Vietnes sadaļas

Piepes, sīkpiepes

Priežu sakņupiepe
  Heterobasidion annosum s.s. Egļu sakņupiepe
 

Cietas konsistences piepe, kura mēdz augt gan uz atmirušas priežu (ļoti reti - citu sugu) koksnes (celmiem, stumbriem), gan uz dzīviem kokiem (pamatnēm, saknēm) un kuras augļķermeņi var būt gan kompakti - pusšķīvja formas (parasti pa vairākiem kopā saauguši), gan plaši klājeniski - neregulāras formas, taču pārsvarā izstiepti gareniski gar stumbru. Izraisa koksnes trupi un šādi nodara ievērojamus zaudējumus mežsaimniecībai.

Tā kā par Heterobasidion annosum reizēm dēvē visas sakņupiepes kopā, šīs konkretās sugas nosaukumam ieteicams pievienot s.s. = sensu stricto (stingrā nozīmē).

Priežu sakņupiepe tiešām aug pārsvarā uz priedēm, augļķermeņi ir lielāki nekā egļu sakņupiepei (tipiski 5-15 cm), bet poras - mazākas (4-6 gab./mm).
Taču, blakus augļķermeņiem saplūstot kopā, saaugumi dažkārt var būt vairākus decimetrus plati.

Lai gan visi šeit atainotie priežu sakņupiepes augļķermeņi ir kompakti (aptuveni pušsķīvja formā),
bieži vien ir sastopami arī plaši izpletušies (pārsvarā gar kritalas stumbru) klājeniski augļķermeņi.

 

Sakņupiepes

Egļu sakņupiepe
 
 

Piepes, sīkpiepes, klājpiepes

 
 
 

Bekas

 

Lapiņsēnes

 

Citādas