Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Lapiņsēnes

Baltrobainā virpainīte
Stropharia albocrenulata (syn. Hemistropharia albocrenulata)
 

Vidēju izmēru lapiņsēne (cepurītes diametrs līdz ~10 cm un kātiņa garums līdz ~20 cm). Gar cepurītes malu parasti ir gaiši zvīņveidīgi plankumiņi apmēram līdzīgos attālumos viens no otra - "baltie robiņi". Aug pa vienai vai nedaudzām uz lapukoku pamatnēm, kā arī mirušas lapukoku koksnes. Skaitās ļoti reti sastopama, iekļauta Aizsargājamo sugu sarakstā.

 

Sugas klātbūtni Latvijā pirmo reizi minējis 1970. gadā Vilis Lūkins, nenorādot konkrētu atrašanas vietu un laiku. Pirmais konkrēti zināmais atradums ir 1992. gadā Tukuma novada Tumes pagastā, Jaunmoku apkārtnē (Inita Dāniele [Avota]). Mūsdienās praktiski ik gadu tiek uzieta vairākviet valstī (pat vairākviet nelielā reģionā un ar viena novērotāja spēkiem).

Pieaudzis, tomēr vēl samērā jauns baltrobainās virpainītes eksemplārs,
kuram gar cepurītes malu īpaši labi redzami raksturīgie gaišie zvīņveida
plankumiņi, kuru dēļ šī virpainīšu suga ir nosaukta par baltrobaino.

Cits pieaudzis, bet vēl samērā jauns baltrobainās virpainītes eksemplārs,
kuram raksturīgie gaišie plankumiņi gar cepurītes malu ir gandrīz izzuduši.

Pavecs, jau stipri atpleties baltrobainās virpainītes eksemplārs, kuram
gaišie plankumiņi gar cepurītes malu tomēr ir vēl puslīdz saglabājusies.

Šīs lappuses foto ir no divām atradnēm Siguldā un tās tuvumā.

Virpainītes

 

Lapiņsēnes