Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Atradumi-2019

Sabiedrībā aktuālas sēņu lietas 2019
Fungi under public attention in 2019
 

Palaikam sēnes nonāk plašas sabiedrības uzmanības lokā: par tām raksta Tīmekļa ziņu portāli un drukātā prese, ziņo radio un televīzija, debatē sociālajos tīklos un citos Tīmekļa forumos. Piedāvājam mūsu skatījumu uz šīm plašāka skanējuma aktualitātēm no sēņu valstības. (Kādas vairāk vai mazāk zīmīgas sēnes mēs, mūsu partneri un ziņotāji ir atraduši attiecīgajā laikposmā, sk. sadaļā "Atradumi-2019".)

 
Aktuāli  2019 Aktuāli  2018 Aktuāli  2017 Aktuāli  2016 Aktuāli  2015 Aktuāli  2014 Aktuāli  2013 Aktuāli  2012 Aktuāli  sen

Apmeklētāju ievērībai: šajā vietnes sadaļā jaunākie materiāli ir augšā, vecākie - apakšā!


Latvijā beidzot taps pamatīga sēņu grāmata!

No Latvijas Dabas muzeja mūs sasniegusi iepriecinoša ziņa: tur izlemts, ka ir vajadzīga tepat Latvijā tapusi sēņu grāmata. Paredzams, ka tajā būs pārstāvētas apm. 500 sēņu sugu - gan bekas, gan lapiņsēnes, gan piepes un klājpiepes, gan visnevisādas citas. Protams, pēdējos gados Latvijā jau tikušas izdotas šādas - kataloga stilā - sēņu grāmatas, taču tās bijušas vai nu ārzemju darbu tulkojumi, vai arī mikoloģijai ne diži tuvu vietējo pašdarbnieku kompilējumi. Pirmie īsti neatspoguļo tieši Latvijā sastopamo sugu klāstu, sastopamības biežumu, augšanas periodus un biotopus. Otrie grēko ar lielākām vai mazākām neprecizitātēm un ir pavāju izpratni par to, kura īpašība kādai sēņu sugai ir nozīmīga un kura ne. Jauno sēņu grāmatu gan teksta, gan ilustrāciju ziņā veidos Latvijas sēņu valstību reāli pārzinoši vietējie speciālisti - Dabas muzeja mikoloģes Inita Dāniele un Diāna Meiere. Sugu aprakstu ilustrēšanai tiks piesaistīti, kur nepieciešams, arī ārēji fotogrāfiju avoti (domājams, ka to vidū būs arī senes.lv fotoarhīvs). Sagatavošana ir bez vilcināšanās sākta, taču darba apjoms ir iespaidīgs, tā ka grāmatu iecerēts laist klajā 2021. gadā.

 Plašsaziņas līdzekļu ievērībai! Šīs ziņas tekstu ir atļauts pārpublicēt, taču nesagrozītā veidā un obligāti ar norādi "pārpublicēts no senes.lv".

   

Mikologu biedrības Gada sēne 2019 – ābeļu sarkodoncija

Ik gadu Latvijas Mikologu biedrība, kurā apvienojušies gan profesionāli sēņu pētnieki, gan amatieri un vienkārši interesenti, izraugās Gada sēni. Biedrības izvēle 2019. gadam ir ābeļu sarkodoncija (Sarcodontia crocea) - uz vecām ābelēm (daudz retāk - uz citiem augļukokiem) klājeniski augoša adateņsēne dzeltenīgos un oranžbrūnos toņos. Jau tagad ir gana reta un, jādomā, kļūs vēl retāka, jo vecie ābeļdārzi tiek strauji likvidēti. Tāpēc jāapzina sugas pašreizējā izplatība Latvijā, lai varētu laikus sākt apdomāt un rosināt pasākumus, kas pasargātu to no pilnīgas izzušanas. (Šeit jāuzsver, ka sēne iemitinās vienīgi vecās, bojātās, novājinātās ābelēs, bet neapdraud jaunākas, veselas, vēl pilnā sparā ražojošas ābeles). Ziņojumus par šīs sugas novērojumiem (ar vietas, laika, atradēja norādi un apliecinošiem foto) sūtiet Mikologu biedrībai vai vietnei dabasdati.lv (vai, ja tā šķiet ērtāk un pierastāk, mūsu vietnei: e-adrese; jebkurā gadījumā visi dati nonāks Latvijas mikologu kopīgajā novērojumu krājumā).

 Plašsaziņas līdzekļu ievērībai! Šīs ziņas tekstu ir atļauts pārpublicēt, taču nesagrozītā veidā un obligāti ar norādi "pārpublicēts no senes.lv".

Paziņojums par Gada sēni 2019 šīs ziņas autentiskākajā avotā - Mikologu biedrības vietnē. Tās sadaļu "Gada sēnes" skatiet šeit.
 

UZMANĪBU! Sadaļā "Atradumi-2018" ir skatāms zīmīgāko atradumu ilustrēts pārskats gan sezonai kopumā, gan pa periodiem:


 
Aktuāli  2019 Aktuāli  2018 Aktuāli  2017 Aktuāli  2016 Aktuāli  2015 Aktuāli  2014 Aktuāli  2013 Aktuāli  2012 Aktuāli  sen
 

Vietnes sadaļas