Vietnes sadaļas

"Citādās" sēnes

Hypomyces ģints
 

Sīciņas askusēnes, kuras, inficējušas daudz lielāku izmēru bazīdijsēnes (bekas, lapiņsēnes u.c.), pakāpeniski noklāj tās ar saviem augļķermeņiem un tādējādi pilnībā pārmaina tām krāsu, kā arī ar savu klātbūtni izprovocē būtiskas anomālijas saimnieksēņu morfoloģijā, konsistencē un citās īpašībās. Aug visā tajā pašā periodā, kad saimnieksēnes. Daža suga ir bieži, cita - pareti sastopama. Neēdamas, kā arī padara nelietojamas to saimnieksēnes.

 

Klikšķinot uz galerijas attēla vai sugas nosaukuma, var nokļūt pie sugas ilustrēta apraksta kādā no mūsu vietnēm - fungi.lv vai senes.lv. Pievērsiet uzmanību, ka vietnes fungi.lv sugu aprakstos līdzās galvenajai lappusei ir vēl papildlappuses ar fotoattēliem un skaidrojumiem!


(Joprojām bez nosaukuma)
Hypomyces chrysospermus
Parazitē galvenokārt uz dažādu ģinšu bekām.

(Joprojām bez nosaukuma)
Hypomyces viridis
Parazitē pārsvarā uz bērzlapēm un pienainēm.

 Latvijā sastopama vēl vismaz viena šīs ģints suga: 
 Hypomyces camphoratus, kura parazitē pirmām kārtām uz  
 kampara pienainēm, kā arī citām pienainēm u.c. lapiņsēnēm. 

Šī ir ģints pārskata pagaidu versija, kurā esam izmantojuši senas fotogrāfijas no mūsu fotoarhīva.
Paredzam nākotnē šīs sugas nofotografēt mūsdienīgā kvalitātē un atbilstoši atainot mūsu vietnē.

"Citādās" sēnes

 

Bekas

 

Lapiņsēnes

 

Piepes