Vietnes sadaļas

     

Sugu aizsardzība

Sēnes Latvijas Sarkanajā grāmatā
 
Sarkanā Grāmata 0. kategorija 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija
 
3. kategorija - retās sugas
 
Sugas, kurām iznīkšanas draudi pārāk retas sastopamības sakarā vēl ir diezgan tālu, tomēr nākotnē varētu rasties
 

Oficiālā definīcija: retās sugas - sugas, kurām nedraud iznīkšana, bet kuras sastopamas tik nelielā skaitā, vai arī pēc platības tik ierobežotās
un tik specifiskās vietās, ka var ātri iznīkt; tām nepieciešama īpaša valsts aizsardzība likumdošanas veidā.

 

Latīniskais nosaukums

Latviskais nosaukums

MK noteik.

senes.lv+fungi.lv Mikologu b-ba

Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk

Milzu dižvālene

 !  

Entoloma nitidum (Pers.) Quél.

Spožā sārtlapīte

 |  

Fistulina hepatica Schaeff.:Fr.

Parastā aknene

 !  !

Geastrum coronatum Pers.

Apmalotā zemeszvaigzne

 !  

Geastrum striatum DC.

Svītrainā zemeszvaigzne

 !  }

Grifola frondosa (Dicks.:Fr.) S.F.Gray

Daivainā čemurene

 !  

Grifola gigantea (Fr.) Pil.

Milzu čemurene

   

Grifola umbellata (Pers.:Fr.) Pil.

Čemurainā čemurene

 !  |

Hericium clathroides (Pallas:Fr.) Pers.

Zarainā dižadatene

 !  !

Otidea onotica (Pers.) Fuck.

Ēzeļu ausene

 ! {  }

Ramaria aurea (Fr.) Quél.

Zeltainā korallene

 !  

Sparassis crispa (Fr.) Fr.

Krokainā kazbārde

 !  |
 
MK noteik.  –  sugas esamība LR Ministru Kabineta 2000. gada noteikumos Nr.396 (ar grozījumiem atbilstoši MK 2004. gada noteikumiem Nr.627)
 

Tabulas pēdējās divās kolonnās norādīts, kurās Latvijas mikoloģiskajās vietnēs - mūsu senes.lv+fungi.lv vai Latvijas Mikologu biedrības vietnē - ir atrodami Latvijā uzņemti attiecīgās sugas fotoattēli un cita informācija (lai tiem/tai piekļūtu, ir jāklikšķina uz ailē esošā simbola). Apzīmējumi:  ) - mazs un neskaidrs attēls,  } - labs, tomēr mazs attēls,  | - normāls attēls (vai vairāki),  ! - augstas kvalitātes attēli (reizēm - viens attēls).

 

No 3. kategorijas sugām Ministru Kabineta noteikumu 2004. gada redakcijā vairs nefigurē divas. Proti, spožā sārtlapīte (jeb tēraudspožā sārtlapīte) izrādījusies sastopama krietni biežāk, nekā tika uzskatīts Sarkanās grāmatas sastādīšanas laikā. Savukārt par milzu čemureni speciālisti secinājuši, ka ziņas par tās varākkārtēju atrašanu Latvijā (E.Rafaloviča 1963.g. Moricsalas rezervātā; arī divviet GNP dienvidrietumos) visticamāk ir kļūdainas. Tomēr abas sugas formāli palikušas Sarkanajā grāmatā tās padomes ilgstošās nefunkcionēšanas dēļ. Jauna Sarkanā grāmata, kurā būtu novērstas šīs neatbilstības, kā arī veiktas citas akūti nobriedušas izmaiņas, visdrīzāk sagaidāma tikai projekta "Life for Species" noslēgumā 2024. gada beigās.

Daudzi kopā saplūduši krokainās kazbārdes augļķermeņi gandrīz 80 cm kopplatumā (mežs pie Krimuldas, 2016. gads).

Vidēju izmēru čemurainā čemurene (Gaujas senlejas nogāze Silciema tuvumā, 2020. gads).

Sarkanā Grāmata 0. kategorija 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija