Vietnes sadaļas

"Citādās" sēnes

Lentārijas
 

Maziņas sēnes ar koraļļveidā sazarotiem augļķermeņiem, kuri parasti viedo vairāk vai mazāk ciešas grupas. Atšķirībā no vairākuma citu koraļļveidīgo sēņu, aug uz trūdošas koksnes. Sastopamība - no reti līdz ļoti reti. Par ēdamību drošu ziņu nav, taču niecīgo izmēru dēļ šāds jautājums nav aktuāls.


Baltā lentārija
Lentaria epichnoa

Atšķirībā no gandrīz visām citām koraļļveidīgajām sēnēm, lentārijas, t.sk. šī suga (baltā), aug uz koksnes (attēlotajā gadījumā - uz pussairuša celma).

Arī šeit redzamā tās pašas sugas lentārija patiesībā izaugusi uz koksnes.

Sugas abi augšējie attēli uzņemti virs Gaujas senlejas kreisās nogāzes pie Gleznotājkalna
2012. gadā, apakšējais - virs Amatas ielejas labā krasta nogāzes pie Kārļiem 2011. gadā.

Ragainā lentārija
Lentaria byssiseda

Arī šī lentāriju suga, atšķirībā no vairākuma citu koraļļveidīgo sēņu, aug uz koksnes (šajā gadījumā - uz vecas kritalas).

Šī suga ir Latvijā pirmoreiz provizoriski konstatēta GNP ~1 km uz dienvidrietumiem no Krimuldas
(2010.g., Edgars Mūkins), kur tā uz vienas konkrētas kritalas tika novērota gandrīz katru gadu.
(2017.g. vairs nebija novērojama, iespējams, sakarā ar barības vielu izsīkšanu, kritalai sairstot.)

Sugas augšējais attēls uzņemts iepriekšminētajā atradnē pie Krimuldas 2010. gadā, apakšējais - 2016. gadā.

Spriežot pēc vietnē dabasdati.lv publicētajiem foto, kopš 2016.g. suga, iespējams, novērota arī
Jelgavas novada Glūdas pagastā,  Siguldas novada Siguldas pagastā (praktiski uz robežas ar 
Līgatnes novada Līgatnes pagastu), Rūjienas novada Lodes pagastā un, mazāk droši (jo foto 
ir neskaidri, bet tajos redzamo eksemplāru skaits - mazs), Kuldīgas novada Turlavas pagastā.

 Latvijā konstatētas vēl vismaz trīs lentāriju sugas:
 ● baltvioletā lentārija (Lentaria albovinacea),
 ● kokveida lentārija (Lentaria dendroidea),
 ● zariņu lentārija (Lentaria surculus).


Šī ir ģints atainojuma pagaidu versija. Nākotnē tā tiks aizstāta
ar izvērstāku - pārskata lappusi plus savu lappusi katrai sugai.

"Citādās" sēnes

 

Bekas

 

Lapiņsēnes

 

Piepes