Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Lapiņsēnes

Konrada dižsardzene
  Macrolepiota konradii  
 

Vidēja lieluma lapiņsēne (cepurītes diametrs 6-12 cm, kātiņa garums līdz 15 cm), kuras baltajai cepurītei vidu zvaigžņveidīgi klāj brūna virsmiziņa, bet perifēriju - gaišākas zīdaini šķiedrainas zvīņas. Aug rudens pusē. Ārkārtīgi reti sastopama: droši konstatēts viens vienīgs eksemplārs. Ēdama.

 

Pirmo reizi Latvijā konstatējis Edgars Mūkins 2018. gada 11. novembrī Inčukalna novadā ~2 km uz ziemeļrietumiem no Silciema dzelceļa pieturas (pie 330 kV elektrolīnijas starp šoseju A2 un Gauju). Pēc ziņām no Dabas muzeja, līdzīgas sēnes manītas arī agrāk, taču bez pārliecības par sugu.

Konrada dižsardzenes pamatā baltajai cepurītei vidu zvaigžņveidīgi klāj brūna virsmiziņa, bet perifēriju - gaišākas zīdaini šķiedrainas zvīņas.
Gredzens ap kātiņu, tāpat kā citām dižsardzenēm, ir kustināms - pabīdāms augšup vai lejup.

Šīs lappuses foto ir no vienīgās zināmās atradnes - Inčukalna novada ziemeļaustrumos.
Aplūkojot fotoattēlus, jāņem vērā, ka kātiņa augšgals bija tik stipri gliemeža sagrauzts,
ka vairs īsti neturēja cepurīti, un tā bija nošķiebusies sāņus par apmēram 45 grādiem.


Šī ir sugas atainojuma pagaidu versija. Nākotnē tā tiks
 aizstāta ar izvērstāku, pirmām kārtām, plašāk ilustrētu.

Diž-/saul-
sardzenes

 
 
 

Lapiņsēnes