Vietnes sadaļas

"Citādās" sēnes

Vārpstenītes
 

Vārpstenītes ir sēnes ar tieviem izlocītiem stobrveida augļķermeņiem, kuri, tipiski esot cieši blakām, kopumā izskatās vairāk vai mazāk koraļļveidīgi. Aug rudens pusē uz augsnes. Sastopamība - no reti līdz ļoti reti. Par ēdamību drošu ziņu nav, taču mazo izmēru dēļ šis jautājums arī nav aktuāls.

Lietvārda pamazināmā forma, kas izmantota ģints nosaukumam latv. valodā, nebūt nenorāda, ka vārpstenīšu ģints sēnēm jābūt mazākām nekā vārpsteņu ģints sēnēm!


Dzeltenīgā vārpstenīte
Clavulinopsis helvola

Šai vārpstenītei ir īpaši gari un tievi augļķermeņi, kuri ir šķērsgriezumā apaļi un arī ar noapaļotu galu. Augot čemurā, tie kopā izskatās koraļļveidīgi.

Šai vārpstenītei augļķermeņi ir viscaur blāvi dzelteni, tikai ar sīkiem tumšbrūniem punktiem.

Zeltainā vārpstenīte
Clavulinopsis fusiformis

Šai vārpstenītei augļķermeņi nav tik tievi un gari, bez tam ir šķērsgriezumā mēreni
saplacināti un bieži ar vertikālām rievām. Augšgals ir vairāk vai mazāk nosmailots.

Šai vārpstenītei augļķermeņi ir koši dzelteni, tikai augšgals bieži ir oranžbrūns.

 Latvijā konstatētas vēl vismaz trīs vārpstenīšu sugas:
 ● ragainā vārpstenīte (Clavulinopsis corniculata),    
 ● ziemeļu vārpstenīte (Clavulinopsis subarctica),    
 ● svinpelēkā vārpstenīte (Clavulinopsis umbrinella).


Šī ir ģints atainojuma pagaidu versija. Nākotnē tā tiks aizstāta
ar izvērstāku - pārskata lappusi plus savu lappusi katrai sugai.

"Citādās" sēnes

 

Bekas

 

Lapiņsēnes

 

Piepes