Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Aktualitātes-2018

Atradumi 2018: rudenīgs retums janvārī
Mycological findings in early 2018
 

Šajā sadaļā tiek atainoti interesantākie mikoloģiskie atradumi, kurus gadījies uziet mūsu fotogrāfam vai arī senes.lv sadarbības partneriem. Atšķirībā no agrāko gadu hronikām, nu vairs neatspoguļojam ikdienišķākās norises sēņu valstībā, jo tās ik gadu ir vairāk vai mazāk līdzīgas.


 
 

Aizsargājamo sugu sarakstā iekļautā krokainā kazbārde, kura parasti ir
sastopama laikā no augusta līdz oktobrim, šoreiz ir vēl itin labā kondīcijā
sagaidījusi 06. janvāri! Mūsu vietnes sadarbības partneris Gvido Leiburgs
to pamanījis blakām Tērvetes dabas parkam, ¼ km atstatu no atradnes,
kuru bijām uzgājuši 2008.g. rudenī. Līdz šim vēlākais krokainās kazbārdes
novērojums bija 30. decembrī (pie Jelgavas–Dobeles dzelzceļa 2011.g.). 

 

 

Vietnes sadaļas