Vietnes sadaļas

"Citādās" sēnes

Ausenes
 

Ausenes ir uz zemes augošas askusēnes, kuras pēc formas atgādina dzīvnieka ausi (vai arī pavisam vaļīgi satītu tūtu). Aug rudens pusē dažāda tipa (atkarībā no konkrētās sugas) mežos. Latvijā visas ir vairāk vai mazāk retas. Par ēdamību drošu ziņu pārsvarā nav, taču jautājums arī nav aktuāls.

 

Ja mūsu divvalodīgajā (En+Lv) vietnē fungi.lv ir detalizētāks un/vai bagātīgāk ilustrēts sugas apraksts, saite uz to ir zem attēla anotācijas. Pievērsiet uzmanību, ka vietnes fungi.lv sugu aprakstos līdzās galvenajai lappusei ir vēl papildlappuses ar fotoattēliem un skaidrojumiem!


Ēzeļu ausene
Otidea onotica

Ēzeļu ausenes augļķermenis ir 3–10 cm augsts, visumā dzeltens, taču parasti ar violeti vai rozīgi ietonētu iekšpusi un ar pavisam strupu baltu kātiņu.
Mīkstums ir ļoti plāns. Aug rudens pusē lapu koku un jauktos mežos uz nobirām. Skaitījusies ļoti reti sastopama, iekļauta Aizsargājamo sugu sarakstā,
taču mūsu gadsimtā tiek uzieta arvien biežāk. Tāpēc Sarkanās grāmatas jaunajā izdevumā (plānots 2024.g. beigās) suga acīmredzot netiks iekļauta.

Skat. arī mūsu divvalodīgajā vietnē fungi.lv. Klikšķiniet uz sīkattēliem!

 

Izcili liels eksemplārs

Neparasti liels čemurs

Zaķu ausene
Otidea leporina

Zaķu ausenes augļķermenis ir līdz 4-5 cm augsts, dzeltenbrūns vai arī pagaiši brūns. Aug rudens pusē lapu koku un jauktos mežos. Pareti sastopama.

Krupju ausene
Otidea bufonia

 Krupju ausenes augļķermenis ir līdz 7 cm plats un līdz 3 cm augsts, patumši vai tumši brūns. Aug rudens pusē jauktos (u.c.?) mežos. Reti sastopama.

 Ģints nav Latvijā mērķtiecīgi apzināta. Noteikti sastopamas vēl citas sugas (par ko liecina daudzi foto).


Šī ir ģints atainojuma pagaidu versija. Nākotnē tā tiks aizstāta
ar izvērstāku - pārskata lappusi plus savu lappusi katrai sugai.

"Citādās" sēnes

 

Bekas

 

Lapiņsēnes

 

Piepes