Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Aktualitātes-2020

Septembra zīmīgākie atradumi
Mycological findings in September 2020
 

Šajās lappusēs tiek atainoti interesantākie mikoloģiskie atradumi, kurus gadījies uziet mūsu fotogrāfam vai senes.lv sadarbības partneriem. Pretstatā agrākajām hronikām, vairs tikpat kā neatspoguļojam ikdienišķās norises sēņu valstībā, jo tās ik gadu ir vairāk vai mazāk līdzīgas.

 
Janvāris (no 01.01) Februāris – marts Aprīlis – maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris


 
 

Šoruden jau kopš septembra pirmās dekādes neparasti raženi augušas varenās plīvurpūču tīmeklenes. (Iegriezumā: vēl ļoti jaunas citā atradnē.)

 
 

Šādas "ierindas" (vai citāda veida grupas) no it kā ļoti retajām plīvurpūču tīmeklenēm šogad pat nelielā GNP daļā esam sastapuši vairākās vietās!

 
 

Kā parasti septembrī, senes.lv ievāca sēnes Dabas muzeja izstādei - retās, interesantās, īpaši skaistās. Kā dažas izskatījās vēl dabā, redzams šeit.

 
 

Šīs biezstaru zemeszvaigznes bija izaugušas Amatas novadā blakus vietai, kur šoseja A2 šķērso Pērļupīti, un sākuma mulsināja ar netipisko izskatu
- neparasti gaišo "pūpēdīti" sēnes augšpusē un tā visai necilo sporu izplūdes atveri. Tomēr pēc visu pazīmju kopuma nācās atzīt piederību šai sugai.
(Viens eks. bija arī sēņu izstādē. Taču, par cik nevis ievācām paši, bet tikai parādījām Dabas muzeja darbiniekiem, mūsu vākuma lappusē neliekam.)

 
 

Arī šo čemuraino kātiņpiepi, kas bija pirmo reizi uzradusies regulāri apmeklētā brikšņainā nogāzē, uzreiz "rezervējām" Dabas muzeja sēņu izstādei.
Taču, kad ieradāmies to savākt, izrādījās, ka kāds to ir paspējis pirms mums - acīmredzot šīs piepes pārspīlēti izdaudzināto ārstniecisko īpašību dēļ.

 
 

Zālainās vietās gana bieži sastopamajai zaļdzeltenajai mēslenei šoreiz bija labpaticies izaugt siena rullī, kas atradās nelielā pļavā pie Šlīteres!

 

 
Janvāris (no 01.01) Februāris – marts Aprīlis – maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris
 

Vietnes sadaļas