Vietnes sadaļas

"Citādās" sēnes

Hipokrejas (tikai vālesveidīgās)
 

No vair. desmitiem pasaulē zināmām hipokreju ģints askusēnēm tikai nedaudzām augļķermeņi ir vālesveida, nedaudzus cm augsti ar viegli nosmailotu galviņu dzeltenos toņos, pa kuru ir izkaisītas sīkas kārpiņas - sēnes sporu izplūdes atveres, un ar gludu baltu kātiņu. Aug rudens pusē pa vienai vai mazās grupās uz meža nobirām - uz augsnē iegrimušiem sīkiem skujkoku zariņiem u.tml., vai arī uz pašas augsnes. Ļoti reti sastopamas. Neēdamas.

Šīm sēnēm ir viegli nosmailota galviņa dzeltenos toņos un gluds balts kātiņš. Galviņa nosēta ar sīkām kārpiņām - sporu izplūdes atverēm.

Šie foto ir no atradnes Inčukalna novada ziemeļaustrumu stūrī netālu no Ziedleju klintīm, kuru uzgājām 2012. gadā, diemžēl - publiska mikopasākuma steigā.
Tādēļ tika uzņemts viens vienīgs fotosižets, turklāt ar svešu fotoparātu un bez atbilstoši piemeklētiem iestatījumiem (rezultatā krāsu atveidojums nav precīzs),
bet augtene netika izpētīta un paraugs netika ievākts. Līdz ar to nav pārliecības, kura no divām sugām - Hypocrea alutacea vai Hypocrea leucopus - toreiz atrasta.

Ir labs pamats pieņemt, ka vēlāk (sākot ar 2017. gadu) Latvijā ir atrastas un puslīdz droši noteiktas divas vālesveidīgo hipokreju sugas:
Hypocrea alutacea (syn. Trichoderma alutaceum, Podostroma alutacea),
Hypocrea leucopus (syn. Trichoderma leucopus, Podostroma leucopus).  
Kaut kad gaišajā nākotnē iekļausim konkrētākas ziņas par šiem atradumiem. 

"Citādās" sēnes

 

Bekas

 

Lapiņsēnes

 

Piepes