Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Fotohronika-2014

Sabiedrībā aktuālas sēņu lietas 2014
Fungi under public attention in 2014
 

Palaikam sēnes nonāk plašas sabiedrības uzmanības lokā: par tām raksta Tīmekļa ziņu portāli un drukātā prese, ziņo radio un televīzija, debatē sociālajos tīklos un citos Tīmekļa forumos. Piedāvājam mūsu skatījumu uz šīm plašāka skanējuma aktualitātēm no sēņu valstības. (Konkrēti kuras vairāk vai mazāk zīmīgas sēņu sugas ir bijušas sastopamas attiecīgajā laikposmā, sk. mūsu vietnes "Fotohronikā 2014".)

 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 senāk

Apmeklētāju ievērībai: šajā vietnes sadaļā jaunākie materiāli ir augšā, vecākie - apakšā!


Notikušas sezonas galvenās sēņu izstādes

17.-21. septembrī notika tradicionālās Sēņu dienas Latvijas Dabas muzejā. Jau atklāšanas brīdī izstādē eksponēto sugu skaits bija 170, bet dienas gaitā pieauga līdz 230. Izstāde bija plaši apmeklēta gan no organizēto grupu (skolēnu un studentu), gan individuālo apmeklētāju puses. Bija ieradušies arī pārstāvji no vairākiem ētera TV un interneta TV kanāliem, kuri kopumā atvēlēja izstādei krietni vairāk nekā stundu raidlaika.

 

Aizsargājamo sugu stends Dabas muzeja sēņu izstādē šoreiz ir neparasti garš: jau atklāšanas brīdī tajā bija eksponētas 11 šādas īpaši retas sēņu sugas!
Ar gandarījumu varam pieminēt, ka 9 sugām paraugi bija sagādāti ar senes.lv pūliņiem, vēl kādai sugai - viens no diviem paraugiem (atzīmēti ar zvaigznīti).
Aizsargājamo sugu paraugi tikai ievākti, saskaņojot ar Dabas muzeja speciālistiem, un tā, lai neciestu nedz sēņotne, nedz dabā atstātie sēņu eksemplāri.

 


Kāds apmeklētājs atnesa uz izstādi divas bekas, kuras, šķiet, nepieder it nevienai
Latvijā līdz šim atrastai sugai (pēc mūsu domām - no lācīšu ģints). Vairāk sk. šeit.
Daži apmeklētāji atnesa uz izstādi Gada sēni 2014 - dzīslkāta beku
(šīs abas gan kādu laiku stāvējošas nogrieztas un ir jau pabalējušas).
 

20. septembrī notika gadskārtējā Sēņu diena Līgatnes Dabas takās. Diemžēl apkārtējā sēņu valstība bija stipri cietusi no sausuma un salnas, tādēļ ekspozīcijai ievākto sugu skaits šogad bija krietni mazāks nekā parasti. Tomēr, pateicoties jaukajam atvasaras laikam, apmeklētāju bija gana daudz, pat vairāk nekā dažu citu gadu. Atšķirībā no iepriekšējām reizēm, izstādes vadītājs bija nevis no Dabas muzeja, bet no senes .lv.

 

Laikapstākļu dēļ sugu klāsts bija samērā nabadzīgs, toties ekspozīju centās kuplināt Dabas taku melnais mincis!
 

Vienīgais patiesi ievērojamais Sēņu dienas eksponāts bija šis dobais rumpucis.
(Diemžēl auga fotografēšanai neērtā vietā, tādēļ nobildēts jau uz izstādes galda.)


Uzieta Gada sēne 2014 – dzīslkāta beka!

No Latvijas Dabas muzeja pienākusi ziņa, ka uz turieni 21. augustā ir atnesti šosezon pirmie Gada sēnes 2014 - dzīslkāta bekas eksemplāri. Tie atrasti būtībā tajā pašā apvidū, kur šī Eiropai un Latvijai jaunā beku suga pērn bija uzieta visbagātīgāk, - Vidzemes jūrmalas kāpās netālu no Rīgas (sīkāk par sēnes "ieceļošanas" vēsturi sk. mūsu vietnē šeit), šoreiz pat vēl mazliet tuvāk Rīgai, proti, Vecāķos, turklāt uzreiz paliels bariņš. Kopš tā brīža Dabas muzejs un mūsu vietne saņēmuši vēl pārsteidzoši daudzus ziņojumus par šīs sugas eksemplāru (parasti vairāku vienkopus) uziešanu dažādās Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes vietās; gandrīz visus ziņojumus apliecina atnestie paraugi vai arī atsūtītie fotoattēli. Septembra vidū pienākuši ar fotogrāfijām apliecināti ziņojumi par dzīslkāta bekas uziešanu arī trīs vietās desmitiem kilometru attālumā no jūras. Bez tam mūsu vietne ir saņēmusi ziņojumus par dzīslkāta bekas agrākiem atradumiem, kas notikuši vēl pirms sugas atpazīšanas Latvijā pērnajā septembrī; diemžēl tikai vienu apliecina fotoattēli. Sīkāk par dzīslkāta bekas jaunajiem atradumiem Latvijā sk. lappusi "Dzīslkāta beka Latvijā".

 

Dzīslkāta bekas, kuras bijušas atrastas jau 2013. gada 31. augustā, t.i., vēl pirms šīs sugas nonākšanas mikologu rokās un atpazīšanas.
Prāvu baru (vismaz 20) toreiz pie Kalngales uzgājusi un nofotografējusi Dagmāra Lauka. Fotogrāfija atsūtīta mūsu vietnei š.g. 25. augustā.

 

Ja arī jūs atrodat šādu beku, lūdzu, nesiet paraugu uz Dabas muzeju vai ziņojiet mums (e-adrese), ziņojumam pievienojot apliecinošu fotogrāfiju. Ziņojumā noteikti norādiet bekas uziešanas vietu (kaut vai attiecībā pret tuvāko apdzīvoto vietu), īpaši - attālumu no jūras, skaitu, augšanas vidi. Atradumu Vidzemes jūrmalā pie Rīgas jau ir diezgan daudz, tāpēc īpaši interesē ziņojumi par uziešanu attālākās vietās, kā arī atstatāk no jūras. Vēl interesantāki būtu ziņojumi par dzīslkāta bekas atrašanu pirms 2013. gada, taču tiem fotogrāfisks apliecinājums būtu īpaši nepieciešams.


Jau notikusi šāgada pirmā sēņu izstāde

Īstā sēņošanas sezona vēl bija tikko paspējusi sākties, kad jau notika šā gada pirmā sēņu izstāde, konkrēti - Strenču novada Jērcēnu pagastā. Eksponātus ievāca turpat tuvumā (izņemot trijus) Mikologu biedrības biedri, kuri piedalījās šāgada mikologu nometnē, kā arī vietējie iedzīvotāji. Lai gan vākšanai atvēlētais laiks bija īss, bet mežs neizcēlās ar sēņu valstības daudzveidību, uz ekspozīcijas galdiem bija ap septiņdesmit sugu!

 

Kā parasti, ekspozīcijas viens galds bija atvēlēts ēdamajām sēnēm, otrs - neēdamajām un indīgajām sēnem.


Īstā sēņošanas sezona beidzot sākusies!

Pēc augusta vidus krietnajām lietavām Latvijā nepārprotami sākusies īstā sēņošanas sezona. Gan Tīmekļa ziņu portālos, gan sociālajos tīklos, gan privātās sarunās sēņotāji lepojas ar saviem baraviku lomiem, kuri esot mērāmi pat vairākos spaiņos (sk., piemēram, portālā TVNET šeit). Tikmēr mūsu vietne, atstājot klasiskās ēdamās sēnes lielākoties pašu sēņotāju ziņā, turpinās akcentēt Latvijas sēņu valstības daudzveidīgumu. Ja vēlaties zināt, kādas interesantas sēnes augušas gan pēdējā mēnesī, gan iepriekšējos, apmeklējiet vietnes sadaļu "Sezonas-2014 sēnes"!

 

Īstās sēņošanas sezonas uzsākšanos uzskatāmi demonstrē tas, cik spēji augusta otrajā pusē augusi cilvēku interese par sēnēm, šeit atspoguļota mūsu vietnes senes.lv dienas apmeklētībā. Zaļie stabiņi ataino lappušielādes (pageloads), zilie stabiņi – unikālos (atšķirīgos) apmeklētājus. Visai līdzīgi augusi arī saistītās vietnes fungi.lv apmeklētība, tikai tas noticis mazāk vienmērīgi.
Bet 30./31.aug. senes.lv+fungi.lv kopējā apmeklētība bija pat 22 000 un 25 000 lappušielādes!

 
Sēņu "frontē" – pagaidām relatīvs miers un klusums

Ne šopavasar un pat ne  līdz augusta vidum sēnēm nav bijusi pievērsta īpaša sabiedrības uzmanība. Pats par sevi saprotams, ka viens iemesls šādai atturībai ir vienkārši tas, ka īstā sēņošanas sezona vēl nebija sākusies. Otrs iemesls: līdzšinējā sēņošanas "priekšsezonā" nebija notikusi neviena ļoti smaga vai pat nāvīga saindēšanās ar sēnēm. Cerēsim, ka tādi negadījumi izpaliks arī tad, kad īstais sēņu laiks ritēs pilnā sparā!
 

Lai gan īstais sēņu laiks vēl ir tikai priekšā, jau aug sēnes, kuras pašas par sevi nav indīgas, taču lietotas reizē ar alkoholu (un pat
ar pāris dienu atstarpi!) izraisa lai arī ne nāvējošu, tomēr gana nepatīkamu saindēšanos. Šajā 2. jūlija fotogrāfijā – pelēkā tintene.


Latvijas Entomologu biedrības Gada kukainis 2014 – sēņu iemītnieks!

Latvijas Entomologu biedrība par Gada kukaini 2014 izraudzījusies vaboli, kura apdzīvo cepurīšu sēnes (galvenokārt baravikas un bērzubekas), kā arī piepes, - Mannerheima īsspārni (Oxyporus mannerheimii). Suga ir Eiropas mērogā reta un īpaši aizsargājama. (Sk. LEB paziņojumu.)


Latvijas Mikologu biedrības Gada sēne 2014 – jaunienācēja no aizjūras

Ik gadu Latvijas Mikologu biedrība, kurā apvienojušies gan profesionāli sēņu pētnieki, gan amatieri un vienkārši interesenti, izraugās Gada sēni. Vecā gada pašā pēdējā dienā biedrība nosaukusi savu izvēli 2014. gadam: tā ir tikai 2013. gada septembrī Latvijā konstatētā dzīslkāta beka. Mikologi cer, ka sabiedrības uzmanības pievēršana šai jaunienācējai no Ziemeļamerikas palīdzēs ievākt vairāk ziņu par sugas izplatību Latvijā. Par saviem dzīslkāta bekas atradumiem (gan aizgājušās sezonas, gan jauniem) ziņojiet, lūdzu, mums (e-adrese) vai Latvijas Mikologu biedrībai.

 

Latvijas Dabas aizsardzības pārvaldes izlaistā plakāta "Dabas simboli 2014" fragments ar Gada sēni 2014 - dzīslkāta beku.

 

 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 senāk
 

Vietnes sadaļas

 

Titullappuse