Vietnes sadaļas

"Citādās" sēnes

Klājeniskas uz koksnes
 

Tās ir sēnes, kuras aug uz koksnes, veidojot tur plašu, taču vairāk vai mazāk plānu slāni (bet ne sīkpiepes!). Piederīgas dažādām ģintīm un dzimtām. Viena ir postoša koka būvēm; citas bojā dzīvus kokus; vēl cita ir dabisks līdzeklis pret meža koksni bojājošām piepēm; daudzas vienīgi noārda dabā esošo atmirušo koksni, resp., no cilvēka lietišķās darbības viedokļa ir neitrālas. Sastopamība - visdažādākā. Spriest par šo sēņu ēdamību nav jēgas.

 

Klikšķinot uz galerijas attēla vai sugas nosaukuma, var nokļūt pie sugas ilustrēta apraksta kādā no mūsu vietnēm - fungi.lv vai senes.lv.Vaskaines (šeit: 5 sugas)
Peniophora

Aug uz atmirušas koksnes, pārsvarā uz lielajiem zariem.


Flēbijas (šeit: 4 sugas)
Phlebia

Aug vairāk vai mazāk klājeniski uz atmirušas koksnes.

Sarainā rūsassēne
Asterodon ferruginosus

Aug uz vecām skujkoku (pārsvarā egļu) kritalām.

Ābeļu sarkodoncija
Sarcodontia crocea

Aug pārsvarā uz vecām ābelēm (un tikai uz vecām!).

Viļņainā paugurklājene
Cylindrobasidium evolvens

Aug uz mitras koksnes jaunbūvēs, koku krautuvēs u.c.

Brūnā pagrabsēne
Coniophora puteana

Aug uz atmirušas skujkoku koksnes gan dabā, gan ēkās.

Īstā mājassēne, brants
Serpula lacrymans

Nav sastopama savvaļā, taču ļoti smagi bojā koka būves.


Ogļmelnā grubulene
Kretzschmaria deusta / Ustulina deusta

Aug uz lapkoku stumbru pamatnēm, seklajām saknēm.

Lielā pergamentsēne
Phlebiopsis gigantea

Aug uz skujkoku koksnes, pasargā no sakņu piepēm.

Zaru plēvklājene
Vuilleminia comedens

Aug uz lapkoku zariem, sīkiem stumbriem; atloba mizu.

Kārklu (vītolu) citīdija
Cytidia salicina

Aug vēsumā uz nokaltušiem vītolu u.c. lapkoku zariem.

Suga joprojām bez latviskā nosaukuma
Phanerochaete sanguinea

Aug uz atmirušas koksnes, iekrāso to ķieģeļsarkanu.

 

Vēl no mūsu fotoarhīva

Koka būvju bieds - īstā majassēne jeb brants - daudzdzīvokļu mājas pagrabā, šeit vēl tikai "kokvilnas" stadijā (t.i., augļķermeņi nav izveidojušies).

"Citādās" sēnes

 

Bekas

 

Lapiņsēnes

 

Piepes