Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

1.reizi atrastās 

Neīstā bērzubeka Latvijā
Bifeļādas samtbeka Leccinum pseudoscabrum Egļu baravikas dzeltenā forma
 

Neīstā bērzubeka ir neliela beka, kas atgādina bērzubeku, taču ar melnējošu mīkstumu kā apšubekai. Ilustrētu sugas aprakstu sk. mūsu vietnē šeit (provizorisko versiju, pa daļai ar melnbaltiem attēliem)

 

Pirmo Latvijā zināmo eksemplāru 2010. gada augustā pie Krimuldas ievāca Edgars Mūkins kā parasto bērzubeku, taču pēc vairākām stundām konstatēja, ka sēnes mīkstums ir griezumā stipri nomelnējis, kas ar bērzubeku nekad nenotiek. 2013. gada 8. jūlijā gandrīz tajā pašā vietā beidzot tika uzieti vēl divi eksemplāri, kuri ļāva apstiprināt iepriekš radušās aizdomas, ka atrastā suga ir neīstā bērzubeka. Nākamās divas atradnes tika pamanītas 2016. gada jūlijā, abas - vien nedaudzus kilometrus attālu, turklāt otrā izrādījās visai ražīga; vēl viena tika konstatēta augustā (visas - Gaujas kreisajā krastā). 2017. gada augustā mikoloģiska pasākuma gaitā Ērgļu novadā Edgars Mūkins un Sergejs Vedjanovs netālu no Meltnes ietekas Ogrē ievāca sugas pirmos eksemplārus ārpus Siguldas-Krimuldas reģiona, bet septembrī tika uzieta vēl viena atradne pašas pirmās tuvumā, šoreiz atkal Gaujas labajā krastā. 2018. gada septembrī Inga Nemše atrada un atpazina šo sugu arī Alojas novada Braslavas pagastā. 2019. gada jūnija beigās Inita Dāniele konstatēja sugas atradni Engures novada Smārdes pagastā. 2020. gada jūnija beigās Maija Sidorenko uzgāja vienu eks. Mazsalacas novada Skaņkalnes pagastā.
2019. gadā pašā ražīgākajā atradnē (Siguldas zaļajā zonā) sezonas laikā izauga >100 augļķermeņu!

Latvijas Dabas muzeja darbinieki atceras, ka līdzīga beka ir reiz atnesta uz muzeja gadskārtējo sēņu izstādi, taču toreiz nav izdevies rast pārliecību par tās sugu, un atradums galu galā ticis piemirsts. Šādas bekas ir it kā uzietas arī dažās citās reizēs, vācot eksponātus Dabas muzeja sēņu izstādēm, tomēr šo pasākumu steigā beku suga atkal ir palikusi nenoteikta un novērojumu dati - nepiefiksēti. Šie varbūtējie atradumi stiprina aizdomas, ka patiesībā suga ir sastopama būtiski biežāk, nekā šķiet.

 
 

2010. g. pamanītais eksemplārs, kurš 
tika ievākts ēšanai kā īstā bērzubeka;
pēc atšķirību konstatēšanas izžāvēts!

Viens no 2016. g. uzietajiem neīstās bērzubekas
eksemplāriem (sugas hronoloģiski otrajā atradnē,
kura ir Nurmižu gravu rezervāta dienvidrietumos).

 

Foto: Inga Nemše

Trīs eksemplāri no atradnes Alojas novadā. Skaidri redzamas tieši šai sugai piemītošās iezīmes:
mīkstuma melnēšana griezumā, grubuļainā cepurītes virsa, raksturīgais pārslu raksts uz kātiņa.

Vēl dažu neīstās bērzubekas eksemplāru foto dažādos rakursos sk. mūsu vietnē šeit.

Pašlaik zināmo sugas atradņu sarakstu sk. mūsu vietnē šeit.

Bifeļādas samtbeka

1.reizi atrastās 

Egļu baravikas dzeltenā forma