Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

1.reizi atrastās 

Kelē rumpucis Latvijā
Rūsganā lāpstenīte Helvella queletii Sakņkāta soverbiella
 

Kelē rumpucis ir neliela kausveidīga askusēne ar rupji rievotu kātiņu, kura pavasaros aug uz zemes. Ilustrētu sugas aprakstu sk. mūsu divvalodīgajā (latv. un angļu val.) vietnē fungi.lv, konkrēti, šeit.

 

Pirmos divus šīs sugas eksemplārus atrada Zanda Mūkina 2004. gada jūnijā—jūlijā Baldones pilsētas ziemeļu nomalē, meža malā dažu desmitu metru attālumā vienu no otra; taču atradumu suga toreiz netika noskaidrota. Kad Edgars Mūkins 2007. gada maijā gandrīz turpat uzgāja vēl trešo eksemplāru, pirmatradēja provizoriski noteica tā sugu - Kelē rumpucis, ko drīz apstiprināja Dr.biol. Edgars Vimba. 2011. gada jūnijā Edgars Mūkins atrada vairākus nelielus šī rumpuča eksemplārus arī Siguldas kapos. 2012. gadā tur augļķermeņu nebija (iesp., sakarā ar atradnes postījumiem, kapavietā veicot jaunu apbedījumu). Toties 2013. gada maijā izauga pat pusotrs desmits augļķermeņu (tiesa, sīku), kas šai vienpatajai sēnei ir netipiski daudz. 2014. gada maijā tika uziets tikai viens eksemplārs, 2015. gada maijā - atkal četri. Kopš 2016. gada atradne ir bijusi tukša (domājams, tās atkārtoto postījumu dēļ).
Aizdomām par šīs sugas atrašanu vēl citviet Latvijā nav gūts pietiekami pārliecinošs apstiprinājums.

 

Viens no pirmajiem Latvijā atrastajiem Kelē rumpučiem.
Vairāk foto (arī citus eks.) sk. fungi.lv, konkrēti, šeit,
kā arī senes.lv attiecīgo gadu/mēnešu fotohronikās.

Rūsganā lāpstenīte

1.reizi atrastās 

Sakņkāta soverbiella