Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Latvijas sēņu fotogrāfijas
(mūsu nofotografēto sugu saraksts)

List of photographed species (published or unpublished)

 
 

Šajā sarakstā ietvertas tās sēņu sugas, kuru fotogrāfijas glabājas vietņu kopas senes.lv+fungi.lv arhīvā. Visas nofotografētās sēnes ir augušas Latvijas teritorijā; gandrīz visas uzņemtas tieši to augšanas vietā. Lielākajai daļa sugu attēli ir vairāki - dažādi eksemplāri, dažādos rakursos, dažādā vecumā, dažādā vidē.

Visu fotogrāfiju autors ir abu vietņu pastāvīgais fotogrāfs, kuram pieder pilnas tiesības uz šiem attēliem. Fotogrāfiju izmēri: pārsvarā 9-16 Mpix, 4-5 Mpix un 1,2-1,7 Mpix, dažos vissliktākajos gadījumos 0,3 Mpix. Daļa fotogrāfiju ir samazinātos izmēros (0,15—0,7 Mpix) nopublicētas mūsu vietnēs senes.lv un fungi.lv, Latvijas Mikologu biedrības vietnē un citās. Virkne fotogrāfiju ir iespiestas laikrakstos, žurnālos, grāmatās (Edgara Vimbas "Sēnes ir visur" un Initas Dānieles & Diānas Meieres "Lielajā Latvijas sēņu grāmatā").

Šobrīd (21.09.2021) sarakstā ir >600 sugu, taču tas nebūt nav pilnīgs. Saraksts nemitīgi paplašinās, gan turpinot fotografēšanu, gan inventarizējot fotoarhīvu un nosakot dažu agrāk nofotografēto sēņu sugas.

 

Ja sugas latīniskajam nosaukumam ir sinonīmi, sarakstā ir dots tas nosaukums, kuru visbiežāk lieto Latvijā. Sugas piederība norādītajam taksonam (sugu grupai) var ne vienmēr atbilst mainīgajai sugu sistemātikai. Par cik neatbilstību uzkrājas arvien vairāk, plānojam 2021.g. sezonas beigās veikt saraksta pilnu revīziju.

 

Jaunākās izmaiņas nofotografēto sēņu sugu sarakstā (kopš 2017. gada sākuma):
21.09.2021 pievienota Cantharellus ferruginascens - gailene, bālā
13.09.2021 pievienota Amanita ceciliae - makstsēne, čūskādas
13.09.2021 pievienota Boletus pulverulentus - beka, melnējošā
13.09.2021 pievienota Coprinus niveus - tintene, sniegbaltā
13.09.2021 pievienota Inocybe bongardii - šķiedrgalvīte, Bongāra
13.09.2021 pievienota Inocybe maculata - šķiedrgalvīte, plankumainā
13.09.2021 pievienota Lactarius serifluus - pienaine, seruma
13.09.2021 pievienota Lactarius subdulcis - pienaine, saldenā
13.09.2021 pievienota Mutinus caninus - mutīne, suņu
13.09.2021 pievienota Mycena inclinata - sēntiņa, noliektā
13.09.2021 pievienota Oudemansiella mucida - dāldersēne, gļotainā
13.09.2021 pievienota Psathyrella multipedata - spīgulīte, čemurainā
12.08.2021 pievienota Marasmius bulliardii - vītene, Bujāra
12.08.2021 pievienota Marasmius scorodonius - vītene, ķiploku
12.07.2021 pievienota Gymnosporangium sabinae - rūsa, bumbieru-kadiķu
09.07.2021 pievienota Coniophora puteana - pagrabsēne, brūnā
09.07.2021 pievienota Cylindrobasidium evolvens - paugurpiepe, viļņainā
09.07.2021 pievienota Hypoxylon multiforme - [pagaidām bez nosauk.]
09.07.2021 pievienota Immotthia atrograna - [pagaidām bez nosauk.]
09.07.2021 pievienota Kuehneromyces lignicola – pacelmene, pavasara
09.07.2021 pievienota Kretzschmaria deusta - [pagaidām bez nosauk.]
09.07.2021 pievienota Lentinellus cochleatus - sīkstenīte, karotes
09.07.2021 pievienota Sistotrema confluens - sistotrema, kopaugošā
07.05.2021 pievienota Exidia thuretiana - eksīdija, bālganā
16.04.2021 pievienota Byssonectria terrestris - bisonektrija, zemes
16.04.2021 pievienota Exidia pithya - eksīdija, egļu
19.03.2021 pievienota Cyathus olla - kausenīte, gludā
19.03.2021 pievienota Encoelia fascicularis - graudaine, apšu (Latvijā 2018.g. konstatēta suga)
19.03.2021 pievienota Macrotyphula fistulosa - stobrene, dobā
06.02.2021 pievienota Paxillus filamentosus - mietene, alkšņu
21.01.2021 pievienota Postia subcaesia - mīkstpiepe, lapkoku
30.11.2020 pievienota Pleurocybella porrigens – karotene, mirdzošā
26.11.2020 pievienota Collybia asema - vērdiņsēne, pelēkā
26.11.2020 pievienota Collybia tuberosa – vērdiņsēne, bumbuļu
26.11.2020 pievienota Disciseda bovista – bļodenīte, pūpēdīšu
26.11.2020 pievienota Hydnum rufescens - kliņģerene, rūsganā
26.11.2020 pievienota Ramaria abietina - korallene, baltegļu
26.11.2020 pievienota Ramaria stricta - korallene, stāvā
19.11.2020 pievienota Entoloma aprile - sārtlapīte, aprīļa
31.10.2020 pievienota Amanita friabilis - makstsēne, alkšņu (ļoti reta, aizsargājama suga)
31.10.2020 pievienota Cuphophyllus virgineus - biezlapīte, sniegbaltā
31.10.2020 pievienota Entoloma serrulatum - sārtlapīte, zāģzobainā
31.10.2020 pievienota Hygrophorus agathosmus - gliemezene, smaržīgā
31.10.2020 pievienota Lactarius acerrimus - pienaine, sūrā
31.10.2020 pievienota Lyophyllum immundum - čemurpūkaine, dūmpelēkā
31.10.2020 pievienota Russula fellea - bērzlape, žults
31.10.2020 pievienota Russula mairei - bērzlape, Maira
31.10.2020 pievienota Tricholoma fulvum - pūkaine, dzeltenbrūnā
21.07.2020 pievienota Agaricus comtulus - atmatene, sīkā
04.05.2020 pievienota Antrodia serialis - antrodija, rindu
04.05.2020 pievienota Antrodia sinuosa - antrodija, viļņainā
04.05.2020 pievienota Helvella leucomelaena - rumpucis, melnbaltais (Latvijā 2020.g. konstatēta suga)
04.05.2020 pievienota Pholiota mixta - zvīņene, jauktā
04.05.2020 pievienota Pholiota scamba - zvīņene, zīdainā
04.05.2020 pievienota Pleurotus dryinus - sānause, ozolu
04.05.2020 pievienota Schizopora paradoxa - šķeltpiepe, maldinošā
04.05.2020 pievienota Scleroderma bovista - cietpūpēdis, brūnais
04.05.2020 pievienota Stereum fasciatum - sīkpiepe, alkšņu
04.05.2020 pievienota Stereum sanguinolentum - sīkpiepe, asinssarkanā
13.03.2020 pievienota Clitocybe pruinosa - piltuvene, apsarmotā
13.03.2020 pievienota Hydnellum concrescens - brūnzobe, kopaugošā
13.03.2020 pievienota Phanerochaete sanguinea - [pagaidām bez nosauk.]
13.03.2020 pievienota Phellodon confluens - baltzobe, kopaugošā
13.03.2020 pievienota Phellodon tomentosus - baltzobe, tūbainā
08.02.2020 pievienota Microbotryum tragopogonis-pratensis – melnplauka, plostbāržu
22.01.2020 pievienota Octospora humosa - sūnkausene, dzegužlinu
08.12.2019 pievienota Galerina paludosa - ķiverene, purva
08.12.2019 pievienota Omphalina pyxidata - iedobīte, caurspīdīgā
30.11.2019 pievienota Geopora arenicola - zemesactiņa, smiltāja
16.11.2019 pievienota Arrhenia acerosa - sūneklene, zemes
04.11.2019 pievienota Macrolepiota konradii - dižsardzene, Konrada (Latvijā 2018.g. konstatēta suga)
15.10.2019 pievienota Nidularia deformis - ligzdenīte, saspiestā
22.08.2019 pievienota Macrolepiota nympharum - dižsardzene, meiteņu (ļoti reta, aizsargājama suga)
26.07.2019 pievienota Russula sanguinea - bērzlape, asinssarkanā
26.07.2019 pievienota Russula vitellina - bērzlape, oldzeltenā
30.06.2019 pievienota Leccinum crocipodium - lācītis, dzeltenkāta (Latvijā 2016.g. konstatēta suga)
17.04.2019 pievienota Russula acrifolia - bērzlape, sīvlapiņu
17.04.2019 pievienota Russula amarissima - bērzlape, rūgtā
17.04.2019 pievienota Russula pruinosa - bērzlape, apsarmotā
17.04.2019 pievienota Russula veternosa - bērzlape, miega
25.02.2019 pievienota Geastrum triplex - zemeszvaigzne, biezstaru (ļoti reta, aizsargājama suga)
25.02.2019 pievienota Peniophora incarnata - vaskaine, sārtā
25.02.2019 pievienota Peniophora limitata - vaskaine, violetpelēkā
25.02.2019 pievienota Peniophora polygonia - vaskaine, grubuļainā
25.02.2019 pievienota Peniophora rufa - vaskaine, rudā (Latvijā 2017.g. konstatēta suga)
31.01.2019 pievienota Agaricus bernardii - atmatene, Bernāra
03.12.2018 pievienota Hydnellum aurantiacum - brūnzobe, oranžā
03.12.2018 pievienota Hydnellum careuleum - brūnzobe, zilganā
03.12.2018 pievienota Inonotus leporinus - spulgpiepe, zaķu
03.12.2018 pievienota Marasmius epiphyllus - vītene, lapu
03.12.2018 pievienota Phellodon niger - baltzobe, melnā
03.12.2018 pievienota Pluteus umbrosus - jumtene, ēnainā (ļoti reta, aizsargājama suga)
03.12.2018 pievienota Pucciniastrum areolatum - rūsa, egļu-ievu
15.11.2018 pievienota Collybia cirrhata - vērdiņsēne, skropstainā
15.11.2018 pievienota Entoloma euchroum - sārtlapīte, violetā (ļoti reta, aizsargājama suga)
15.11.2018 pievienota Lentinellus vulpinus - sīkstenīte, lapsu (Latvijā 2013.g. konstatēta suga)
15.11.2018 pievienota Lepista saeva - aplocene, divkrāsainā
15.11.2018 pievienota Mycena galericulata - sēntiņa, ķiveres
15.11.2018 pievienota Pholiota lubrica - zvīņene, glumā
15.11.2018 pievienota Pholiota tuberculosa - zvīņene, kuprainā
15.11.2018 pievienota Pluteus phlebophorus - jumtene, dzīslotā
15.11.2018 pievienota Pseudoclitocybe cyathiformis - skaistgalvene, kausveida
15.11.2018 pievienota Tricholoma columbetta - pūkaine, baložu
05.08.2018 pievienota Aurantiporus fissilis - sierpiepe, izstieptā
05.08.2018 pievienota Clavaria fragilis - vālene, trauslā
05.08.2018 pievienota Conocybe lactea - samtmicīte, pienbaltā
05.08.2018 pievienota Crepidotus crocophyllus - sēdene, krāšņā
05.08.2018 pievienota Guignardia aesculi - [pagaidām bez nosauk.]
28.06.2018 pievienota Pholiota astragalina - zvīņene, safrāna
25.06.2018 pievienota Agrocybe praecox - tīrumene, agrā
25.06.2018 pievienota Cheimonophyllum candidissimum – karotene, sniegbaltā
25.06.2018 pievienota Clavariadelphus pistillaris - dižvālene, milzu (ļoti reta, aizsargājama suga)
25.06.2018 pievienota Marasmius androsaceus – vītene, vairoga
25.06.2018 pievienota Marasmius wettsteinii - vītene, Vetšteina (Latvijā 2017./2018.g. konstatēta suga)
25.06.2018 pievienota Micromphale perforans – dobumsēnīte, skuju
25.06.2018 pievienota Pleurotus cornucopiae - sānause, rievainā
19.03.2018 pievienota Peziza ammophila - kaussēne, smiltāju (ļoti reta, aizsargājama suga)
19.03.2018 pievienota Peziza vesiculosa - kaussēne, pūšļu
21.02.2018 pievienota Delicatula integrella - greznulīte, baltā
21.02.2018 pievienota Panellus mitis - pundurkamolene, maigā
22.12.2017 pievienota Lepiota cristata - saulsardzene, sekstainā
22.12.2017 pievienota Lepiota felina - saulsardzene, kaķu
22.12.2017 pievienota Mycena polygramma - sēntiņa, rievainā
22.12.2017 pievienota Pleurotus calyptratus - sānause, aizsegtā
03.12.2017 pievienota Hygrophorus discoideus - gliemezene, diska
03.12.2017 pievienota Psathyrella spadicea - spīgulīte, kastaņbrūnā
07.11.2017 pievienota Choiromyces meandriformis - cūktrifele, baltā (Latvijā 2015.g. konstatēta suga)
07.11.2017 pievienota Clitocybe cerussata - piltuvene, iebaltā (lapu)
07.11.2017 pievienota Cordyceps capitata - milnene, galvainā (Latvijā 2016.g. konstatēta suga)
07.11.2017 pievienota Entoloma lividoalbum - sārtlapīte, baltkāta
07.11.2017 pievienota Exobasidium vaccinii - eksobazīdija, brūkleņu
07.11.2017 pievienota Geoglossum glabrum - zemesmēlīte, čūsku
07.11.2017 pievienota Hebeloma crustuliniforme - bārkstmale, parastā
07.11.2017 pievienota Hygrocybe miniata - stiklene, mīnijsarkanā
07.11.2017 pievienota Hypholoma squamosa - sērsēne, zvīņainā
07.11.2017 pievienota Hypoxylon fuscum - [pagaidām bez nosauk.]
07.11.2017 pievienota Hypoxylon vogesiacum - [pagaidām bez nosauk.]
07.11.2017 pievienota Inocybe erubescens - šķiedrgalvīte, Patujāra
07.11.2017 pievienota Inocybe lanuginosa - šķiedrgalvīte, tumšzvīņu
07.11.2017 pievienota Inocybe lilacina - šķiedrgalvīte, violetā
07.11.2017 pievienota Inocybe rimosa - šķiedrgalvīte, smailā
07.11.2017 pievienota Ionomidotis irregularis - jodausene, krokainā (Latvijā 2013.g. konstatēta suga)
07.11.2017 pievienota Lactarius mitissimus - pienaine, maigā
07.11.2017 pievienota Lactarius umbrinus - pienaine, brūnganā
07.11.2017 pievienota Lycoperdon echinatum - pūpēdis, ežu
07.11.2017 pievienota Mycena galopus - sēntiņa, pienainā
07.11.2017 pievienota Postia ptychogaster - mīkstpiepe, pūkainā
07.11.2017 pievienota Pholiota alnicola - zvīņene, alkšņu
07.11.2017 pievienota Pholiota gummosa - zvīņene, zaļganā
07.11.2017 pievienota Pholiota spumosa - zvīņene, putainā
07.11.2017 pievienota Pleurotus pulmonarius - sānause, dzeltējošā
07.11.2017 pievienota Puccinia coronata - rūsa, pabērzu-graudzāļu
07.11.2017 pievienota Stereum gausapatum - sīkpiepe, [pagaidām bez epiteta]
07.11.2017 pievienota Tricholoma scalpturatum - pūkaine, dzeltējošā
14.08.2017 pievienota Mycena haematopus - sēntiņa, asins
14.08.2017 pievienota Phellinus cinereus - cietpiepe, [pagaidām bez epiteta]
14.08.2017 pievienota Phellinus nigricans - cietpiepe, melnā
14.08.2017 pievienota Phellinus nigrolimitatus - cietpiepe, melnsvītras
14.08.2017 pievienota Phellinus pomaceus - cietpiepe, augļukoku
14.08.2017 pievienota Phellinus punctatus - cietpiepe, pelēkā
14.08.2017 pievienota Phellinus tremulae - ciepiepe, apšu
14.08.2017 pievienota Tricholoma gausapatum - pūkaine, pinkainā
24.06.2017 pievienota Galerina triscopa - ķiverene, stumbru
24.06.2017 pievienota Gyromitra sphaerospora - bisīte, apaļsporu (Latvijā 2017.g. konstatēta suga)
31.05.2017 pievienota Asterophora lycoperdoides - naksnene, pūpēžu
31.05.2017 pievienota Craterocolla cerasi - kausreceklene, ķiršu
31.05.2017 pievienota Cystoderma granulosum - graudcepurīte, rūsas
31.05.2017 pievienota Hebeloma sinapizans - bārkstmale, sinepju
31.05.2017 pievienota Mycena acicula - sēntiņa, adatu
31.05.2017 pievienota Mycena megaspora - sēntiņa, dižsporu
31.05.2017 pievienota Mycena metata - sēntiņa, brūnsārtā
31.05.2017 pievienota Mycena pura - sēntiņa, dzidrā
31.05.2017 pievienota Mycena rosea - sēntiņa, sārtā
31.05.2017 pievienota Pluteus pellitus - jumtene, baltā
31.05.2017 pievienota Volvariella gloiocephala - makstaine, gļotgalvainā
04.04.2017 pievienota Clitocybe lignatilis - piltuvene, koksnes
04.04.2017 pievienota Geastrum minimum - zemeszvaigzne, sīkā
04.04.2017 pievienota Lepista flaccida - aplocene, apvērstā
04.04.2017 pievienota Marasmiellus ramealis - vītenīte, zaru
04.04.2017 pievienota Mycena tintinnabulum - sēntiņa, ziemas
04.04.2017 pievienota Otidea bufonia – ausene, krupju
04.04.2017 pievienota Pluteus romellii - jumtene, Romella
04.04.2017 pievienota Thelephora penicillata - kārpsēne, smalkā
04.04.2017 pievienota Tricholomopsis osiliensis - vistene, Sāmsalas (Latvijā 2013.g. konstatēta suga)

1. Lapiņsēnes un bekas

Agaricaceae
Atmatenes
Agaricus arvensis – atmatene, tīruma
Agaricus augustus – atmatene, cildenā
Agaricus bernardii - atmatene, Bernāra
Agaricus bitorquis – atmatene, pilsētas
Agaricus comtulus - atmatene, sīkā
Agaricus langei – atmatene, sarkstošā
Agaricus silvaticus – atmatene, meža
Agaricus silvicola – atmatene, dzeltējošā
Agaricus vaporarius – atmatene, milzu
Graudcepurītes
Cystoderma amianthinum – graudcepurīte, dzeltenā
Cystoderma carcharias - graudcepurīte, smakojošā
Cystoderma granulosum - graudcepurīte, rūsas
Cystoderma terrei – graudcepurīte, cinobrsarkanā
Saulsardzenes
Lepiota aspera – saulsardzene, smailzvīņu
Lepiota clypeolaria – saulsardzene, vairoga
Lepiota cristata - saulsardzene, sekstainā
Lepiota felina - saulsardzene, kaķu
Lepiota ventriosospora – saulsardzene, dzeltenkāta
Dižsardzenes
Macrolepiota bohemica - dižsardzene, dārza
Macrolepiota konradii - dižsardzene, Konrada
Macrolepiota mastoidea - dižsardzene, paugurainā
Macrolepiota nympharum - dižsardzene, meiteņu
Macrolepiota procera - dižsardzene, lielā
Macrolepiota rhacodes - dižsardzene, sarkstošā
Dažādas
Leucoagaricus cretaceus – sārtsporene, riekstu
Leucocoprinus cepistipes - kroksardzene, sīpolkāta
Phaeolepiota aurea – brūnsardzene, zelta

Amanitaceae
Mušmires, makstsēnes, gļotaines
Amanita battarae – makstsēne, divkrāsu
Amanita ceciliae - makstsēne, čūskādas
Amanita citrina – mušmire, bālā
Amanita crocea – makstsēne, oranžā
Amanita eliae – mušmire, Elija
Amanita excelsa – mušmire, pelēkā
Amanita friabilis - makstsēne, alkšņu
Amanita fulva – makstsēne, dzeltenbrūnā
Amanita muscaria – mušmire, sarkanā
Amanita olivaceogrisea - makstsēne, olīvpelēkā
Amanita pantherina – mušmire, panteru
Amanita phalloides – mušmire, zaļā
Amanita porphyria – mušmire, violetbrūnā
Amanita regalis – mušmire, brūnā
Amanita rubescens – mušmire, sarkstošā (pērļainā)
Amanita strobiliformis – mušmire, bārkstainā
Amanita vaginata – makstsēne, pelēkā
Amanita virosa – mušmire, baltā
Limacella guttata - gļotaine, pilošā

Bolbitiaceae
Mēslenes, samtmicītes, tīrumenes
Agrocybe erebia - tīrumene, tumšā
Agrocybe firma - tīrumene, koksnes
Agrocybe molesta - tīrumene, cietā
Agrocybe praecox - tīrumene, agrā
Bolbitius titubans – mēslene, zaļdzeltenā
Conocybe lactea - samtmicīte, pienbaltā

Boletaceae
Baravikas, tām radniecīgās bekas
Boletus betulicola – baravika, bērzu
Boletus edulis – baravika, egļu
Boletus luridiformis – beka, pārslainā
Boletus luridus – beka, raganu
Boletus pinophilus – baravika, priežu
Boletus projectellus - beka, dzīslkāta
Boletus pulverulentus - beka, melnējošā
Boletus radicans – beka, sakņkāta
Boletus reticulatus – baravika, ozolu (vasaras)
Chalciporus piperatus – rubīnbeka, piparu
Apšubekas, bērzubekas, lācīši
Leccinum albostipitatum - apšubeka, baltkāta
Leccinum aurantiacum – apšubeka, parastā
Leccinum crocipodium - lācītis, dzeltenkāta
Leccinum melaneum – bērzubeka, melnā
Leccinum niveum – bērzubeka, purva
Leccinum percandidum – apšubeka, baltā
Leccinum pseudoscabrum – bērzubeka, neīstā
Leccinum quercinum – lācītis, ozolu
Leccinum scabrum – bērzubeka, parastā
Leccinum variicolor – bērzubeka, raibā
Leccinum versipelle – apšubeka, dzeltenbrūnā
Leccinum vulpinum – lācītis, sila
Tumšbekas
Porphyrellus porphyrosporus - tumšbeka, raupjā
Samtbekas
Xerocomus badius – samtbeka, lāču (jeb lāčubeka)
Xerocomus bubalinus - samtbeka, bifeļādas
Xerocomus chrysenteron – samtbeka, raibā
Xerocomus pruinatus – samtbeka, grubuļainā
Xerocomus rubellus – samtbeka, sarkanā
Xerocomus spadiceus – samtbeka, kastaņbrūnā
Xerocomus subtomentosus – samtbeka, kazu
Vēl citas bekas - pie Paxillaceae, Gomphidiaceae, Strobilomycetaceae

Coprinaceae
Tintenes
Coprinus angulatus - tintene, meždegu
Coprinus atramentarius – tintene, pelēkā
Coprinus comatus – tintene, porcelāna
Coprinus disseminatus – tintene, dižbara
Coprinus gonophyllus - tintene, ugunskura
Coprinus lagopides - tintene, zaķu
Coprinus lagopus – tintene, zaķkājas
Coprinus micaceus – tintene, vizuļojošā
Coprinus niveus - tintene, sniegbaltā
Coprinus plicatilis - tintene, krokainā
Spīgulītes
Psathyrella conopilus - spīgulīte, smailā
Psathyrella candoleana – spīgulīte, Kandola
Psathyrella lacrymabunda - spīgulīte, samtainā
Psathyrella multipedata - spīgulīte, čemurainā
Psathyrella spadicea - spīgulīte, kastaņbrūnā

Cortinariaceae
Tīmeklenes
Cortinarius alboviolaceus – tīmeklene, baltvioletā
Cortinarius armillatus – tīmeklene, sarkanjoslu
Cortinarius bolaris – tīmeklene, sarkanzvīņu
Cortinarius cinnamomeus – tīmeklene, kanēļa
Cortinarius croceus – tīmeklene, safrāna
Cortinarius hemitrichus – tīmeklene, pārslu
Cortinarius hercynicus – tīmeklene, tumšvioletā
Cortinarius mucosus – tīmeklene, sila
Cortinarius muscigenus - tīmeklene, pavalku
Cortinarius nemorensis - tīmeklene, birztalas
Cortinarius rubellus - tīmeklene, sarkanbrūnā
Cortinarius praestans - tīmeklene, plīvurpūču
Cortinarius sanguineus – tīmeklene, asinssarkanā
Cortinarius semisanguineus – tīmeklene, sarkanlapiņu
Cortinarius traganus – tīmeklene, āžu
Cortinarius triumphans – tīmeklene, gleznā
Cortinarius trivialis – tīmeklene, parastā
Cortinarius violaceus – tīmeklene, violetā
Bārkstmales
Hebeloma crustuliniforme - bārkstmale, parastā
Hebeloma laterinum - bārkstmale, kakao
Hebeloma radicosum - bārkstmale, sakņkāta
Hebeloma sinapizans - bārkstmale, sinepju
Dažādas
Galerina marginata - ķiverene, apmalotā
Galerina paludosa - ķiverene, purva
Galerina triscopa - ķiverene, stumbru
Leucocortinarius bulbiger - balttīmeklene, gumainā
Phaeocollybia lugubris - skrimalene, lipīgā
Rozites caperata – čigānene, cirtainā

Crepidotaceae
Sēdenes, turzenes
Crepidotus applanatus - sēdene, plakanā
Crepidotus calolepis - sēdene, skaistgalveņu
Crepidotus cesatii - sēdene, Cezata
Crepidotus crocophyllus - sēdene, krāšņā
Crepidotus mollis - sēdene, mīkstā
Tubaria confragosa - turzene, gredzenotā
Tubaria furfuracea - turzene, klijainā

Cyphellaceae
Cheimonophyllum candidissimum – karotene, sniegbaltā
Chondrostereum purpureum – sīkpiepe, purpura

Entolomataceae
Sārtlapītes u.c.
Clitopilus prunulus – plūmene, zīdainā
Entoloma aprile - sārtlapīte, aprīļa
Entoloma clypeatum – sārtlapīte, vairoga
Entoloma euchroum - sārtlapīte, violetā
Entoloma lividoalbum - sārtlapīte, baltkāta
Entoloma nitidum – sārtlapīte, tēraudspožā
Entoloma serrulatum - sārtlapīte, zāģzobainā
Entoloma sinuatum - sārtlapīte, milzu
Entoloma vernum – sārtlapīte, pavasara
Rhodocybe gemina - sārtgalve, nošķeltā

Gomphidiaceae
Sviestbekas, zeltkātes u.c.
Chroogomphus rutilus – dzeltenpēdene, lipīgā
Gomphidius glutinosus – zeltkāte, eglaines
Gomphidius roseus – zeltkāte, rožsārtā
Suillus aeruginascens – sviestbeka, lipīgā
Suillus bovinus – sviestbeka, govju (jeb govjbeka)
Suillus flavidus – sviestbeka, purva
Suillus granulatus – sviestbeka, graudainā
Suillus grevillei – sviestbeka, zeltainā
Suillus luteus – sviestbeka, parastā
Suillus variegatus – sviestbeka, priežu (jeb priežubeka)

Hydnangiaceae
Bērzlapenes
Laccaria amethystea – bērzlapene, ametista
Laccaria bicolor – bērzlapene, divkrāsu
Laccaria laccata – bērzlapene, sārtā
Laccaria proxima – bērzlapene, lielā
Laccaria tortilis – bērzlapene, sīkā

Hygrophoraceae
Stiklenes
Hygrocybe cantharellus – stiklene, gaileņu
Hygrocybe chlorophana - stiklene, zaļganā
Hygrocybe conica – stiklene, smailā
Hygrocybe miniata - stiklene, mīnijsarkanā
Hygrocybe persistens - stiklene, oranždzeltenā
Hygrocybe pseudoconica – stiklene, melnējošā
Hygrocybe psittacina - stiklene, zaļā (papagaiļu)
Gliemezenes
Hygrophorus agathosmus - gliemezene, smaržīgā
Hygrophorus camarophyllus – gliemezene, biezlapīšu
Hygrophorus discoideus - gliemezene, diska
Hygrophorus eburneus – gliemezene, ziloņkaula
Hygrophorus erubescens - gliemezene, iesārtā
Hygrophorus hypothejus – gliemezene, salnas
Hygrophorus nemoreus - gliemezene, birztalu
Hygrophorus olivaceoalbus – gliemezene, olīvbaltā
Biezlapītes
Cuphophyllus virgineus - biezlapīte, sniegbaltā
Sūneklenes
Arrhenia acerosa - sūneklene, zemes
Gailenītes
Cantharellula umbonata – gailenīte, kuprainā

Inocybaceae
Šķiedrgalvītes
Inocybe bongardii - šķiedrgalvīte, Bongāra
Inocybe erubescens - šķiedrgalvīte, Patujāra
Inocybe lanuginosa - šķiedrgalvīte, tumšzvīņu
Inocybe lilacina - šķiedrgalvīte, violetā
Inocybe maculata - šķiedrgalvīte, plankumainā
Inocybe rimosa - šķiedrgalvīte, smailā

Lyophyllaceae
Čemurpūkaines, naksnenes u.c.
Asterophora lycoperdoides - naksnene, pūpēžu
Asterophora parasitica - naksnene, parazītiskā
Calocybe gambosa – auzene, maija
Lyophyllum connatum – čemurpūkaine, baltā
Lyophyllum decastes – čemurpūkaine, brūnā
Lyophyllum fumosum – čemurpūkaine, salnas
Lyophyllum immundum - čemurpūkaine, dūmpelēkā
Lyophyllum leucophaeatum - čemurpūkaine, alkšņu

Marasmiaceae
Vītenes, dobumsēnītes u.c.
Baeospora myosura – čiekurene, peļastes
Marasmiellus ramealis - vītenīte, zaru
Marasmius androsaceus – vītene, vairoga
Marasmius bulliardii - vītene, Bujāra
Marasmius epiphyllus - vītene, lapu
Marasmius oreades – vītene, pļavas
Marasmius rotula - vītene, riteņu
Marasmius scorodonius - vītene, ķiploku
Marasmius wettsteinii - vītene, Vetšteina
Marasmius wynneae – vītene, Vinneja
Micromphale foetidum – dobumsēnīte, smirdošā
Micromphale perforans – dobumsēnīte, skuju
Pleurocybella porrigens – karotene, mirdzošā

Mycenaceae
Sēntiņas
Mycena acicula - sēntiņa, adatu
Mycena epipterygia - sēntiņa, stiepīgā
Mycena galericulata - sēntiņa, ķiveres
Mycena galopus - sēntiņa, pienainā
Mycena haematopus - sēntiņa, asins
Mycena inclinata - sēntiņa, noliektā
Mycena megaspora - sēntiņa, dižsporu
Mycena metata - sēntiņa, brūnsārtā
Mycena polygramma - sēntiņa, rievainā
Mycena pura - sēntiņa, dzidrā
Mycena rosea - sēntiņa, sārtā
Mycena rosella - sēntiņa, rožainā
Mycena tintinnabulum - sēntiņa, ziemas
Mycena zephirus – sēntiņa, zefīra
Pundurkamolenes
Panellus mitis - pundurkamolene, maigā
Panellus ringens - pundurkamolene, izplestā
Panellus serotinus – pundurkamolene, vēlā
Panellus stipticus – pundurkamolene, sūrā
Dažādas
Xeromphalina campanella – sausdobīte, zvaniņu

Paxillaceae
Mietenes, smilšbekas, zobiņbekas
Gyrodon lividus – zobiņbeka, alkšņu
Gyroporus cyanescens – smilšbeka, rudzupuķu
Gyroporus castaneus – smilšbeka, kastaņu
Hygrophoropsis aurantiaca – negailene, dzeltensarkanā (viltus gailene)
Hygrophoropsis rufa - negailene, dzeltenbrūnā
Paxillus atrotomentosus – mietene, samtainā (samtkāta)
Paxillus filamentosus - mietene, alkšņu
Paxillus involutus – mietene, kailā
Paxillus panuoides – mietene, kamoleņu

Physalacriaceae
Celmenes
Armillaria borealis – celmene, ziemeļu
Armillaria cepistipes – celmene, bumbuļkāta
Armillaria lutea – celmene, dzeltenā
Armillaria mellea – celmene, parastā
Ziemenes
Flammulina fennae - ziemene, baltā
Flammulina velutipes – ziemene, samtainā
Čiekursēnes
Strobilurus esculentus – čiekursēne, egļu
Strobilurus tenacellus – čiekursēne, priežu
Dažādas
Rhodotus palmatus – sārtaine, vēdekļa
Xerula radicata – kserula, sakņkāta

Pleurotacae
Sānauses u.c.
Hypsizigus ulmarius – kokpūkaine (čemurpūkaine), gobu
Pleurotus calyptratus - sānause, aizsegtā
Pleurotus cornucopiae - sānause, rievainā
Pleurotus dryinus - sānause, ozolu
Pleurotus ostreatus – sānause, austeru (jeb austersēne)
Pleurotus pulmonarius - sānause, dzeltējošā

Pluteaceae
Jumtenes
Pluteus cervinus – jumtene, briežu
Pluteus leoninus - jumtene, lauvu
Pluteus pellitus - jumtene, baltā
Pluteus petasatus – jumtene, zvīņainā
Pluteus phlebophorus - jumtene, dzīslotā
Pluteus romellii - jumtene, Romella
Pluteus salicinus – jumtene, vītolu
Pluteus tricuspidatus – jumtene, melnskropstu
Pluteus umbrosus - jumtene, ēnainā
Makstaines
Volvariella bombycina – makstaine, zīdainā
Volvariella gloiocephala - makstaine, gļotgalvainā
Volvariella murinella - makstaine, peļpelēkā
Volvariella surrecta – makstaine, parazītiskā

Polyporaceae
Sīkstenes, sīkstenītes
Lentinus conchatus – sīkstene, bērzu
Lentinus lepideus – sīkstene, zvīņainā
Lentinus suavissimus – sīkstene, smaržīgā
Lentinus tigrinus - sīkstene, tīģeru
Lentinellus cochleatus - sīkstenīte, karotes
Lentinellus ursinus - sīkstenīte, lāču
Lentinellus vulpinus - sīkstenīte, lapsu
Citas šīs dzimtas sugas - pie piepēm

Russulaceae
Pienaines (alksnene, cūcene, krimildes, rudmieses, vilnīši)
Lactarius acerrimus - pienaine, sūrā
Lactarius albocarneus - pienaine, pelēkbālganā
Lactarius bertillonii – krimilde, baltā
Lactarius blennius – pienaine, dižskābaržu
Lactarius camphoratus – pienaine, kampara
Lactarius deliciosus – rudmiese, priežu
Lactarius deterrimus – rudmiese, egļu
Lactarius helvus - sarkandzeltaine
Lactarius lignyotus - pienaine, koksnes
Lactarius lilacinus – pienaine, ceriņu
Lactarius mammosus - pienaine, cigoriņu
Lactarius mitissimus - pienaine, maigā
Lactarius musteus – pienaine, sila
Lactarius necator – cūcene
Lactarius pallidus - pienaine, bālā
Lactarius pargamenus – krimilde, sīvā
Lactarius piperatus – krimilde, piparu
Lactarius pubescens – vilnītis, bālais
Lactarius pyrogalus - pienaine, dedzinošā
Lactarius quietus - pienaine, ozolu
Lactarius repraesentaneus - krimilde, meduszvīņu
Lactarius resimus - saldūksne
Lactarius rufus – alksnene
Lactarius scrobiculatus – krimilde, dzeltenā (jeb eglene)
Lactarius serifluus - pienaine, seruma
Lactarius subdulcis - pienaine, saldenā
Lactarius theiogalus - pienaine, purva
Lactarius torminosus – vilnītis, parastais
Lactarius trivialis – pienaine, parastā
Lactarius umbrinus - pienaine, brūnganā
Lactarius utilis – pienaine, iedzeltenā
Lactarius uvidus - pienaine, slapjā
Lactarius vietus - pienaine, vīstošā
Lactarius volemus – krimilde, saldā
Bērzlapes
Russula acrifolia - bērzlape, sīvlapiņu
Russula adusta – bērzlape, tumšā
Russula aeruginea – bērzlape, zilzaļā
Russula albonigra - bērzlape, melnbaltā
Russula amarissima - bērzlape, rūgtā
Russula aurata - bērzlape, zeltainā
Russula claroflava – bērzlape, dzeltenā
Russula consobrina – bērzlape, kūmu
Russula cyanoxantha - bērzlape, violetzaļā
Russula decolorans – bērzlape, mainīgā
Russula delica – bērzlape, baltā
Russula densifolia – bērzlape, ciešlapiņu
Russula emetica – bērzlape, sīvā
Russula exalbicans – bērzlape, bālējošā
Russula fellea - bērzlape, žults
Russula lundellii – bērzlape, Lundella
Russula mairei - bērzlape, Maira
Russula nigricans - bērzlape, melnganā
Russula ochroleuca – bērzlape, okerdzeltenā
Russula paludosa – bērzlape, purva
Russula pruinosa - bērzlape, apsarmotā
Russula rhodopoda - bērzlape, liesmainā
Russula rosea - bērzlape, rožsārtā
Russula sanguinea – bērzlape, asinssarkanā
Russula subfoetens – bērzlape, vājsmirdīgā
Russula vesca – bērzlape, plankumainā
Russula veternosa - bērzlape, miega
Russula vitellina - bērzlape, oldzeltenā
Russula xerampelina – bērzlape, siļķu

Shizophyllaceae
Skaldlapītes
Schizophyllum commune – skaldlapīte, parastā

Strobilomycetaceae
Zvīņbekas
Tylopilus felleus – žultsbeka, parastā

Strophariaceae
Liesmenes
Gymnopilus picreus – liesmene, tumšbrūnā
Gymnopilus sapineus – liesmene, skujkoku
Gymnopilus spectabilis – liesmene, ievērojamā
Sērsēnes
Hypholoma capnoides – sērsēne, dūmainā
Hypholoma fasciculare – sērsēne, rūgtā
Hypholoma lateritium – sērsēne, ķieģeļsarkanā
Hypholoma squamosa - sērsēne, zvīņainā
Zvīnenes
Pholiota alnicola - zvīņene, alkšņu
Pholiota astragalina - zvīņene, safrāna
Pholiota aurivella – zvīņene, zeltainā
Pholiota flammans – zvīņene, liesmainā
Pholiota gummosa - zvīņene, zaļganā
Pholiota heteroclita – zvīņene, smaržīgā
Pholiota lenta – zvīņene, mālubālā
Pholiota lubrica - zvīņene, glumā
Pholiota mixta - zvīņene, jauktā
Pholiota populnea – zvīņene, papeļu
Pholiota scamba - zvīņene, zīdainā
Pholiota spumosa - zvīņene, putainā
Pholiota squarrosa – zvīņene, spurainā
Pholiota squarrosoides - zvīņene, izspūrusī
Pholiota tuberculosa - zvīņene, kuprainā
Virpainītes
Stropharia aeruginosa – virpainīte, zaļā (zilzaļā)
Stropharia albocrenulata - virpainīte, baltrobainā
Stropharia cyanea – virpainīte, zilganā
Stropharia hornemannii – virpainīte, Hornemana
Pacelmenes
Kuehneromyces lignicola – pacelmene, pavasara
Kuehneromyces mutabilis – pacelmene, mainīgā

Tricholomataceae
Piltuvenes
Clitocybe brumalis – piltuvene, ziemas
Clitocybe cerussata - piltuvene, lapu (iebaltā)
Clitocybe clavipes - piltuvene, biezkāta
Clitocybe geotropa – piltuvene, dzeltenpelēkā
Clitocybe gibba – piltuvene, parastā
Clitocybe lignatilis - piltuvene, koksnes
Clitocybe nebularis – piltuvene (aplocene), dūmainā
Clitocybe odora – piltuvene, anīsa
Clitocybe pruinosa - piltuvene, apsarmotā
Vērdiņsēnes
Collybia acervata - vērdiņsēne, rudkāta
Collybia asema - vērdiņsēne, pelēkā
Collybia butyracea – vērdiņsēne, sviesta
Collybia cirrhata - vērdiņsēne, skropstainā
Collybia confluens - vērdiņsēne, kopaugošā
Collybia dryophila – vērdiņsēne, nobiru
Collybia maculata - vērdiņsēne, plankumainā
Collybia peronata – vērdiņsēne, zābakotā
Collybia tuberosa – vērdiņsēne, bumbuļu
Smiltenes
Tricholoma aestuans - smiltene, rūgtā
Tricholoma equestre - smiltene, parastā 
Tricholoma flavovirens - smiltene, spīdīgā
Tricholoma frondosa - smiltene, lapukoku [proviz. nosauk.]
Pūkaines
Tricholoma apium - pūkaine, seleriju
Tricholoma scalpturatum - pūkaine, dzeltējošā
Tricholoma columbetta - pūkaine, baložu
Tricholoma focale - pūkaine, gredzenotā
Tricholoma fulvum - pūkaine, dzeltenbrūnā
Tricholoma gausapatum - pūkaine, pinkainā
Tricholoma portentosum - pūkaine, pelēkā
Tricholoma saponaceum - pūkaine, ziepju
Tricholoma sejunctum - pūkaine, iedzeltenā
Tricholoma sulphureum - pūkaine, sēra
Tricholoma terreum - pūkaine, zemes
Tricholoma vaccinum - pūkaine, govju
Tricholoma virgatum - pūkaine, svītrainā
Aplocenes
Lepista flaccida - aplocene, apvērstā
Lepista gilva - aplocene, dzeltenbrūnā
Lepista glaucocana - aplocene, zilganā
Lepista nuda – aplocene, kailā
Lepista saeva - aplocene, divkrāsainā
Melnbaltenes
Melanoleuca brevipes – melnbaltene, īskātiņa
Melanoleuca cognata - melnbaltene, pavasara
Melanoleuca melaleuca - melnbaltene, parastā
Melanoleuca strictipes - melnbaltene, stīvkātiņa
Vistenes
Tricholomopsis decora – vistene, krāšņā
Tricholomopsis osiliensis - vistene, Sāmsalas (dzeltenā)
Tricholomopsis rutilans – vistene, parastā
Dažādas
Delicatula integrella - greznulīte, baltā
Leucopaxillus compactus - baltmietene, trīskrāsu
Leucopaxillus giganteus – baltmietene, milzu
Megacollybia platyphylla – dāldersēne, platlapiņu
Omphalina pyxidata - iedobīte, caurspīdīgā
Oudemansiella mucida - dāldersēne, gļotainā
Phyllotopsis nidulans - puslocene, oranžā
Pseudoclitocybe cyathiformis - skaistgalvene, kausveida

2. Visādas citādas sēnes

Amylocorticiaceae
Plicaturopsis crispa - kroklapīte, cirtainā

Auriscalpiaceae
Auriscalpium vulgare – ausenīte, parastā (jeb vecāsmātes auss)
Clavicorona pyxidata – svečtursēne, lapkoku

Auriculariaceae
Auricularia mesenterica – ausaine, parastā (ķidu)
Exidia cartilaginea - eksīdija, skrimšļainā
Exidia nigricans – eksīdija, melnā
Exidia pithya - eksīdija, egļu
Exidia recisa - eksīdija, saplacinātā
Exidia saccharina - eksīdija, saldā
Exidia thuretiana - eksīdija, bālganā
Exidia truncata - eksīdija, nošķeltā
Pseudohydnum gelatinosum – receklene, parastā (jeb adatreceklene)
Tremiscus helvelloides – skrimslene, rumpuču

Bankeraceae
Bankera fuligineoalba - bankera, sarkstošā
Hydnellum aurantiacum - brūnzobe, oranžā
Hydnellum careuleum - brūnzobe, zilganā
Hydnellum concrescens - brūnzobe, kopaugošā
Hydnellum ferrugineum – brūnzobe, rūsganā
Hydnellum scrobitulatum – brūnzobe, grubuļainā
Phellodon confluens - baltzobe, kopaugošā
Phellodon niger - baltzobe, melnā
Phellodon tomentosus - baltzobe, tūbainā
Sarcodon glaucopus - vēršmēlene, zilkāta
Sarcodon imbricatus – vēršmēlene, egļu
Sarcodon scabrosus – vēršmēlene, rūgtā
Sarcodon squamosus – vēršmēlene, parastā

Botryosphaeriaceae
Guignardia aesculi - [pagaidām bez nosauk.]

Bulgariaceae
Bulgaria inquinans - melnkausene, daudzveidīgā (ozolu)
Holwaya mucida - holveja, gļotainā

Cantharellaceae
Gailenes, taurenes
Cantharellus cibarius – gailene, parastā
Cantharellus cinereus – gailene, pelēkā
Cantharellus ferruginascens - gailene, bālā
Cantharellus lutescens – gailene, zeltkāta
Cantharellus tubaeformis – gailene, sekstainā
Cratarellus cornucopioides – taurene, rudens
Pseudocraterellus sinuosus - pataurene, viļņotā

Clavariaceae
Clavaria fragilis - vālene, trauslā
Clavulinopsis helvola - vārpstenīte, dzeltenīgā
Clavulinopsis fusiformis - vārpstenīte, zeltainā
Ramariopsis crocea - zarvālene, safrāna

Clavariadelphaceae
Clavariadelphus ligula – (diž)vālene, mēles
Clavariadelphus pistillaris - dižvālene, milzu (Herkulesa vāle)
Clavariadelphus truncatus – dižvālene, nošķeltā

Clavicipitaceae
Cordyceps capitata - milnene, galvainā
Cordyceps militaris – milnene, kara
Cordyceps ophioglossoides – milnene, čūskmēlīšu

Clavulinaceae
Clavulina cinerea - vārpstene, pelēkā
Clavulina coralloides - vārpstene, sekstainā
Clavulina rugosa - vārpstene, krokainā

Cudoniaceae
Cudonia circinans – kudonija, ieritinātā (cirtainā)
Spathularia flavida - lāpstenīte, vāles
Spathularia rufa – lāpstenīte, rūsganā

Dacrymycetaceae
Calocera cornea - zaraine (kalocera), ragveidīgā
Calocera viscosa - zaraine (kalocera), lipīgā
Dacrymyces stillatus - galertene, oranžā

Elaphomycetaceae
Elaphomyces asperulus – briežtrifele, skarbā

Exobasidiaceae
Exobasidium vaccinii - eksobazīdija, brūkleņu

Geastraceae
Zemeszvaigznes
Geastrum coronatum – zemeszvaigzne, apmalotā
Geastrum minimum - zemeszvaigzne, sīkā
Geastrum pectinatum – zemeszvaigzne, sekstainā
Geastrum quadrifidum – zemeszvaigzne, vainagotā
Geastrum rufescens - zemeszvaigzne, rūsganā
Geastrum sessile – zemeszvaigzne, skropstainā
Geastrum schmidelii – zemeszvaigzne, Šmidela
Geastrum striatum - zemeszvaigzne, svītrainā
Geastrum triplex - zemeszvaigzne, biezstaru
Trichaster melanocephalus - skropstzvaigzne, milzu

Geoglossaceae
Zemesmēlītes
Geoglossum glabrum - zemesmēlīte, čūsku

Gomphaceae
Cūkauši
Gomphus clavatus – cūkause (bij. cūkausis), violetā

Helvellaceae
Bisītes, rumpuči
Discina perlata – bisīte, vairoga
Gyromitra esculenta – bisīte, parastā
Gyromitra gigas – bisīte, dižā
Gyromitra infula – bisīte, rudens
Gyromitra sphaerospora - bisīte, apaļsporu
Helvella acetabulum – rumpucis, kausa
Helvella atra – rumpucis, tumšais
Helvella crispa – rumpucis, krokainais
Helvella elastica - rumpucis, elastīgais
Helvella lacunosa – rumpucis, dobais
Helvella leucomelaena - rumpucis, melnbaltais
Helvella macropus – rumpucis, kātkausa
Helvella queletii – rumpucis, Kelē

Helotiaceae
Ionomidotis irregularis - jodausene, krokainā

Hericiaceae
Hericium coralloides – dižadatene, koraļļu (zarainā)

Hydnaceae
Hydnum repandum – adatene, jomainā (kliņģerene)
Hydnum rufescens - kliņģerene, rūsganā

Lentariaceae
Lentaria byssiseda - lentārija, [pagaidām bez epiteta]
Lentaria epichnoa - lentārija, baltā

Leotiaceae
Ascocoryne cylichnium - purpurlāsene, kausveida
Ascocoryne sarcoides – purpurlāsene, krokainā
Bisporella citrina – bisporella, citronu
Chlorociboria aeruginascens – hlorociborija, zilzaļā
Leotia lubrica – leocija, recekļainā

Meruliaceae
Bjerkandera adusta – dūmaine, pelēkā
Climacodon septentrionalis – klimakodone, ziemeļu
Phlebia centrifuga - flēbija, centrbēdzes
Phlebia radiata – flēbija, starainā
Phlebia tremellosa – flēbija, želejas

Microbotryaceae
Microbotryum tragopogonis-pratensis – melnplauka, plostbāržu

Morchellaceae
Lāčpurni, ķēvpupi
Disciotis venosa – kauslāčpurns, dzīslainais
Morchella conica - lāčpurns, smailais
Morchella elata – lāčpurns, augstais
Morchella esculenta – lāčpurns, parastais
Morchella semilibera – lāčpurns, zvanu
Ptycoverpa bohemica – ķēvpups, parastais

Nectriaceae
Nectria cinnabarina – nektrija, cinobrsarkanā (sarkankārpainība, lapkoku)

Nidulariaceae
Crucibulum laeve - piestenīte, parastā
Cyathus olla - kausenīte, gludā
Cyathus striatus - kausenīte, svītrainā
Nidularia deformis - ligzdenīte, saspiestā

Otideaceae
Aleuria aurantia – alerija, zeltainā
Geopyxis carbonaria - zemeskausiņš, ogļu
Humaria hemisphaerica - humārija, puslodes
Otidea bufonia – ausene, krupju
Otidea leporina – ausene, zaķu
Otidea onotica – ausene, ēzeļu
Scutellinia scutellata - skropstene, vairoga

Peniophoraceae
Vaskaines
Peniophora incarnata - vaskaine, sārtā
Peniophora limitata - vaskaine, violetpelēkā
Peniophora polygonia - vaskaine, grubuļainā
Peniophora rufa - vaskaine, rudā

Pezizaceae
Peziza ammophila - kaussēne, smiltāju
Peziza badia – kaussēne, brūnā
Peziza varia - kaussēne, mainīgā
Peziza vesiculosa - kaussēne, pūšļu

Phallaceae
Zemestauki
Mutinus caninus - mutīne, suņu
Mutinus ravenelii – mutīne, Ravenela
Phallus hadriani – zemestauki, Hadriāna (kāpu)
Phallus impudicus – zemestauki, parastie

Phycomycetaceae
Spinellus fusiger - [pagaidām bez nosauk.]

Pucciniales
Rūsassēnes
Gymnosporangium sabinae - rūsa, bumbieru-kadiķu
Puccinia coronata - rūsa, pabērzu-graudzāļu
Pucciniastrum areolatum - rūsa, egļu-ievu

Pyronemataceae
Byssonectria fusispora - inermīzija, dzeltenā (kopas)
Byssonectria terrestris - bisonektrija, zemes
Geopora arenicola - zemesactiņa, smiltāja
Melastiza chateri - melastiza, oranžsarkanā
Octospora humosa - sūnkausene, dzegužlinu
Sowerbyella radiculata – soverbiella, sakņkāta

Ramariaceae
Ramaria abietina - korallene, baltegļu
Ramaria aurea – korallene, zeltainā
Ramaria eumorpha - korallene, egļu
Ramaria flava - korallene, dzeltenā
Ramaria stricta - korallene, stāvā

Rhizinaceae
Rhizina undulata - saknene, uzpūstā

Rhytismataceae
Rhytisma acerinum – ritisma, kļavu

Sarcoscyphaceae
Sarcoscypha austriaca – agrene, Austrijas

Sarcosomataceae
Pseudoplectania nigrella – pseidoplektānija (spožkausene), melnā
Sarcosoma globosum - sarkosoma, toverīšu
Urnula craterium – urnula, krātera

Sebacinaceae
Craterocolla cerasi - kausreceklene, ķiršu
Sebacina incrustans - taukaine, apaugošā

Sclerotiniaceae
Dumontinia tuberosa - sklerocīnija, bumbuļu

Sparassidaceae
Sparassis crispa – kazbārde, krokainā

Taphrinaceae
Taphrina betulina – tafrīna, bērzu (jeb vējslota)

Thelephoraceae
Thelephora palmata - kārpsēne, smirdīgā
Thelephora penicillata - kārpsēne, smalkā
Thelephora terrestris - kārpsēne, zemes

Tremellaceae
Tremella encephala – receklene, smadzeņveida
Tremella foliacea – receklene, brūnā (tumšbrūnā)
Tremella mesenterica – receklene, dzeltenā

Tuberaceae
Choiromyces meandriformis - cūktrifele, baltā

Typhulaceae
Macrotyphula filiformis - stobrene, doņu
Macrotyphula fistulosa - stobrene, dobā

Xylariaceae
Biscogniauxia repanda - [pagaidām bez nosauk.]
Daldinia concentrica – daldīnija, lodveida
Hypoxylon fuscum - [pagaidām bez nosauk.]
Hypoxylon multiforme - [pagaidām bez nosauk.]
Hypoxylon vogesiacum - [pagaidām bez nosauk.]
Xylaria hypoxylon – ksilārija, briežu
Xylaria polymorpha – ksilārija, daudzveidīgā

Dažādas citas
Coniophora puteana - pagrabsēne, brūnā
Cylindrobasidium evolvens - paugurpiepe, viļņainā
Encoelia fascicularis - graudaine, apšu
Immotthia atrograna - [pagaidām bez nosauk.]
Kretzschmaria deusta - [pagaidām bez nosauk.]
Sistotrema confluens - sistotrema, kopaugošā

3. Pūpēži un piepes

PŪPĒŽI (visādi)

Calvatia utriformis - zaķpūpēdis, parastais
Disciseda bovista – bļodenīte, pūpēdīšu
Langermannia gigantea – apaļpūpēdis, milzu
Lycoperdon echinatum - pūpēdis, ežu
Lycoperdon perlatum – pūpēdis, kārpainais
Lycoperdon pyriforme - pūpēdis, bumbieru
Rhizopogon obtextus - jumjupūpēdis, iedzeltenais
Scleroderma bovista - cietpūpēdis, brūnais
Scleroderma citrinum - cietpūpēdis, parastais

PIEPES, SĪKPIEPES, KLĀJPIEPES

Albatrellus ovinus – aitpiepe, parastā
Antrodia serialis - antrodija, rindu
Antrodia sinuosa - antrodija, viļņainā
Antrodiella hoehnelii - antrodīte, Hēnela
Aurantiporus fissilis - sierpiepe, izstieptā
Cerrena unicolor - cerēna, vienkrāsas
Climacocystis borealis - klimakociste, ziemeļu
Coltricia perennis – sausene, divgadīgā
Coriolopsis trogii – sarene, krāšņā
Daedalea quercina – ozolpiepe, korķainā
Daedaleopsis confragosa - labirintpiepe, parastā
Datronia mollis - datronija, parastā
Diplomitoporus flavescens - diplomitopore, iedzeltenā
Fistulina hepatica – aknene, parastā
Fomes fomentarius – posapiepe, īstā
Fomitopsis pinicola – apmalpiepe, parastā
Fomitopsis rosea - apmalpiepe, rožainā
Ganoderma applanatum – plakanpiepe, parastā
Ganoderma lucidum – plakanpiepe, lakas
Gloeoporus taxicola – plānpiepe, purpura
Gloephyllum odoratum – sētaspiepe, smaržīgā
Gloephyllum sepiarium – sētaspiepe, parastā
Grifola frondosa – čemurene, daivainā
Hapalopilus croceus – zeltpore, košā
Hapalopilus nidulans – zeltpore, parastā
Heterobasidion annosum - sakņupiepe, priežu
Heterobasidion parviporum - sakņupiepe, egļu
Hymenochaete rubiginosa - brūnsvārcene, ozolu
Hymenochaete tabacina - brūnsvārcene, lazdu
Ischnoderma benzoinum - samtpiepe, melnā
Inonotus leporinus - spulgpiepe, zaķu
Inonotus obliquus – spulgpiepe, melnā (jeb čaga)
Inonotus radiatus – spulgpiepe, alkšņu
Laetiporus sulphureus – sērpiepe, parastā
Lenzites betulina – lapiņpiepe, bērzu
Omnia tomentosa – onnija, samtainā
Oxyporus corticola - apaļpore, mizas
Oxyporus populinus – apaļpore, kļavu
Phaeolus schweinitzii – filcene, Šveinica
Phanerochaete sanguinea - [pagaidām bez nosauk.]
Phellinus cinereus - cietpiepe, [pagaidām bez epiteta]
Phellinus conchatus - cietpiepe, ieliektā
Phellinus ferrugineofuscus - cietpiepe, tumšbrūnā
Phellinus igniarius - cietpiepe, parastā
Phellinus nigricans - cietpiepe, melnā
Phellinus nigrolimitatus - cietpiepe, melnsvītras
Phellinus pini – cietpiepe, priežu
Phellinus pomaceus - cietpiepe, augļukoku
Phellinus punctatus - cietpiepe, pelēkā
Phellinus robustus – cietpiepe, ozolu
Phellinus tremulae - ciepiepe, apšu
Piptoporus betulinus – bērzupiepe, brūnā
Polyporus badius – kātiņpiepe, kastaņbrūnā
Polyporus ciliatus – kātiņpiepe, skropstainā
Polyporus squamosus – kātiņpiepe, zvīņainā
Polyporus tuberaster - kātiņpiepe, bumbuļa
Polyporus umbellatus – kātiņpiepe, čemurainā
Polyporus varius - kātiņpiepe, mainīgā
Postia caesia - mīkstpiepe, zilganā
Postia placenta - mīkstpiepe, sārtā
Postia ptychogaster - mīkstpiepe, pūkainā
Postia subcaesia - mīkstpiepe, lapkoku
Pycnoporellus alboluteus - egļpiepe, baltdzeltenā
Pycnoporellus fulgens – egļpiepe, liesmainā
Pycnoporus cinnabarinus – cinobrpiepe, parastā
Schizopora paradoxa - šķeltpiepe, maldinošā
Stereum fasciatum - sīkpiepe, alkšņu
Stereum gausapatum - sīkpiepe, [pagaidām bez epiteta]
Stereum hirsutum – sīkpiepe, sarainā
Stereum rugosum – sīkpiepe, raupjā
Stereum sanguinolentum - sīkpiepe, asinssarkanā
Trametes hirsuta – tauriņpiepe, sarainā
Trametes ochracea – tauriņpiepe, dzeltenā
Trametes pubescens – tauriņpiepe, pūkainā
Trametes suaveolens – tauriņpiepe, smaržīgā
Trametes versicolor – tauriņpiepe, raibā
Trichaptum abietinum – violetpiepe, egļu
Vuilleminia comedens - klājpiepe, zaru
Xylobolus frustulatus - rūtaine, plaisājošā
 

Latvijas gļotsēņu fotogrāfijas
(mūsu nofotografēto sugu saraksts)
 
 

Lai arī gļotsēnes vairs nepieskaita sēnēm, senes.lv+fungi.lv arhīvā ir vairāku gļotsēņu sugu fotogrāfijas. Visas nofotografētās gļotsēnes ir augušas Latvijas teritorijā, un visas uzņemtas tieši to augšanas vietā.

Visu fotogrāfiju autors ir abu vietņu pastāvīgais fotogrāfs, kuram pieder pilnas tiesības uz šiem attēliem. Fotogrāfiju izmēri: lielākoties 16 Mpix, 5 Mpix vai 1,2 Mpix, atsevišķos vissliktākajos gadījumos 0,3 Mpix. Nedaudzas mūsu gļotsēņu fotogrāfijas ir samazinātā izmērā (0,2 Mpix) publicētas vietnē dziedava.lv.

Šis sugu saraksts ir stipri provizorisks un visai nepilnīgs, jo gļotsēnes ir pavisam ārpus mūsu interešu loka.

 
Badhamia lilacina
Ceratiomyxa fruticulosa
Cribraria purpurea
Fuligo muscorum
Fuligo septica
Fuligo candida
Hemitrichia clavata
Hemitrichia serpula
Lycogala epidendrum
Metatrichia vesparia
Stemonitis fusca
Trichia decipiens
 

21.09.2021

Vietnes sadaļas

 

Titullappuse