Vietnes sadaļas

senes.lv

Aktualitātes-2014

Sēnes Dabas muzeja izstādei 2014
Fungi for the exhibition at Natural History Museum, 2014
 

Šī hronika atspoguļo to, ko vietnes senes.lv fotogrāfam gadījies atrast savās šīs sezonas gaitās pa Latvijas mežiem (un ne tikai mežiem).* Publicēšanas ātruma labad šeit atsakāmies no foto rūpīgas digitālās apstrādes. Tādēļ iepriekš atvainojamies par dažkārt viduvējo kvalitāti.

 

Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Nov.– Dec.


 

Pēc vienošanās ar Latvijas Dabas muzeju senes.lv pārstāvja galvenais uzdevums muzeja sēņu izstādes gatavošanā, tāpat kā 2013. gadā, bija piegādāt aizsargājamo sugu, kā arī dažādu citu reto sēņu paraugus (lielākoties - no konkrētām sugu grupām, piem., no gaileņu dzimtas).

 

Aizsargājamo sugu paraugi, kas tika ievākti Latvijas Dabas muzeja izstādeiAizsargājamo sugu stends sēņu izstādes atklāšanas dienā. Ar zvaigznītēm aiz nosaukuma atzīmētas sugas, kurām paraugi bija sagādāti ar senes.lv pūlēm, bet tām, kurām nosaukumi papildus izcelti ķieģeļsarkanā krāsā, zemāk var redzēt paraugu izskatu dabā pirms ievākšanas. 

Pārslainā beka - divi čemurā izauguši eksemplāri, jau krietni paveci.

Baltrobainā virpainīte: gar cepurītes malu - tik tiešām gaiši "robi"!

 


 

Kastaņu smilšbeka, diezgan greiza, toties kompānijā ar kausenīti!

Koraļļu dižadatene, izmēros gan pieticīga (lielā tika atstāta mežā).

 


 

Vēdekļa sārtaine - čemurā viens liels un viens sīciņš augļķermenis.

Parastā aknene, faktiski - divi pavisam kopā saauguši augļķermeņi.

 

Daži aizsargājamo sugu eksemplāri, kuri vākšanas gaitā tika atstāti dabā 

Šīs izcili skaistās vēdekļa sārtaines tika atstātas augot. Trīs iemesli:
1. Pret aizsargājamu sugu jāizturas patiešām kā pret aizsargājamu!
2. Šīs sēnes patiesībā ir tik sīkas, ka izstādē būtu gluži nemanāmas.
3. Krāšņie sarkanā šķidruma pilieni notecētu no pirmās sakratīšanās.

Arī šī aknene, kas atradās blakus uz izstādi savāktajai, palika augot.
Pirmais iemesls - tas pats, kas mežā atstātajām vēdekļa sārtainēm.
Otrais - šis eksemplārs bija gana anomāls: lielu daļu virspuses klāja
tāds pats stobriņu slānis, kāds normālai aknenei atrodas apakšpusē!

 

Dažu ne tik retu sugu paraugi, kas tika ievākti Latvijas Dabas muzeja izstādei 

Gailenēm radniecīgās, bet ļoti mazpazīstamās viļņotās pataurenes.

Parazītiskās naksnenes, kā parasti, izaugušas uz vecas bērzlapes.

 

 
Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Nov.– Dec.
 

Vietnes sadaļas