Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   
Latvijas sēņu valstība Tīmeklī
 

A. Speciālās sēņu valstībai veltītās vietnes

Speciālas Latvijas sēņu valstībai veltītās informatīvas un izglītojošas vietnes vai vietņu daļas

  Latvijas Mikologu biedrības Tīmekļa vietne  http://miko.ldm.gov.lv

Atjaunināta 2021.g. janvārī

Informācija par Latvijas Mikologu biedrību (t.sk. kontaktinfo). Populāri raksti par sēņu valstību vispār un Latvijas mikologijas vēsturi. Sēņu zinātnisko (latīnisko) un latvisko nosaukumu atbilstības tabulas. Sēņu fotogalerija (122 sugas, par katru viens vai pāris vidēja lieluma foto ar anotācijām). Visas biedrības nominētās "Gada sēnes". 2021. gada pavasarī paredzēta vietnes būtiska reorganizācija.

 
  Vietņu kopa "Fungi of Latvia" + "Latvijas sēnes"   http://www.fungi.lv* + šeit

*Atjaunināta 2021.g. sākumā

Divu privātpersonu, Latvijas Mikologu biedrības biedru, izveidota vietņu kopa: 1) gan ārvalstu, gan vietējai publikai domātā vietne "Fungi of Latvia" un 2) galvenokārt vietējai publikai domātā vietne "Latvijas sēnes", kurā šobrīd atrodaties. Divvalodīgajā fungi.lv ir 227 sēņu sugu apraksti ar daudzām fotoilustrācijām, vairāk nekā desmit tematisko sadaļu par un ap sēnēm, zināšanu tests u.c.

 
  Portāla "Latvijas daba" sadaļa "Latvijas Sēnes"   http://latvijas.daba.lv/augi_senes/senes

Plašs un daudzpusīgs Latvijas sēņu valstības apskats, ko sarakstījis mūsu valsts ievērojamākais mikologs - dr.biol.emer. E.Vimba. Mikoloģijas pamatjēdzienu skaidrojums. Dažādu gadalaiku sēnes, dažādām augtenēm raksturīgas sēnes, ēdamas un indīgas sēnes. Parazītiskās sēnes, tādā vai citādā ziņā ekstremālas vai neparastas sēnes. Ilustrācijas - vidēja lieluma foto ļoti dažādā kvalitātē.

 
  Sugu enciklopēdijas "Latvijas daba" sadaļa "Sēnes"  http://www.latvijasdaba.lv/senes

Latvijas vadošo mikologu veidoti sēņu sugu apraksti vairākās valodās, sakārtoti atbilstoši agrākajai sugu sistemātikai un ilustrēti ar zīmējumiem (lielākoties viduvējas vai zemas kvalitātes). Pavisam aptverti daudzi simti Latvijā sastopamu makroskopisko sēņu sugu. Daļai sugu nav ilustrāciju, citām - tekstuālā apraksta. Materiāla tehniskas pārkārtošanas gaitā tajā ieviesies ne mazums kļūdu.


B. Sēņu sadaļas citādas ievirzes vietnēs

Sēnēm veltītas sadaļas dabu plašāk tverošās vietnēs vai arī vietnēs ar citu galveno tematiku

Vietne Tematiskā sadaļa

Piebildes

dabasdati.lv (Vietnes galvenā lapa) Dabas novērojumu tiešsaistes krātuve - ar iespēju atlasīt sēņu atradumus
dziedava.lv Sēnes, piepes, gļotsēnes Sēņu fotogrāfijas ar atrašanas datiem, gandrīz visas ar sugas nosaukumu
mammadaba.lv Sēņotāja ceļvedis Nozīmīgākās sēņu sugas (g/k ar zīmējumiem no latvijasdaba.lv) u.c. lietas
receptes.lv Vārdnīca, tēma "Sēnes" Populārāko sēņu apraksti, kas aizgūti no citām vietnēm, plus nedaudz foto


C. Sēņu fotogrāfiju albūmi fotovietnēs

Profesionālu fotogrāfu un fotoamatieru uzņemti sēņu attēli fotovietnēs

Fotovietne Fotogrāfs Albūms

Piebildes

selgasfoto.lv Selga Bērziņa Sēnes Sēņu sugas noteiktas, cik iesp. pēc foto, sadarbībā ar senes.lv (daļēji)
redzet.eu (vairāki) Sēnes Sēņu sugas noteiktas sadarbībā ar Mikologu biedrības Facebook grupu

Ja kāds fotogrāfs (profesionālis vai pieredzējis amatieris) domā, ka šeit pienāktos figurēt arī viņa veidotajam sēņu fotoalbūmam,
iesakām kontaktēties ar vietnes senes.lv veidotājiem (e-adrese).


D. Sēņu fotoalbūmi ziņu portālos

Sēņu fotoalbūmi, kurus izveidojuši šādu portālu apmeklētāji

Nofotografēto sēņu sugas šādos albūmos parasti nav norādītas, bet, ja arī ir, tad nav garantijas par to pareizību.
Taču dažos sastopami gan vienkārši skaisti sēņu uzņēmumi, gan izcilu eksemplāru un kādreiz pat īstu retumu foto.

Portāls Albūma nosaukums Attēli*

Piebildes

DELFI Sēnes 68   Kvalitatīvi foto (daudzi ar nosaukumiem); daļa, iesp., ir uzņemti Anglijā
DELFI Sēnes 2011 ~150   Kvalitatīvi foto (ne visi, toties daži izcili), t.sk. divu aizsargājamo sugu
DELFI Sēņu skūpsti 23   Kopā saaugušu vai cieši blakām izaugušu sēņu foto
DELFI (Aculiecinieks 15.09.11) 27    

* Tikai tie fotoattēli, kuros patiešām ir sēnes

Ja kāds ziņu portāla apmeklētājs domā, ka šeit pienāktos figurēt arī viņa veidotajam sēņu fotoalbūmam,
iesakām kontaktēties ar vietnes senes.lv veidotājiem (e-adrese).


E. Sociālo tīklu vienumi ar mikoloģisku ievirzi

Sociālo tīklu konti vai grupas ar mikoloģisku vai etnomikoloģisku ievirzi

Soc. tīkls Veids Konta/grupas nosaukums Raksturojums
Facebook grupa Latvijas Mikologu biedrība* Latvijas Mikologu biedrības biedru u.c. sēņu interesentu publiska grupa
Facebook konts Latvian Mushroom Traditions Triju personu veidots konts latviešu sēņošanas tradīciju atspoguļošanai

* 2018. gada 3. decembrī pārdēvēta par "Latvijas Mikologu biedrība un draugi" 
(kas atspoguļo reālo situāciju - draugu daudzkārtējo skaitlisko pārsvaru pār mikologiem).

Sociālajos tīklos Draugiem un Facebook latviešu valodā ir vēl virkne citu grupu par sēņu tematiku,
taču tajās noteicošā loma nav nedz profesionālajiem mikologiem, nedz augsta līmeņa amatieriem,
tādēļ tajās izteiktie viedokļi diezgan bieži ir nepamatoti, reizēm pat veselībai un dzīvībai bīstami.


Saites pēdējoreiz pārbaudītas 24.11.2020

Saites uz sēnēm veltītām ārvalstu Tīmekļa vietnēm ir atrodamas mūsu divvalodīgajā (Lv+En) vietnē fungi.lv, konkrēti, šeit.

 

Vietnes sadaļas

 

Titullappuse