Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Izstādes kopumā

Sēņu izstādes brīvdabas pasākumos
 

Tradicionālajā Sēņu dienā, ko ik rudeni rīko Gaujas nacionālā parka Līgatnes Dabas takas, brīvdabas sēņu izstāde būtībā ir visa pasākuma kodols. Eksponātu sākotnējo klāstu turpat uz vietas ievāc pieaicinātais sēņu speciālists no Latvijas Mikologu biedrības (dažkārt vēl ar kādu brīvprātīgu palīgu no šīs biedrības). Pēc tam ekspozīciju atzīstami papildina pasākuma apmeklētāji, atnesot gan turpat Dabas takās, gan arī iepriekš savā apvidū atrastās sēnes. Pārstāvēto sugu skaits galu galā iesniedzas daudzos desmitos. Izstāde ilgst vienu dienu.

Sīkāk par konkrētajām izstādēm sk. sadaļā "Aktuālas sēņu lietas": 2014, 2015, 2016, 2017.

Sēņu izstāde Līgatnes Dabas takās 2018. gadā nav plānota. Iemesls mums nav zināms.

 
 
Līgatnes Dabas taku 2007. gada Sēņu dienas brīvdabas izstāde.
 
Dabas aizsardzības pārvaldes foto

Līgatnes Dabas taku 2013. gada Sēņu dienas brīvdabas izstāde
(mirklis, kad senes.lv pārstāvis ekspozīcijai pievieno sekstainās gailenes).

 

Izstādes eksponātu vākšanā, kārtošanā, skaidrošanā ir vairākkārt piedalījušies arī senes.lv viedotāji,
bet 2014. un 2016. gada Sēņu dienās šo darbību veikšana bija pilnībā nodota senes.lv pārstāvja ziņā.

Latvijas sēņošanas čempionātos, kurus vairākus gadus rīkoja Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte un akciju sabiedrība Latvijas valsts meži, sēņu izstāde brīvā dabā ir bijusi reizē gan blakus produkts, gan noderīga izglītojošā piedeva pašai sacensībai.

 
 
Latvijas 2007. gada sēņošanas čempionāta brīvdabas izstāde.
 

Izstādes eksponātu vākšanā, kārtošanā, skaidrošanā 2007. gadā piedalījās arī senes.lv pārstāvis.

Rāznas nacionālajā parkā 2012. gadā tika rīkota Sēņu diena (Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” ietvaros). Pasākuma gaitā skolēnu savāktās sēnes tika izkārtotas improvizētā brīvdabas izstādē muzeja Andrupenes lauku sēta teritorijā.

Videosižets par 2012. gada Sēņu dienu Rāznas nacionālajā parkā

Andrupenē notika Sēņu diena (Latgales reģionālā televīzija, ilgums 3:08)


 

Izstādes kopumā