdz augt ne vien uz kailiem celmiem vai baļķiem, bet arī uz biezi apaugušiem.
Uz šī celma tās saaugušas tik blīvi, ka augļķermeņi ir stipri deformējušies un vizuāli gandrīz nav atšķirami
no krokainās purpurlāsenes. Taču perifērijā atsevišķi izaugušo augļķermeņu forma bija izteikti kausveida!

Nesaspiesti augošas kausveida purpurlāsenes caurmērs var sasniegt 2 cm.

Atšķirībā no krokainās purpurlāsenes, kausveida purpurlāsenei nekur un nekad nav novērota t.s. anamorfā forma.

Citādās