Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Citādās 

Apmalotā zemeszvaigzne
  Geastrum coronatum Skropstainā zemeszvaigzne
 

Apmalotā zemeszvaigzne, līdzīgi citām zemeszvaigznēm, ir kā neliels pūpēdis ar papildu ārējo apvalku, kurš plīstot un atveroties sadalās daivās, tā piešķirdams sēnei zvaigžņveidīgu izskatu. Sarkanajā grāmatā un Aizsargājamo sugu sarakstā iekļautā apmalotā zemeszvaigzne salīdzinājumā ar citām Latvijā sastopamajām zemeszvaigznēm ir izmēros vidēja: augļķermeņa diametrs starp daivu galiem ir 4-5 cm. Rūsganās zemeszvaigznes mēdz augt augustā vai septembrī dažādos (gan skuju, gan lapu koku) mežos, parkos un dārzos, paretam pat daudzskaitlīgās un ciešās grupās.

  

Pirmo reizi Latvijā konstatējusi V. Dannenberga 1923. gadā pie Rīgas. Arī turpmākie atradumi (ap desmit?) bijuši pārsvarā valsts centrālajā daļā.

 

Piezīme. Sugas zinātniskais nosaukums burtiskā tulkojumā būtu "vainagotā zemeszvaigzne", tomēr pie mums iegājies šādā vārdā dēvēt citu sugu - Geastrum quadrifidum.

 
Šai zemeszvaigzņu sugai ārējā apvalka veidotās daivas ir stipri plakanas. Visbiežāk ārējais apvalks sašķeļas 7-10 (reti - vairāk) nevienādās daivās.
 
 
Apmalotās zemeszvaigznes iekšējais, sporas saturējušais apvalks (jau iztukšojies) tuvplānā. Ārējā apvalka stipri ieplaisājusī iekšējā virsma tuvplānā.
 

Apmalotā zemeszvaigzne dažkārt aug pat visai daudzskaitlīgās un ciešās grupās (foto aptver tikai blīvāko daļu no skaitliski daudz lielākas grupas!).

Šīs lappuses foto ir no atradnes Inčukalna rietumu nomalē, kādas individuālās mājas dārzā, kuras saimnieki bija lūguši noskaidrot tur augošo sēņu sugas.

Zemes-
zvaigznes

 
 
 

Citādās 

Skropstainā zemeszvaigzne