Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Aktualitātes-2019

Atradumi 2019 (8): jauna mušmiru suga u.c.
Mycological findings in October 2019
 

Šajās lappusēs tiek atainoti interesantākie mikoloģiskie atradumi, kurus gadījies uziet mūsu fotogrāfam vai senes.lv sadarbības partneriem. Pretstatā agrākajām hronikām, vairs tikpat kā neatspoguļojam ikdienišķās norises sēņu valstībā, jo tās ik gadu ir vairāk vai mazāk līdzīgas.

 

Janv. – febr. Marts – apr. Maijs (viss) Jūnijs (viss) Jūlijs (viss) Augusts Septembris Oktobris Novembris


 
 

Ļoti retajai ligzdenīšu dzimtas sēnītei Nidularia deformis vien dažus milimetrus lielajā apvalkā satilpušas desmitiem sīksīku "oliņu" ar sēnes sporām.
(Šī sugas atradne Rīgas zaļajā zonā, Biķernieku mežā, domājams, ir viena no nedaudzajām jau agrāk pamanītajām, tikai mūsu nejauši otrreiz uzieta.)

 
 

Lai arī rumpuču skrimslene fugurē Aizsargājamo sugu sarakstā, reāli
tā nav pārāk reta, turklāt parasti, ja reiz aug, tad uzreiz prāvā skaitā.
Taču šī atradne, ko pie Priekuļu biatlona trases uzgājusi Līva Tomsone,
izceļas ar to, ka sēnes gandrīz viendabīgā blīvumā noklāj plašu apvidu.

Papes ezera apkārtnē Nikolajs Savenkovs pamanījis neparastu mušmiri,
kura, kā neatkarīgi viens no otra izsecinājuši eksperti no Dabas muzeja
un vietnes senes.lv, ir Latvijā iepriekš nemanītā Amanita gemmata;
korekts un labskanīgs latviskais nosaukums tai pagaidām nav izdomāts.

 

 
Janv. – febr. Marts – apr. Maijs (viss) Jūnijs (viss) Jūlijs (viss) Augusts Septembris Oktobris Novembris
 

Vietnes sadaļas