Vietnes sadaļas

     

Sugu aizsardzība

Sēnes Latvijas Sarkanajā grāmatā
 
Sarkanā Grāmata 0. kategorija 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija
 
4. kategorija - maz pazīstamas vai nepietiekami izpētītas sugas
 
Pie mums maz pazīstamas vai nepietiekami izpētītas sugas, kurām, iespējams, arī varētu draudēt iznīkšana
 

Oficiālā definīcija: maz pazīstamas vai nepietiekami izpētītas sugas, kurām, iespējams, draud iznīkšana, bet ziņu trūkuma dēļ pagaidām
nevar precīzi novērtēt šo sugu stāvokli; tām nepieciešama papildus izpēte.

 

Latīniskais nosaukums

Latviskais nosaukums

MK noteik.

   

Dictyophora duplicata (Bosc.) E.Fischer

Divkāršā plīvurene

-    
 
MK noteik.  –  sugas esamība LR Ministru Kabineta 2000. gada noteikumos Nr.396 (ar grozījumiem atbilstoši MK 2004. gada noteikumiem Nr.627)
 

Vienīgā šajā kategorijā ietilpinātā sēņu suga Ministru Kabineta noteikumu 2004. gada redakcijā vairs nefigurē. Speciālisti ir secinājuši, ka ziņas par divkāršās plīvurenes kādreizēju atrašanu Latvijā ir visai nepārliecinošas: par šādu sēni acīmredzot noturēti īpatnēji parasto zemestauku eksemplāri, kuriem ir bijis plīvuram līdzīgs veidojums. Tomēr divkāršā plīvurene formāli palikusi Sarkanajā grāmatā tās padomes ilgstošās nefunkcionēšanas dēļ. Jauna Sarkanā grāmata, kurā būtu novērsta šī neatbilstība, visdrīzāk ir sagaidāma tikai projekta "Life for Species" noslēgumā 2024. gada beigās.

Komentārs. Šīs vietnes veidotāji ir novērojuši plīvura klātbūtni arī kādam Hadriana zemestauku eksemplāram, kurš kopā ar citiem, izskatā pavisam parastiem, bija 2004. gadā izaudzis Rīgas 1. slimnīcas teritorijā; tādējādi par divkāršo plīvureni principā varētu būt noturēta arī šī zemestauku suga. Tomēr par plīvureni uzskatīto eksemplāru atrašanas vietas - dziļi iekšzemē - liek domāt, ka tie drīzāk ir bijuši parastie, nevis Hadriana zemestauki.

Eksemplārs ar daļēju plīvuru, kādi paretam atgadās normālu parasto zemestauku 
atradnēs. Acīmredzot tieši šādi eksemplāri ir savulaik noturēti par divkāršo plīvureni.

Sarkanā Grāmata 0. kategorija 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija