Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Aktualitātes-2020

Izmēros diženie pārsteigumi
Mycological findings in November 2020
 

Šajās lappusēs tiek atainoti interesantākie mikoloģiskie atradumi, kurus gadījies uziet mūsu fotogrāfam vai senes.lv sadarbības partneriem. Pretstatā agrākajām hronikām, vairs tikpat kā neatspoguļojam ikdienišķās norises sēņu valstībā, jo tās ik gadu ir vairāk vai mazāk līdzīgas.

 
Janvāris (no 01.01) Februāris – marts Aprīlis – maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris


 
 

Šī majestātiskā kailā aplocene ne vien tālu pāraugusi sugai raksturīgo maksimālo izmēru, bet arī to izdarījusi nebūt ne labākajā augtenē: sk. zemāk.

 
 

Tā izaugusi šosejas malas grantī, vien pusotru metru no asfalta!
Šeit: skats no aptuveni pretējās puses nekā fotoattēlā augstāk.

Arī šī līganā aplocene krietni vien pārsniegusi sugai raksturīgo maksimālo izmēru,
tomēr pārsteidz mazāk, jo ir augusi ar barības vielām ļoti bagātā vidē: sk. zemāk.

 
 

Pāris gadu vecs izcirtums, kurā tiek pamatīgā daudzumā izgāzti organiskie atkritumi (diemžēl ne tikai organiskie...), izrādījies izcili piemērota augtene
līganajai aplocenei: tur izaudzis ne vien anomāli milzīgs šīs sugas eksemplārs (sk. augstāk), bet arī daudzi jo daudzi parastāki, cieši viens pie otra!
Šeit atainots tikai viens no vairākiem tāda izmēra un blīvuma bariem, kas bija novērojami 2. novembrī (t.i., samērā vēlu, tādēļ sēnes ir jau pavecas).

Ja apstiprināsies, ka esam atraduši Latvijā iepriekš nekonstatētas sugas lapiņsēni, tad novembra hronika tiks papildināta arī ar to.


 
Janvāris (no 01.01) Februāris – marts Aprīlis – maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris
 

Vietnes sadaļas