Vietnes sadaļas

  

Bekas

 

Lapiņsēnes

 

Vēl citas

Piepes, sīkpiepes, klājpiepes
Bracket fungi, crust fungi
 

Piepes ir koksni (dažkārt - augsnē slēptu koksni) noārdošas sēnes, kurām augļķermeņa apakšpusi klāj sporas saturoši stobriņi (t.i., piepes ir stobriņsēnes); to atveres šķiet kā sīkas poras. Vairākumam piepju ir cieta vai sīksta konsistence.

Par sīkpiepēm mēdz saukt sīkas koksni noārdošās sēnes, kurām augļķermeņa apakšpuse ir gluda - bez porām vai tml.

Par klājpiepēm mēdz dēvēt tās koksni noārdošās sēnes, kuras noklāj koksni plašā un plānā, ar laiku saplaisājošā slānī.

Šajā galerijā pārstāvēta daļa no Latvijā sastopamām piepju, sīkpiepju, klājpiepju sugām - gan parastām, gan ļoti retām.

Tā kā mūsu prioritātes ir citas, šādu sēņu iekļaušana senes.lv+fungi.lv nenorit pēc sistemātiska plāna, bet vairāk vai mazāk gadījuma secībā. No skaitliski prāvām ģintīm samērā apjomīgi (vismaz puse Latvijā zināmo sugu) pagaidām atainotas trīs: cietpiepes, kātiņpiepes, tauriņpiepes.

 

Lai piekļūtu sugas ilustrētam raksturojumam mūsu vietnē senes.lv vai fungi.lv, klikšķiniet sarakstā uz sugas nosaukuma. Zemāk daļai sugu (šobrīd - dažiem desmitiem, nākonē - visām vietnēs iekļautajām) var piekļūt, klikšķinot uz sēnes attēla. (Ievērojiet, ka fungi.lv sugu aprakstos līdzās galvenajai lappusei ir vēl papildu lappuses ar attēliem un skaidrojumiem!)

 

 
Galerijā ietvertās sugas latviešu alfabēta kārtībā Galerijā ietvertās sugas latīņu alfabēta kārtībā
Aitupiepe, parastā
Aknene, parastā
Antrodija, rindu*
Antrodija, viļņainā*
Antrodīte, Hēnela
Apaļpore, kļavu
Apaļpore, mizas
Apmalpiepe, parastā
Apmalpiepe, rožainā
Bērzupiepe, brūnā
Brūnsvārcene, lazdu
Brūnsvārcene, ozolu
Cerēna, vienkrāsas
Cietpiepe, apšu*
Cietpiepe, augļkoku
Cietpiepe, egļu
Cietpiepe, ieliektā
Cietpiepe, gludā¹
Cietpiepe, melnā
Cietpiepe, melnsvītras
Cietpiepe, ozolu
Cietpiepe, parastā (varietāte)
Cietpiepe, pelēkā*
Cietpiepe, priežu
Cietpiepe, tumšbrūnā
Cietpore, melnējošā²
Cinobrpiepe, parastā
Čemurene, daivainā
Datronija, parastā
Diplomitopore, iedzeltenā
Dūmaine, pelēkā
Egļpiepe, baltdzeltenā
Egļpiepe, liesmainā°
Filcene, Šveinica
Kātiņpiepe, bumbuļa
Kātiņpiepe, čemurainā
Kātiņpiepe, kastaņbrūnā
Kātiņpiepe, mainīgā
Kātiņpiepe, skropstainā
Kātiņpiepe, taures
Kātiņpiepe, ziemas
Kātiņpiepe, zvīņainā
Klimakociste, ziemeļu
Labirintpiepe, parastā
Lapiņpiepe, bērzu
Lazdupiepe, parastā
Mīkstpiepe, lapkoku
Mīkstpiepe, pūkainā°
Mīkstpiepe, sārtā
Mīkstpiepe, zilganā
Mīkstpore, maigā
Onnija, samtainā
Ozolpiepe, korķainā
Plakanpiepe, lakas
Plakanpiepe, parastā
Plakanpiepe, sveķainā
Plānpiepe, divkrāsu
Plānpiepe, purpura*
Posapiepe, īstā
Rūtaine, plaisājošā°
Sakņupiepe, egļu
Sakņupiepe, priežu
Samtpiepe, melnā
Sarene, krāšņā
Sausene, divgadīgā
Sērpiepe, parastā
Sētaspiepe, parastā
Sētaspiepe, smaržīgā
Sierpiepe, izstieptā
Sīkpiepe, alkšņu
Sīkpiepe, asinssarkanā
Sīkpiepe, ozolu²
Sīkpiepe, purpura*
Sīkpiepe, raupjā
Sīkpiepe, sarainā
Spulgpiepe, alkšņu
Spulgpiepe, melnā
Spulgpiepe, zaķu
Šķeltpiepe, maldinošā
Tauriņpiepe, dzeltenā
Tauriņpiepe, pūkainā
Tauriņpiepe, raibā
Tauriņpiepe, sarainā
Tauriņpiepe, smaržīgā
Violetpiepe, egļu*
Zeltpore, košā
Zeltpore, parastā
Albatrellus ovinus
Bjerkandera adusta
Antrodia serialis*
Antrodia sinuosa*
Antrodiella hoehnelii
Aurantiporus fissilis
Cerrena unicolor
Chondrostereum purpureum*
Climacocystis borealis
Coltricia perennis
Coriolopsis trogii
Daedalea quercina
Daedaleopsis confragosa
Datronia mollis
Dichomitus campestris
Diplomitoporus flavescens
Fistulina hepatica
Fomes fomentarius
Fomitopsis pinicola
Fomitopsis rosea
Ganoderma applanatum
Ganoderma lucidum
Ganoderma resinaceum
Gloeophyllum odoratum
Gloeophyllum sepiarium
Gloeoporus dichrous
Gloeoporus taxicola*
Grifola frondosa
Hapalopilus croceus
Hapalopilus nidulans
Heterobasidion annosum
Heterobasidion parviporum
Hymenochaete rubiginosa
Hymenochaete tabacina
Ischnoderma benzoinum
Inonotus leporinus
Inonotus obliquus
Inonotus radiatus
Laetiporus sulphureus
Lenzites betulina
Leptoporus mollis
Onnia tomentosa
Oxyporus corticola
Oxyporus populinus
Phaeolus schweinitzii
Phellinus chrysoloma
Phellinus conchatus
Phellinus ferrugineofuscus
Phellinus ignarius var.cinereus
Phellinus laevigatus¹
Phellinus nigricans
Phellinus nigrolimitatus
Phellinus pini
Phellinus pomaceus
Phellinus punctatus*
Phellinus robustus
Phellinus tremulae*
Piptoporus betulinus
Polyporus badius
Polyporus brumalis
Polyporus ciliatus
Polyporus squamosus
Polyporus tubaeformis
Polyporus tuberaster
Polyporus umbellatus
Polyporus varius
Postia caesia
Postia placenta
Postia ptychogaster°
Postia subcaesia
Pycnoporellus alboluteus
Pycnoporellus fulgens°
Pycnoporus cinnabarinus
Rigidoporus crocatus²
Schizopora paradoxa
Stereum gausapatum²
Stereum hirsutum
Stereum rugosum
Stereum sanguinolentum
Stereum subtomentosum
Trametes hirsuta
Trametes ochracea
Trametes pubescens
Trametes suaveolens
Trametes versicolor
Trichaptum abietinum*
Xylobolus frustulatus°
 

¹ Suga pievienota galerijai 2024.g. aprīlī / maijā.
² Suga pievienota galerijai 2023.g. vidū / beigās.

 

* Attēlu klāsts paplašināts 2024.g. martā / aprīlī.
 ° Attēlu klāsts paplašināts 2023.g. 21. novembrī.

 
Ģinšu pārskata lappuses latviešu alfabēta kārtībā Ģinšu pārskata lappuses latīņu alfabēta kārtībā
Antrodijas¹
Apmalpiepes²
Cietpiepes
Kātiņpiepes
Mīkstpiepes
Plakanpiepes
Plānpiepes¹
Sakņupiepes
Sētaspiepes
Sīkpiepes²
Spulgpiepes
Tauriņpiepes
Antrodia¹
Fomitopsis²
Ganoderma
Gloeophyllum
Gloeoporus¹
Heterobasidion
Inonotus
Phellinus
Polyporus
Postia
Stereum²
Trametes
 

¹ Pārskata lappuse izveidota 2024.g. aprīlī.
² Pārskata lappuse izveidota 2022.g. janv.-maijā.

 Zemāk daļu šajā galerijā pārstāvēto sugu (vai vispirms ģinti un tad sugu) var izvēlēties pēc attēla!


Cietpiepes (12 sugas) (Phellinus) Tauriņpiepes (5 sugas) (Trametes)
 


 
Kātiņpiepes (8 sugas) (Polyporus) Parastā aknene (Fistulina hepatica)
 


 
Parastā apmalpiepe (Fomitopsis pinicola) Parastā plakanpiepe (Ganoderma applanatum)
 


 
Daivainā čemurene (Grifola frondosa) Čemurainā kātiņpiepe (Polyporus umbellatus)
 


 
Apmalpiepes (2+1 suga) (Fomitopsis) Plakanpiepes (3 sugas) (Ganoderma)
 


 
Sakņupiepes (2 sugas) (Heterobasidion) Sētaspiepes (2 sugas) (Gloeophyllum)
 


 
Parastā sērpiepe (Laetiporus sulphureus) Melnā samtpiepe (Ischnoderma benzoinum)
 


 
Košā zeltpore (Hapalopilus croceus) Parastā zeltpore (Hapalopilus nidulans)
 


 
Baltdzeltenā egļpiepe (Pycnoporellus alboluteus) Liesmainā egļpiepe (Pycnoporellus fulgens)
 


 
Maigā mīkstpore (Leptoporus mollis) Mīkstpiepes (4 sugas) (Postia)
 


 
Divgadīgā sausene (Coltricia perennis) Parastā cinobrpiepe (Pycnoporus cinnabarinus)
 


 
Īstā posapiepe (Fomes fomentarius) Brūnā bērzupiepe (Piptoporus betulinus)
 


 
Antrodijas (2 sugas) (Antrodia) Hēnela antrodīte (Antrodiella hoehnelii)
 


 
Ziemeļu klimakociste (Climacocystis borealis) Spulgpiepes (3 sugas) (Inonotus), t.sk. čaga
 


 
Šveinica filcene (Phaeolus schweinitzii) Samtainā onnija (Onnia tomentosa)
 


 
Parastā aitupiepe (Albatrellus ovinus) Iedzeltenā diplomitopore (Diplomitoporus flavescens)
 


 
Ozolu brūnsvārcene (Hymenochaete rubiginosa) Lazdu brūnsvārcene (Hymenochaete tabacina)
 


 
Mizas apaļpore (Oxyporus corticola) Kļavu apaļpore (Oxyporus populinus)
 


 
Plānpiepes (2 sugas) (Gloeoporus) Parastā lazdupiepe (Dichomitus campestris)
 


 
Vienkrāsas cerēna (Cerrena unicolor) Izstieptā sierpiepe (Aurantiporus fissilis)
 


 
Maldinošā šķeltpiepe (Schizopora paradoxa) Egļu violetpiepe (Trichaptum abietinum)
 


 

 
Sīkpiepes (6 sugas) (Stereum) Plaisājošā rūtaine (Xylobolus frustulatus)
 


 

 

Vietnes sadaļas

 

Titullappuse