Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Lapiņsēnes

Dažādas parastas lapiņsēnes
 

Šeit savāktas visumā parastas lapiņsēņu sugas no tām ģintīm (dzimtām), kurām vietnē senes.lv vēl nav izveidotas savas pārskata lappuses, kā arī daža savā ģintī (dzimtā) vienīgā suga. Kad attiecīgajām ģintīm (dzimtām) būs savas lappuses, šīs sēņu sugas tiks pārvietotas uz turieni.

 

Klikšķinot uz galerijas attēla vai sugas nosaukuma, var nokļūt pie sugas ilustrēta apraksta kādā no mūsu vietnēm - fungi.lv vai senes.lv. Pievērsiet uzmanību, ka vietnes fungi.lv sugu aprakstos līdzās galvenajai lappusei ir vēl papildlappuses ar fotoattēliem un skaidrojumiem!


 

Cirtainā čigānene
(Cortinarius caperatus)

Ļoti bieži sastopama laba ēdamā sēne (uzreiz cepama).

Maija auzene
(Calocybe gambosa)

Pareti sastopama (maijā) ēdamā sēne (uzreiz cepama).

Kailā mietene
(Paxillus involutus)

Ļoti bieži sastopama potenciāli indīga (ar laiku) sēne.

Samtainā mietene
(Paxillus atrotomentosus)

Uz koksnes pabieži sastopama, iespējams, indīga sēne.

Oranžā puslocene
(Phyllotopsis nidulans)

Vēla rudens, atkušņu un agra pavasara sēne (sīksta).

Zīdainā plūmene
(Clitopilus prunulus)

Bieži sastopama ēdamā sēne ar zīdainu baltu cepurīti.

Milzu baltmietene
(Leucopaxillus giganteus)

Ļoti liela sēne; ēdama pēc novārīšanas (bet ne visiem).

Platlapiņu dāldersēne
(Megacollybia platyphylla)

Sēne ar ļoti platām lapiņām. Aug uz nobirām un koksnes.

Kausveida skaistgalvene
(Pseudoclitocybe cyathiformis)

.

Gurķu makrocistīdija
(Macrocystidia cucumis)

Maza sēne ar koši brūnu un dzeltenīgi apmalotu cepurīti.

Patujāra šķiedrgalvīte
(Inocybe erubescens)

Pavasara sēne, daudz indīgāka nekā sarkanā mušmire.

Tumšzvīņu šķiedrgalvīte
(Inocybe lanuginosa)

Maza sēnīte, kuru gandrīz visu klāj tumšbrūnas zvīņas.

Īskātiņa melnbaltene
(Melanoleuca brevipes)

Neliela sēne, kura parādās jau pavasarī līdz ar zaļumiem.

Pavasara melnbaltene
(Melanoleuca cognata)

Vidēja sēne, kura parādās jau pavasarī līdz ar zaļumiem.

Apmalotā ķiverene
(Galerina marginata)

Neliela sēne uz koksnes (parasti - mirušas). Visai indīga.

Stumbru ķiverene
(Galerina triscopa)

Sīciņa sēnīte, kas aug uz mirušas koksnes. Visai indīga.

Zelta brūnsardzene
(Phaeolepiota aurea)

Liela skaista, taču neēdama sēne; aug ciešās grupās.

Pilošā gļotaine
(Limacella guttata)

Gļotaina sēne ar izžūstošiem pilieniem uz/virs gredzena.

Zvaniņu sausdobīte
(Xeromphalina campanella)

Sīka sēnīte, kas aug lielos baros uz trūdošas koksnes.

Kopaugošā vērdiņsēne
(Collybia confluens)

Maza sēne, kurai vienmēr aug daudzi eks. cieši kopā.

Skuju dobumsēnīte
(Micromphale perforans)

Sīka sēnīte, kura aug baros uz nobirušām egļu skujām.

Zaru vītenīte
(Marasmiellus ramealis)

Sīka sēnīte, kura aug baros uz jau trūdošiem zariņiem.

Klijainā turzene
(Tubaria furfuracea)

Gan ļoti agrā pavasarī, gan vēlā rudenī sastopama sēne.

Zaļdzeltenā mēslene
(Bolbitius titubans)

Pabieži sastopama maza sēne ar visai mainīgu izskatu.

Baltā greznulīte
(Delicatula integrella)

Sīciņa caurspīdīgi balta sēnīte, aug baros uz koksnes.

Parastā skaldlapīte
(Schizophyllum commune)

Maza visai sīksta sēne, aug ciešos baros uz koksnes.

 

Šajā apakšsadaļā iepriekš pārstāvētās sugas:

Ir pārceltas uz:

Šajā datumā:

kailā aplocene Aplocenes 2018.g. 03.dec.
austeru sānause (austersēne) Sānauses 2018.g. 07.jūnijā
rožainā sēntiņa, ziemas sēntiņa Sēntiņas 2017.g. 16.nov.
salnas čemurpūkaine Čemurpūkaines 2017.g. 19.jūnijā
spurainā zvīnene, izspūrusī zvīnene, papeļu zvīnene Zvīnenes 2017.g. 31.maijā
vēlā pundurkamolene, sūrā pundurkamolene Pundurkamolenes 2017.g. 31.maijā
parastā smiltene, spīdīgā smiltene Smiltenes 2017.g. 18.martā
parastā vistene, krāšņā vistene Vistenes 2017.g. 18.martā
Kandola spīgulīte Spīgulītes 2017.g. 18.martā
divkrāsu bērzlapene Bērzlapenes 2017.g. 18.martā
briežu jumtene Jumtenes 2017.g. 18.martā
 

Lapiņsēnes