Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Aktualitātes-2021

Atradumi pavasarī un vasaras sākumā
Mycological findings in spring and early summer 2021
 

Šajās lappusēs tiek atainoti interesantākie mikoloģiskie atradumi, kurus gadījies uziet mūsu fotogrāfam vai senes.lv sadarbības partneriem. Sākot ar šo gadu, ierobežoto cilvēkresursu dēļ paredzam atspoguļot vairs tikai patiešām zīmīgus atradumus (varbūt ar retiem izņēmumiem).

 
Marts – jūnijs Jūlijs & turpmāk


 
 

Toverīšu sarkosoma, pēc sniega izkušanas palikušo pilienu izrotāta.
Lai arī vēl gadsimta pirmajos gados tā bija īpaši liela retuma statusā,
daudzu jaunu atradņu uziešana ir to padarījusi jau diezgan ikdienišķu.
(Šo Gaujienas novadā uzņemto foto mums bija atsūtījis Ainars Gaidis.)

Apšu graudaine, kura līdz šim Latvijā bija pamanīta tikai divas reizes
(kopš 2018.gada) un tikai š.g. martā ir beidzot tikusi pie sava latviskā
nosaukuma! Šogad jau kopš pavasara paša sākuma tā uzieta diezgan
 daudzās vietās - vispirms Vidzemē, tad arī Kurzemē un Rīgas apkārtnē.

 
 
 

Apšu graudaine, kā šai sugai tipiski, izaugusi uz atmirušiem zariem. Pirmo zaru ar šādām sēnēm (augšā) mums no Apes novada atveda Ainars Gaidis,
bet otru (apakšā) tuvāk Rīgai uzgājām mēs paši (foto uzņemti krasi atšķirīgos apgaismojumos, tāpēc krāsu toņi tajos varētu būt mazliet nesaskanīgi).

 
 

Toverīšu sarkosoma Rīgai tuvākajā atradnē, kura pērn bija uzieta Allažu pagastā, ir sagaidījusi, lai gan jau stipri krunkaina, š.g. aprīļa siltās dienas.
Diemžēl atradne kopumā arī šogad izrādījusies tikpat mazražīga kā pērn - vien trīs augļķermeņi.

 
 
 

Melnbaltais rumpucis, kurš pērnpavasar bija Latvijā konstatēts lai arī uzreiz vairākās vietās, tomēr tikai pavisam mazā teritorijā Garkalnes tuvumā,
šopavasar izrādījies raženi augam ne vien pērnajās atradnēs (pa kreisi), bet arī virknē citu Latvijas nostūru, piemēram, Bernātu dabas parkā (pa labi,
fotografējis Andris Maisiņš), Salaspils botāniskajā dārzā, Saukrastos u.c.

 
 

Koksneņu sugas Hypoxylon multiforme makrofotogrāfijā gana negaidīti
atkājusies vēl cita sēne - uz koksnenēm parazitējošā submilimetra izmēru
askusēne Immotthia atrograna (sīksīkās melnās bumbiņas attēla vidū).
Sagadījies, ka tas noticis tikai dažas dienas pēc tam, kad bijām pirmoreiz
konstatējuši šo sugu 2016.gadā uzņemtos vēl detālākos koksnenes foto.

 
"Dekoratīvie" sniega apbārstītu piepju foto, kuri gada pašā sākumā bija pagaidu kārtā ievietoti šīs lappuses augšā, joprojām ir apskatāmi šeit.
 

 
Marts – jūnijs Jūlijs & turpmāk
 

Vietnes sadaļas