Vietnes sadaļas

senes.lv

Aktualitātes-2015

Sēnes Dabas muzeja izstādei 2015
Fungi for the exhibition at Natural History Museum, 2015
 

Šī hronika atspoguļo to, ko vietnes senes.lv fotogrāfam gadījies atrast savās šīs sezonas gaitās pa Latvijas mežiem (un ne tikai mežiem).* Publicēšanas ātruma labad šeit atsakāmies no foto rūpīgas digitālās apstrādes. Tādēļ iepriekš atvainojamies par dažkārt viduvējo kvalitāti.

 

 Janv.- Febr. Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs–Aug. Septembris Oktobris Novembris Decembris


 

Pēc vienošanās ar Latvijas Dabas muzeju senes.lv pārstāvja galvenais uzdevums muzeja sēņu izstādes gatavošanā, tāpat kā 2014. gadā, bija piegādāt aizsargājamo un citu reto sēņu paraugus. (Tiesa, šogad vispārēja sēņu deficīta apstākļos tika vākta arī ne viena vien parastāka.)

 

Daži aizsargājamo sugu paraugi, kas tika ievākti Latvijas Dabas muzeja izstādei

Šo piecu sugu paraugus senes.lv piegādāja uz izstādes atklāšanu, tā ka tie bija aplūkojami jau no pirmās dienas.

Bārkstainā mušmire (Amanita strobiliformis) - izcili varens šīs ļoti retās sugas eksemplārs.

Koraļļu dižadatene (Hericium coralloides) - pavisam maziņa, bet vienalga ļoti skaista.
(Otrās dienas pēcpusdienā tika nomainīta ar daudzreiz lielāku, arī senes.lv piegādātu.)

Zeltainā korallene (Ramaria aurea) - divi visnotaļ tipiski šīs stipri retās sugas eksemplāri.

Vēdekļa sārtaine (Rhodotus palmatus) - divi no astoņiem uz kritalas izaugušajiem eksemplārem.

Ēzeļu ausene (Otidea onotica).

 

Daži citu reto sugu paraugi, kas tika ievākti Latvijas Dabas muzeja izstādei

Pirmo attēloto paraugu senes.lv piegādāja uz izstādes atklāšanu, bet otro - izstādes otrās dienas pēcpusdienā.

Ievērojamās liesmenes (Gymnopilus spectabilis) - reti sastopamas sēnes skaistā čemurā.

Paugurainā dižsardzene (Macrolepiota mastoidea) - reta sēne ar izteiktu pauguru cepurītes vidū.

 

 
 Janv.- Febr. Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs–Aug. Septembris Oktobris Novembris Decembris
 

Vietnes sadaļas