Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Citādās 

Vainagotā zemeszvaigzne
Sekstainā zemeszvaigzne Geastrum quadrifidum Rūsganā zemeszvaigzne
 

Vainagotā zemeszvaigzne, līdzīgi citām zemeszvaigznēm, ir kā neliels pūpēdis ar papildu ārējo apvalku, kurš plīstot un atveroties sadalās daivās, tā piešķirdams šai sēnei zvaigžņveidīgu izskatu. Sarkanajā grāmatā un Aizsargājamo sugu sarakstā iekļautā vainagotā zemeszvaigzne ir viena no sīkākajām Latvijā sastopamajām zemeszvaigznēm: augļķermeņa diametrs, mērot starp daivu galiem, ir tikai 2,5-5 cm. Sugas uzkrītošākā pazīme: tikai četras (reti - piecas) daivas, turpretī citām zemeszvaigznēm - vairāk. Salīdzinot ar citām aizsargājamām zemeszvaigžnu sugām, vainagotās zemeszvaigznes tomēr ir visbiežāk sastopamās. Tās mēdz augt skujkoku un jauktos mežos uz nobirām, parasti - prāvās, taču retinātās grupās.

 

Pirmo reizi Latvijā konstatējis F.E. Štolls 1924. gadā Tukuma novada Sēmes pagastā. Vēlāk ir pamanīta vēl desmitos vietu dažādās valsts daļās. Lai gan trūkst sistemātiska apsekojuma, gan pēc mūsu vērojumiem, gan citiem datiem šķiet, ka ir otrā vai trešā izplatītākā zemesvaigzne Latvijā.

 

Piezīme. Lai gan, burtiski tulkojot sugu zinātniskos nosaukumus, par vainagoto zemeszvaigzni pienāktos dēvēt Geastrum coronatum, pie mums tomēr ir iegājies savādāk.

Vainagotās zemeszvaigznes ir vienas no sīkākajām zemeszvaigznēm (sal. ar egļu skujām!) un parasti ir sastopamas prāvās, taču retinātās grupās.

Vainagotā zemeszvaigzne atšķiras no pārējām zemeszvaigznēm ar to, ka tās arējais apvalks atveroties sadalās tikai četrās (reti - piecās) daivās.

 

Sīkstie, ādainie augļķermeņi labi saglabājas pat līdz nākamajam pavasarim.

Šīs lappuses foto ir no mūsu uzietām atradnēm Gaujas nacionālā parka dienvidrietumu galā pie šosejas A2 un Siguldas pagasta austrumos (ārpus GNP).
Vēl esam uzgājuši atradnes (nelielas, izzūdošas) Inčukalna novadā pie Lorupes grantskarjera austrumu malas un Rīgā, Mežaparka ziemeļrietumu stūrī.

Zemes-
zvaigznes

 
 
Sekstainā zemeszvaigzne

Citādās 

Rūsganā zemeszvaigzne