Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

"Citādās" sēnes

Rumpuči
 

Rumpuči ir mazas, nelielas vai vidēju izmēru askusēnes ar vairāk vai mazāk izteiktu kātiņveida apakšdaļu - no pavisam strupas līdz diezgan tievai un garai, turklāt vairākumam sugu - dziļi ribainu; ar diezgan dažādām augšdaļām - no pareizas formas kausiņa līdz sedlveidīgi vai neregulāri sakrunkotai. Aug uz zemes, atkarībā no konkrētās sugas, no pavasara vidus līdz rudens vidum. Sastopamība - no ļoti reti līdz diezgan bieži. Vairākumā neēdamas.

 

Klikšķinot uz galerijas attēla vai sugas nosaukuma, var nokļūt pie sugas ilustrēta apraksta kādā no mūsu vietnēm - fungi.lv vai senes.lv. Pievērsiet uzmanību, ka vietnes fungi.lv sugu aprakstos līdzās galvenajai lappusei ir vēl papildlappuses ar fotoattēliem un skaidrojumiem!

Kausa rumpucis
Helvella acetabulum
Aug pavasarī, reti
Tumšais rumpucis
Helvella atra
Aug vasarā/rudenī, reti.
Melnais rumpucis
Helvella corium
Aug pavasarī, ārkārt.reti.
Krokainais rumpucis
Helvella crispa
Aug vasarā/rudenī, bieži.
Elastīgais rumpucis
Helvella elastica
Aug vasarā/rudenī, reti.
Dobais rumpucis
Helvella lacunosa
Aug vasarā/rudenī, reti.
Melnbaltais rumpucis
Helvella leucomelaena
Aug pavasarī, biežums neskaidrs.
Kātkausa rumpucis
Helvella macropus
Aug vasarā/rudenī, pareti.

Kelē rumpucis
Helvella queletii (Helvella solitaria)
Aug pavasarī, ārkārt.reti.
Nav pārliecības, vai abi zin. nosaukumi  (H.queletii, H.solitaria) ir sinonīmi, resp., vai tā patiešām ir viena un tā pati suga.
 

Vēl no mūsu fotoarhīva

Ļoti retais Kelē rumpucis Siguldas pilsētas kapsētā (2015. gada maijs). Galvenais attēls rāda kreisajā iegriezumā atainoto eksemplāru palielinājumā.

Izcili liels kausa rumpucis jauktā mežā uz dienvidrietumiem no Krimuldas (2015. gada jūnijs).

"Citādās" sēnes

 

Bekas

 

Lapiņsēnes

 

Piepes