Vietnes sadaļas

     

Sugu aizsardzība

Sēnes Latvijas Sarkanajā grāmatā
 
Sarkanā Grāmata 0. kategorija 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija
 
2. kategorija - sarūkošās sugas
 
Sugas, kurām sastopamības sarukums ir tāds, ka iznīkšana vēl nedraud, tomēr nemitīgi jāseko, vai tādi draudi nerodas
 

Oficiālā definīcija: sarūkošās sugas - sugas, kuru indivīdu skaits samazinās un areāls sašaurinās gadu gaitā dabisku cēloņu dēļ, cilvēka darbības
rezultātā vai arī abu minēto faktoru ietekmē; tām nepieciešama indivīdu skaita izmaiņas kontrole un īpaša valsts aizsardzība likumdošanas veidā.

 

Latīniskais nosaukums

Latviskais nosaukums

MK noteik.

senes.lv+fungi.lv Mikologu b-ba

Ganoderma lucidum (Curt.:Fr.) P.Karst.

Lakas plakanpiepe

+  !  !

Geastrum minimum Schw.

Sīkā zemeszvaigzne

+  !  

Geastrum quadrifidum Pers.

Vainagotā zemeszvaigzne

+  !  

Geastrum rufescens Pers.

Rūsganā zemeszvaigzne

+  !  !

Gyrodon lividus (Bull.:Fr.) Sacc.

Alkšņu zobiņbeka

-  !  !

Phallus hadriani Vent.:Pers.

Hadriāna zemestauki

+  |  |
 
MK noteik.  –  sugas esamība LR Ministru Kabineta 2000. gada noteikumos Nr.396 (ar grozījumiem atbilstoši MK 2004. gada noteikumiem Nr.627)
 

Tabulas pēdējās divās kolonnās norādīts, kurās Latvijas mikoloģiskajās vietnēs - mūsu senes.lv+fungi.lv vai Latvijas Mikologu biedrības vietnē - ir atrodami Latvijā uzņemti attiecīgās sugas fotoattēli un cita informācija (lai tiem/tai piekļūtu, ir jāklikšķina uz ailē esošā simbola). Apzīmējumi:  ) - mazs un neskaidrs attēls,  } - labs, tomēr mazs attēls,  | - normāls attēls (vai vairāki),  ! - augstas kvalitātes attēli (reizēm - viens attēls).

 

No 2. kategorijas sugām Ministru Kabineta noteikumu 2004. gada redakcijā vairs nefigurē alkšņu zobiņbeka, jo izrādījies, ka patiesībā šī suga nebūt nav tik reta, kā tika uzskatīts Sarkanās grāmatas sastādīšanas laikā. (Tā aug alksnājos, kuri kopumā neizceļas ar sēņu valstības bagātīgumu un tādēļ ir gan speciālistu, gan sēņotāju maz apmeklēti.) Tomēr šī suga joprojām formāli paliek Sarkanajā grāmatā tās padomes nefunkcionēšanas dēļ. Jauna Sarkanā grāmata, kurā būtu novērsta šī neatbilstība, kā arī būtu veiktas citas akūti nobriedušas izmaiņas, visdrīzāk sagaidāma tikai projekta "Life for Species" noslēgumā 2024. gada beigās.

Jauna (gaiša) un pavecas lakas plakanpiepes urbānā atradnē (parks Siguldā, 2022. gads).

Sarkanā Grāmata 0. kategorija 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija