Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Aktualitātes-2021

Ziemas izrotātas piepes un pavasara retumi
Mycological findings in early 2021
 

Šajās lappusēs tiek atainoti interesantākie mikoloģiskie atradumi, kurus gadījies uziet mūsu fotogrāfam vai senes.lv sadarbības partneriem. Sākot ar šo gadu, ierobežoto cilvēkresursu dēļ paredzam atspoguļot vairs tikai īsteni neparastus atradumus (varbūt ar retiem izņēmumiem).


Dodot priekšroku iepriekšējos gados uzkrāto fotonovērojumu izvērtēšanai, sašķirošanai un gatavošanai kvalitatīvam atainojumam mūsu vietnēs,
šoziem esam atteikušies no sēņu valstības retumu intensīvas meklēšanas piesnigušajā dabā. Šādus meklējumus paredzam atsākt tikai pavasarī.
Lai atradumu hronikas jaunā lappuse tomēr nestāvētu tukša, pagaidām šeit ievietojam pāris foto ar ikdienišķākām sugām ziemīgā 'noformējumā'.

 

Parastās cinobrpiepes, sniega apbārstītas (vizuāli iespaidīgākās no ciešas septiņu augļķermeņu grupas).

 
 

Sarainā tauriņpiepe, ar zaļām aļģēm apaugusi un sniega apbārstīta.

 

Iestājoties pavasarim, pamazām ķeramies, kā bija iecerēts, pie reālu retumu atradumiem (šobrīd - lielā mērā pateicoties mūsu sadarbības partneriem).

 

Toverīšu sarkosoma, pēc sniega izkušanas palikušo pilienu izrotāta.
Lai arī vēl gadsimta pirmajos gados tā bija īpaši liela retuma statusā,
daudzu jaunu atradņu uziešana ir to padarījusi jau diezgan ikdienišķu.
(Šo Gaujienas novadā uzņemto foto mums bija atsūtījis Ainars Gaidis.)

Apšu graudaine, kura līdz šim Latvijā bija pamanīta tikai divas reizes
(kopš 2018. gada) un tikai burtiski šajās dienās tikusi pie sava latviskā
nosaukuma. Šogad jau pavasara pašā sākumā tā dažu dienu intervālā
uzieta gan divviet Vidzemē, gan divviet Kurzemē, gan Rīgas apkārtnē.

 
 

Apšu graudaine, kā jau šai sugai tipiski, krietnā skaitā uz atmiruša zara gabala. (Šo zaru mums no Apes novada atveda Ainars Gaidis.)

 


 

Vietnes sadaļas