Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Sugu aizsardzība

Sēnes Latvijas Sarkanajā grāmatā
 
Sarkanā Grāmata 0. kategorija 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija
 
0. kategorija - izzudušās sugas
 
Sugas, kuras nav atrastas pēdējo 50 gadu laikā [t.i., skaitot no 1996.g.], tomēr varētu būt kaut kur vēl saglabājušās
 

Oficiālā definīcija: izzudušās sugas - sugas, kuras nav atrastas pēdējo 50 gadu laikā, taču, iespējams, vēl saglabājušās atsevišķās vietās dabā,
nebrīvē vai kultūrā un kurām nepieciešama īpaša valsts aizsardzība likumdošanas veidā.

 

Latīniskais nosaukums

Latviskais nosaukums

MK noteik.

senes.lv+fungi.lv Mikologu b-ba

Coprinus dunarum Stoll

Kāpu tintene

+    

Geastrum campestre Morg.

Raupjā zemeszvaigzne

-    

Sarcosoma globosum (Fr.) Rehm

Toverīšu sarkosoma

+ !+! !+!

Trichaster melanocephalus Czern.

Milzu skropstzvaigzne

(-) !+! (+)

Tricholoma colossus (Fr.) Quél.

Milzu pūkaine

+    
 
MK noteik.  –  sugas esamība LR Ministru Kabineta 2000. gada noteikumos Nr.396 (ar grozījumiem atbilstoši MK 2004. gada noteikumiem Nr.627)
 

Tabulas pēdējās divās kolonnās norādīts, kurās Latvijas mikoloģiskajās vietnēs - mūsu senes.lv+fungi.lv vai Latvijas Mikologu biedrības vietnē - ir atrodami Latvijā uzņemti attiecīgās sugas fotoattēli un cita informācija (lai tiem/tai piekļūtu, ir jāklikšķina uz ailē esošās '+' zīmes). Apzīmējumi: (+) - mazs un neskaidrs attēls, [+] - labs, tomēr mazs attēls, |+| - normāls attēls (vai vairāki), !+! - augstas kvalitātes attēli (reti - viens attēls).

 

Komplektējot 0. kategoriju, Sarkanās grāmatas sastādītāji 50 gadu cenzu tomēr stingri neievēroja. Piemēram, milzu skropstzvaigzne bija pirmo reizi Latvijā uzieta tikai 1968. gadā, bet jaunākais atradums bija datēts pat ar 1984. gadu, tomēr tā tika iekļauta 0. kategorijā, ne 1. kategorijā.

No 0. kategorijas sugām Ministru Kabineta noteikumu 2004. gada redakcijā vairs nefigurē divas. Par raupjo zemeszvaigzni speciālisti secinājuši, ka ziņas par tās kādreizēju atrašanu Latvijā tomēr nav balstītas uz pietiekami pārliecinošiem materiāliem. Savukārt milzu skropstzvaigzne tikusi nevis tīšuprāt svītrota, bet gan, kā noskaidrojis E.Vimba, kļūdas pēc no saraksta izlaista. (Kļūdas, nevis apzinātas rīcības esamību apliecina arī fakts, ka šī suga joprojām figurē Ministru Kabineta noteikumos par mikroliegumu veidošanu aizsargājamām sugām, kuri ir pieņemti vēlāk - 2005./2012.g.).

Šīs kategorijas esamībā ieliktā cerība atkal atrast šķietami izzudušās sugas ir 21. gadsimta pirmajos 17 gados ne vienu vien reizi attaisnojusies.

Toverīšu sarkosoma uzieta ne vien pirmās atradnes tuvumā - pie Tukuma, bet arī vēl 12 vietās dažādās Latvijas daļās (sk. atradnes, karte). Turklāt virknē jauno atradņu augļķermeņu bijis desmitiem, ap simtu vai pat simtiem! Tātad suga ir daudz biežāk sastopama, nekā tika uzskatīts.

Milzu skropstzvaigzne uzieta patālu no pirmajām atradnēm Vidzemē, proti, Rīgas pilsētas mežos: pie Ziepniekkalna (2012), Mangaļsalā (2012).

Kāpu tintene atkal uzieta netālu no pašas pirmās atradnes Garciemā, proti, Vidzemes jūrmalas kāpās: Mangaļsalā (2000) un pie Lilastes (2001). Taču pēdējos gados, pamatojoties uz pētījumiem molekulārā līmenī, tā vairs netiek atzīta par patstāvīgu sugu, bet gan tikai par pelēkās tintenes (Coprinus atramentarius, pēc jaunās sistemātikas Coprinopsis atramentaria) formu, kuras īpatnības izraisa specifiskie augšanas apstākļi kāpās.

Līdz ar to ir radies pamats divas pirmās sugas pārcelt uz 1. kategoriju (toverīšu sarkosomu pat uz 2. vai 3. kategoriju), bet kāpu tinteni - vispār svītrot, tomēr Sarkanās grāmatas padomes nefunkcionēšanas dēļ tās vēl aizvien formāli skaitās 0. kategorijā. Tieši tā paša iemesla dēļ Sarkanajā grāmatā joprojām formāli paliek arī raupjā zemeszvaigzne.

Ievērojot minētos atradumus 21. gadsimtā, no Latvijā reāli konstatētajām 0. kategorijas sugām vienīgā, kas vēl nav mūsdienās atkārtoti uzieta, ir milzu pūkaine. Tā pēdējo reizi droši konstatēta 1970. gadā, kad bija no nenoskaidrotas vietas atnesta uz sēņu izstādi Latvijas Dabas muzejā.

 
Sarkanā Grāmata 0. kategorija 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija