Vietnes sadaļas

Citādās 

Augstais lāčpurns
Zvana lāčpurns Morchella elata Parastais ķēvpups
 

Pavasarī augoša prāvu izmēru (paretam pat 20 cm augsta) askusēne ar šūnveidīgi sakrokotu smailu vārpstveida cepurīti tumši brūnā krāsā, baltu vai iedzeltenu kātiņu. Aug lapukoku un jauktos mežos ar bagātīgu augsni, dārzos, taču reti. Ēdama; pirms cepšanas ieteicams novārīt.

Foto: Vija Vāvere   Foto: Tatjana Bernharde
 

Augstajam lāčpurnam, atšķirībā no formas, uzbūves un krāsas ziņā līdzīgā smailā lāčpurna,
kātiņš ir gandrīz tikpat resns cik cepurītes apakša. Pieaudzis augstais lāčpurns ir arī lielāks.
Gaišie matiņi, kas pielipuši pie melnbalti atainotā eksemplāra cepurītes, ir kāda auga sēklas.


Foto oriģināls: Kristīne Kalniņa (digitāli transformēts senes.lv)

Augstais lāčpurns atšķiras pēc uzbūves no dažām līdzīgām sugām ar to, ka cepurīte tam ir 
īpaši slaida un saaugusi ar kātiņu gandrīz visā augstumā (tāpat kā parastajam lāčpurnam),
turpretim zvana lāčpurnam - pusē no augstuma,  bet parastajam ķēvpupam - pie galotnes.


Foto: Diāna Meiere

Lai gan par augsto godātais lāčpurns tomēr reti kad sasniedz pat 20 cm augstumu, Latvijā 
reiz ir atrasts anomāli milzīgs - ap 25 cm augsts - eksemplārs, anomāls arī pēc morfoloģijas 
- ar smadzeņveidā sakrokotu un vairākkārtīgi izlocītu kātiņu, kāds normāli nepiemīt nevienai 
lāčpurnu sugai. Neparastais eksemplārs bija izaudzis 2011. gadā Saulkrastu piemājas dārzā.

Pateicamies Vijai Vāverei par vēl augošā lāčpurna foto, Tatjanai Bernhardei par nogrieztā lačpurna foto,
Kristīnei Kalniņai par gareniski pārgrieztā lāčpurna foto un Diānai Meierei par anomālā eksemplāra foto!

 Pamatojoties uz pētījumiem molekulārā līmenī, dažos pēdējos gados lāčpurnu ģints sistemātika un taksonomija ir daļēji mainījusies.
 No sēņotāja skatpunkta šīm akadēmiska rakstura izmaiņām nav it nekādas nozīmes, tādēļ mūsu vietnē pagaidām ir saglabāta vecā.

Zvana lāčpurns

 Lāčpurni (4)

Parastais ķēvpups
 

Citādās