Vietnes sadaļas

Citādās 

Parastais lāčpurns
  Morchella esculenta Smailais lāčpurns
 

Pavasarī augoša prāva vai pat liela (līdz >20 cm augsta) askusēne ar šūnveidīgi sakrokotu, aptuveni olveidīgu cepurīti brūndzeltenā, brūnpelēkā vai tml. krāsā, ar bālganu vai dzeltenīgu kātiņu. Cepurītes šūnas ir noapaļotas, taču atšķirīgas izmēros, diezgan neregulāras pēc formas un izkārtojuma. Gan cepurīte, gan kātiņš ir dobi; tie saauguši kopā visā cepurītes augstumā. Aug aprīlī un maijā mežos zem lapukokiem, krūmājos, parkos, kapsētās, dažkārt pat ielasmalu zālājos, turklāt gandrīz vienmēr - grupās. Sastopamība - ne visai bieži. Ēdama, taču pirms cepšanas ieteicams neilgi novārīt.

 

2020. gadā, kad meteoroloģiskā ziema faktiski neiestājās, pirmais parastā lāčpurna eksemplārs, lai arī gauži sīks, bija novērots jau 24. janvārī (Pierīgā, Sergejs Vedjanovs).

Parastā lāčpurna cepurīte ir olveidīga un sakrokota; krokojuma šūnas ir noapaļotas, atšķirīga lieluma, diezgan neregulāras pēc formas un izkārtojuma.
Cepurīte var būt gan koši brūndzeltena (pārsvarā cilvēka pārveidotā vidē, šeit: kapsētā), gan brūnpelēka (pārsvarā dabiskā vidē), gan līdzīgos toņos.

Parastais lāčpurns, pēc mūsu vērojumiem, biežāk aug nevis īsti dabiskā vidē (augšā pa labi - Gaujmalā), bet gan cilvēka pārveidotā: dārzos, kapsētās
(abās rindās pa kreisi), pat ielasmalu zālājos (apakšā pa labi).

Parastajam lāčpurnam gan cepurīte, gan kātiņš ir dobi;
tas atšķiras pēc uzbūves no dažas līdzīgas sēnes ar to,
ka cepurīte ir saaugusi ar kātiņu itin visā tās augstumā
(zvana lāčpurnam ir saaugusi tikai pusē no augstuma,
savukārt parastajam ķēvpupam - vienīgi pie galotnes).

Vēl attēlus un skaidrojumus sk. mūsu divvalodīgās (Lv+En) vietnes fungi.lv lappusēs. Klikšķiniet uz sīkattēliem!

 

 Pamatojoties uz pētījumiem molekulārā līmenī, dažos pēdējos gados lāčpurnu ģints sistemātika un taksonomija ir daļēji mainījusies.
 No sēņotāja skatpunkta šīm akadēmiska rakstura izmaiņām nav it nekādas nozīmes, tādēļ mūsu vietnē pagaidām ir saglabāta vecā.


No  iepriekšējo  gadu  hronikām

Parasto lāčpurnu kvartets blakus kapsētai - vietā, kur izgāzti kapu kopšanas organiskie atkritumi (2015).

Parastie lāčpurni (divi no retinātas četru eksemplāru grupas) ar granti nobērtā kapavietā (2019).

Parastais lāčpurns pie kapu kopiņas apmales, jau īsteni vasarīgās saules viegli apkaltēts (2014).

2015.g. simtiem lāčpurnu bija izauguši Rīgas centrā, nelielā zālāja
platībā starp Aspazijas bulvāri un pilsētas kanālu (sk. LNT video).

Kārtējā saišu pārbaudē 2021.g.16.aprīlī konstatēts, ka saite nestrādā portāla
skaties.lv iekšējas kļūmes dēļ. Cerot uz kļūmes izlabošanu, saiti saglabājam.

 
 

 Lāčpurni (4)

Smailais lāčpurns
 

Citādās