Vietnes sadaļas

"Citādās" sēnes

Īstās kaussēnes*
 

Salīdzinoši lielas (platums dažkārt virs 10 cm) kausveidīgas askusēnes, kuras pēc sugu zinātniskās sistemātikas ir piederīgas kaussēņu ģintij (Peziza). Aug puslīdz siltajos gadalaikos uz visai dažādiem (atkarībā no sugas) substrātiem - no piejūras kāpu smiltīm līdz trūdošai koksnei vai veciem mēsliem. Visas ir vairāk vai mazāk retas. Attiecībā uz ēdamību pilnīgi drošu ziņu nav ne par vienu no sugām; par dažām ir aizdomas, ka tās varētu būt indīgas.

 

Klikšķinot uz galerijas attēla vai sugas nosaukuma, var nokļūt pie sugas ilustrēta apraksta kādā no mūsu vietnēm - fungi.lv vai senes.lv. Pievērsiet uzmanību, ka vietnes fungi.lv sugu aprakstos līdzās galvenajai lappusei ir vēl papildlappuses ar fotoattēliem un skaidrojumiem!
Brūnā kaussēne
Peziza badia
Prāva. Aug uz augsnes dažāda veida mežos. Pareta.
Mainīgā kaussēne
Peziza varia
Liela. Aug uz trūdošas koksnes un augsnes. Pareta.
Pūšļu kaussēne
Peziza vesiculosa
Prāva. Aug uz veciem mēsliem, organ. atliekām. Reta.
 
 
Smiltāju kaussēne
Peziza ammophila
Maza. Aug jūrmalas kāpu smiltājos. Ļoti reta, aizsarg.
Plašā kaussēne
Peziza repanda
Pamatojoties uz pētījumiem molekulārā līmenī, tagad to parasti uzskata par mainīgas kaussēnes paveidu.

 Latvijā ir konstatētas vēl vairākas šīs ģints sugas,
 dažas no tām ārkārtīgi retas (uzietas tikai pa reizei-divām).

* Ģints latv. nosaukums ir vienkārši 'kaussēnes', bez epiteta.
  Epitetu 'īstās' šeit pievienojām, lai īpaši uzsvērtu, ka runa ir
   vienīgi par kaussēnēm šī termina stingrā zinātniskā nozīmē,
  nevis par visām kausveidīgas formas sēnēm.


Vēl no mūsu fotoarhīva

Šīs smiltāju kaussēnes Zvejniekciemā pie pašas jūras ir izaugušas neparasti lielā un ciešā grupā, bet to augļķermeņi ir netipiskā veidā atsegti,
acīmredzot - vējam pakāpeniski aizpūšot izžūstošo smilti no gandrīz vertikālās smilšu sieniņas, uz kuras sēnes bija izaugušas (2017.g. 15. maijs).

Plašās kaussēnes jeb, pēc mūsdienu atziņām, tās pašas mainīgas kaussēnes Gaujas Nacionālajā parkā pie Vikmestes upītes (2012.g.).
Visas trīs ir ar vecumam netipiski līdzenu kausiņa iekšpusi. Eksemplārus ar sugai raksturīgi sakrunkojušos kausiņa iekšpusi sk. sugas lappusē.

"Citādās" sēnes

 

Bekas

 

Lapiņsēnes

 

Piepes