Vietnes sadaļas

     

Sugu aizsardzība

Sēnes Latvijas Sarkanajā grāmatā
 
Sarkanā Grāmata 0. kategorija 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija
 
0. kategorija - izzudušās sugas
 
Sugas, kuras nav atrastas pēdējo 50 gadu laikā [t.i., skaitot no 1996.g.], tomēr varētu būt kaut kur vēl saglabājušās
 

Oficiālā definīcija: izzudušās sugas - sugas, kuras nav atrastas pēdējo 50 gadu laikā, taču, iespējams, vēl saglabājušās atsevišķās vietās dabā,
nebrīvē vai kultūrā un kurām nepieciešama īpaša valsts aizsardzība likumdošanas veidā.

 

Latīniskais nosaukums

Latviskais nosaukums

MK noteik.

senes.lv+fungi.lv Mikologu b-ba

Coprinus dunarum Stoll

Kāpu tintene

+    

Geastrum campestre Morg.

Raupjā zemeszvaigzne

-    

Sarcosoma globosum (Fr.) Rehm

Toverīšu sarkosoma

+  !  !

Trichaster melanocephalus Czern.

Milzu skropstzvaigzne

(-)  !  )

Tricholoma colossus (Fr.) Quél.

Milzu pūkaine

+    
 
MK noteik.  –  sugas esamība LR Ministru Kabineta 2000. gada noteikumos Nr.396 (ar grozījumiem atbilstoši MK 2004. gada noteikumiem Nr.627)
 

Tabulas pēdējās divās kolonnās norādīts, kurās Latvijas mikoloģiskajās vietnēs - mūsu senes.lv+fungi.lv vai Latvijas Mikologu biedrības vietnē - ir atrodami Latvijā uzņemti attiecīgās sugas fotoattēli un cita informācija (lai tiem/tai piekļūtu, ir jāklikšķina uz ailē esošā simbola). Apzīmējumi:  ) - mazs un neskaidrs attēls,  } - labs, tomēr mazs attēls,  | - normāls attēls (vai vairāki),  ! - augstas kvalitātes attēli (reizēm - viens attēls).

 

Komplektējot 0. kategoriju, Sarkanās grāmatas sastādītāji 50 gadu cenzu tomēr stingri neievēroja. Piemēram, milzu skropstzvaigzne bija pirmo reizi Latvijā uzieta tikai 1968. gadā, bet jaunākais atradums bija datēts pat ar 1984. gadu, tomēr tā tika iekļauta 0. kategorijā, ne 1. kategorijā.

No 0. kategorijas sugām Ministru Kabineta noteikumu 2004. gada redakcijā vairs nefigurē divas. Par raupjo zemeszvaigzni speciālisti secinājuši, ka vienīgā ziņa par tās atrašanu Latvijā (pēc A.Pučko - 1954.g. pie Lielupes stacijas) ir visai nepārliecinoša. Savukārt milzu skropstzvaigzne ir tikusi nevis tīšuprāt izsvītrota, bet gan, kā noskaidrojis E.Vimba, ir kļūdas pēc no saraksta izlaista. (Kļūdu, nevis apzinātu rīcību apliecina arī fakts, ka šī suga joprojām figurē Ministru Kabineta noteikumos par mikroliegumu veidošanu aizsargājamām sugām, kuri ir pieņemti vēlāk - 2005./2012. gadā.)

0. kategorijas izveidē ieliktā cerība atkal atrast šīs šķietami izzudušās sugas ir XXI gadsimta pirmajos 24 gados ne vienu vien reizi attaisnojusies.

Toverīšu sarkosoma uzieta ne vien pirmās atradnes tuvumā - pie Tukuma, bet arī vēl 12+ vietās dažādās Latvijas daļās (sk. atradnes, karte). Turklāt virknē jauno atradņu augļķermeņu bijis desmitiem, ap simtu vai pat simtiem! Tātad suga ir daudz biežāk sastopama, nekā tika uzskatīts.

Milzu skropstzvaigzne uzieta ne vien Vidzemē, bet arī Rīgas mežos - pie Ziepniekkalna un Mangaļsalā (abās vietās 2012), plus Ukru gāršā (2023).

Kāpu tintene atkal uzieta netālu no pašas pirmās atradnes Garciemā, proti, Vidzemes jūrmalas kāpās: Mangaļsalā (2000) un pie Lilastes (2001). Taču pēdējos gados, pamatojoties uz pētījumiem molekulārā līmenī, tā vairs netiek atzīta par patstāvīgu sugu, bet gan tikai par pelēkās tintenes (Coprinus atramentarius, pēc jaunās sistemātikas Coprinopsis atramentaria) formu, kuras īpatnību cēlonis ir specifiskie augšanas apstākļi kāpās.

Līdz ar to bija radies pamats toverīšu sarkosomu un milzu skropstzvaigzni pārcelt uz 1. kategoriju (sarkosomu - varbūt pat uz 2. vai 3. kategoriju), bet kāpu tinteni - vispār izsvītrot, tomēr Sarkanās grāmatas padomes ilgstošās nefunkcionēšanas dēļ abas sugas ir formāli palikušas 0. kategorijā. Tieši tā paša iemesla dēļ Sarkanajā grāmatā joprojām ir saglabājusies arī raupjā zemeszvaigzne. Jauna Sarkanā grāmata, kurā būtu novērstas šīs neatbilstības, kā arī veiktas citas akūti nobriedušas izmaiņas, visdrīzāk sagaidāma tikai projekta "Life for Species" noslēgumā 2024. gada beigās.

Ievērojot minētos atradumus XXI gadsimtā, no Latvijā reāli konstatētajām 0. kategorijas sugām vienīgā, kura vēl nav mūsdienās atkārtoti uzieta, ir milzu pūkaine. Tā pēdējo reizi droši konstatēta 1970. gadā, kad bijusi no nenoskaidrotas vietas atnesta uz sēņu izstādi Latvijas Dabas muzejā. (Muzeja darbniekiem gan ir aizdomas, ka bijusi ievākta arī kāda vēlāka gada izstādei, taču laika trūkums šī pasākuma gaitā liedzis pārliecināties).

Toverīšu sarkosomas vienā no mūsdienās uzietajām atradnēm (Allažu pag. pie Kaļķugravām), nofotografētas agrā pavasarī - 9. martā (2O24.g.).

Toverīšu sarkosoma vienā no mūsdienās uzietajām atradnēm (Allažu pag. pie Kaļķugravām), nofotografēta jau pavasara vidū - 17. aprīlī (2O21.g.).

Sarkanā Grāmata 0. kategorija 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija