Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Aktualitātes-2017

Atradumi 2017: virs ūdeņiem un citur
Mycological findings in May to early July 2017
 

Šajā sadaļā tiek atainoti interesantākie mikoloģiskie atradumi, kurus gadījies uziet mūsu fotogrāfam vai arī senes.lv sadarbības partneriem. Atšķirībā no agrāko gadu hronikām, nu vairs neatspoguļojam ikdienišķākās norises sēņu valstībā, jo tās ik gadu ir vairāk vai mazāk līdzīgas. Publicēšanas ātruma labad šeit atsakāmies no foto rūpīgas digitālās apstrādes. Tāpēc iepriekš atvainojamies par dažkārt viduvējo kvalitāti.

 

Janvāris – Aprīlis Maijs – Jūlija vidus Jūlija v. – Augusts


 
 

Savai sugai īstajā laikā - maija otrajā pusē - uz attekā pusiegrimušas siekstas izaugušas šīs slapju koksni mīlošās lapiņsēnes - tīģeru sīkstenes.
Tā ir jauna atradne šai ļoti retajai sugai, uzieta Sējas novada pašā dienvidaustrumu stūrī. Aptuveni tikpat bagātīgi šīs sēnes šopavasar izaugušas
arī uz kādā Siguldas dīķī peldoša kritalas gabala - savdabīgā dreifējošā atradnē, kuru novērojam jau kopš 2010. gada.

 
 

Arī šis iespaidīgais neparasto, Latvijā nekad agrāk neredzēto askusēņu čemurs ir izaudzis virs ūdens - uz upītei pārkritušas apsūnojušas kritalas.
To netālu no Ieriķiem 11. jūnijā bija pamanījis mūsu pastāvīgais sadarbības partneris Ainars Gaidis. Pēc apskatīšanas uz vietas secinājām, ka šīs 
sēnes ir apaļsporu bisītes - sevišķi reta suga, kas Eiropā iepriekš bija pamanīta vien 10 valstīs. Tātad, Latvija tagad kļuvusi par vienpadsmito!

 

Jaunatrastās bisīšu sugas pārstāves izaugušas arī upītes krasta nogāzē
uz tur guļošajām egļu kritalām vai cieši blakus tām. Kā redzams, šī suga
atšķiras no mums labi zināmajām parastajām un dižajām bisītem ne vien
ar augšanu vēlākā gadalaikā, bet arī ar lielumu un caurcaurēm dzīslaino,
sārti violeto kātiņu.

Šeit varenais apaļsporu bisīšu čemurs, kuru attēls lappuses augšā ietver
vien daļēji, ir redzams visā pilnībā. Zem tā mutuļo upītes straujie ūdeņi.

 
 

Ļoti reti sastopamā lipīgā sviestbeka šīs vasaras vidū augusi neparasti raženi, ar lapeglēm bagātās vietās pēc skaita pat pārspējot "parastās" bekas.
Šeit, metrus piecpadsmit no mazpilsētas galvenās ielas, bez attēlā redzamās akurātās rindas bija vēl daudzas grupiņas - pa visām kopā 62 eksemplāri!
Tikmēr ielas otrā pusē, ap citu lapegli - 7 eksemplāri. Savukārt pāris kilometrus tālāk, pilsētas kapos, ap vienu mazu lapegli auga 18 šādas sviestbekas!

 
 

Piemājas zālājā prāvas kailās mietenes paspārnē izaugusi Patujāra šķiedrgalvīte.
Lai gan otrā ir raksturīga vēlam pavasarim un vasaras sākumam, bet pirmā - vasaras 
otrajai pusei un rudenim, šīs sezonas īpatnību dēļ tās uzradušās reizē - jūlija sākumā.
Abas izskatās mazliet līdzīgas! Tas ir uzskatāms piemērs, ka sēnes sugas noteikšana 
tikai pēc kritērija "ja auga blakus - tad jau tā pati!" reizēm var izrādīties pat bīstama.

 

 
Janvāris – Aprīlis Maijs – Jūlija vidus Jūlija v. – Augusts
 

Vietnes sadaļas