Vietnes sadaļas

Lapiņsēnes

Diega (Oregonas) sēntiņa*
Pavasara sēntiņa Mycena oregonensis Rievainā sēntiņa
 

Lapiņsēne ar pavisam sīku caurspīdīgi rievotu cepurīti (diametrs 2-10 mm), sākumā koši oranžu, vēlāk vairs tikai centrā oranžu, bet citur arvien dzeltenāku; ar pareti izvietotām lapiņām, visumā bāli dzeltenām, taču šķautnēs košākām; ar ļoti tievu un garu kātiņu (0,3-0,5 mm diametrā un 1½-6 cm augstumā, resp., ar garuma/resnuma attiecību reizēm pat virs simta!), visai trauslu un lielākoties dzeltenu, tikai uz lejasgalu oranžāku. Aug rudens pusē mitrās vietās zem eglēm (ir ziņas, ka arī zem dažiem lapkokiem) uz nobirām - sīkiem sprungulīšiem, skujām (lapām), čiekuriem - vai starp sūnām. Ārkārtīgi reti sastopama: atrasta tikai pāris vietās. Jautājums par ēdamību nav aktuāls ekstremāli niecīgo izmēru un retuma dēļ.

 

Suga sākotnēji konstatēta Ziemeļamerikas rietumpiekrastē, kur ir relatīvi izplatīta. Eiropā zināma gandrīz tikai ziemeļvalstīs, t.sk. pavisam nedaudzās atradnēs Igaunijā. Pirmo reizi Latvijā konstatējis Edgars Mūkins, 2022. gadā no jauna izvērtējot divus 2020. gada septembrī veiktus šķietamu adatas sēntiņu (Mycena acicula) novērojumus. Pirmkārt, sēņu izstādes eksponātus ievācošās grupas (no Dabas muzeja, Mikologu biedrības, senes.lv) atradumu Amatas novadā pie autoceļa A2 šķērsojuma ar Pērļupīti, kurš bija visai detalizēti fotodokumentēts. Otrkārt, pēc tam arī Ivara Leimaņa novērojumu Krimuldas novadā, kurš bija ieziņots ar gana labiem foto vietnē dabasdati.lv. Izvērtējot citus Tīmeklī atrodamos šķietamo adatas sēntiņu novērojumus Latvijā, patiesībā piederīgs diega sēntiņai izskatās vismaz vēl viens, tomēr īstas pārliecības nav.
Diega sēntiņas cepurīte sākumā ir koši oranža, vēlāk
vairs tikai centrā oranža, bet citur arvien dzeltenāka.
Bez tam cepurītes centrā nereti ir izteikta "pumpiņa".
Kātiņš ir lielākoties dzeltens, tikai uz lejasgalu oranžs.
 
Diega sēntiņas kātiņš ir ārkārtīgi tievs un garš: garuma/resnuma attiecība var pārsniegt 100; šeit ir "tikai" 65.
 

Diega sēntiņas lapiņas ir pareti izvietotas, visumā bāli dzeltenas, tikai šķautnēs košāk dzeltenas.

 
Diega sēntiņas cepurīte ir spīdīgi gluda un caurspīdīgi rievota. Diega sēntiņai kātiņu klāj apsarme.

Šīs lappuses foto ir no atradnes Amatas novadā pie šosejas A2 šķērsojuma ar Pērļupīti, kuru 2020. gada septembrī 
tur pamanīja sēņu izstādes eksponātu ievācēji no Nacionālā dabas muzeja, Latvijas Mikologu biedrības un senes.lv.

* Latviskais nosaukums 'diega sēntiņa' ir mūsu priekšlikums, darināts pēc analoģijas ar nosaukumu 'adatas sēntiņa'.
  Nosaukums 'Oregonas sētiņa' būtu burtisks tulkojums no zinātniskā nosaukuma latīņu valodā (Mycena oregonensis).

Pavasara sēntiņa

Sēntiņas

Rievainā sēntiņa
 
 

Lapiņsēnes