Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Aktualitātes-2017

Atradumi 2017: pavasara retums - rudenī!
Mycological findings from October to December 2017
 

Šajā sadaļā tiek atainoti interesantākie mikoloģiskie atradumi, kurus gadījies uziet mūsu fotogrāfam vai arī senes.lv sadarbības partneriem. Atšķirībā no agrāko gadu hronikām, nu vairs neatspoguļojam ikdienišķākās norises sēņu valstībā, jo tās ik gadu ir vairāk vai mazāk līdzīgas.

 
Janv. – Aprīlis Maijs – Jūlijs Viss augusts Septembris-1 Septembris-2 Septembris-3 Septembris-4 Oktobris - Dec.


 
 

Vietā, kur pirms diviem gadiem tika pamanītas gļotainās holvejas anamorfas stadijā (sērkociņveidīgās), šoruden uz blakus kritalas tās sastopamas
ne vien šajā, bet arī teleomorfas stadijā (kausveidīgās). Pēdējā ir ārkārtīgi reta: jaunā atradne Gaujas senlejā lejpus Krimuldas ir tikai ceturtā valstī!

 
 

Egļu alejā, kuru no vienas puses "aizsargā" pamatīgs grāvis, no otras - purvaini brikšņi, bet no abiem galiem - iespaidīgas latvāņu audzes,
ir atkal izaugušas ļoti retās (tomēr Aizsargājamo sugu sarakstā neiekļautās) Šmidela zemeszvaigznes (īstenībā pavisam sīkas sēnītes).

 
Foto: Ainars Gaidis Pēcapstrāde & montāža: Edgars Mūkins
 

Par agra pavasara sēni izdaudzinātā toverīšu sarkosoma šeit, kopš 2014. gada zināmajā atradnē pie Gaujienas, izspraukusies jau rudenī!
Mūsu pastāvīgais sadarbības partneris Ainars Gaidis, kurš to regulāri apseko, 28. oktobrī uzgājis pusduci eksemplāru ar diametru 1½-2 cm.

 
Foto: Ainars Gaidis
 

Sēņu gadu vainagoja skaistā zaļā vainagā ieskauta toverīšu sarkosoma, pirmo reizi Latvijas dabā
skatīta šādā zīmīgā laikā - bezmaz Vecgada vakarā (precīzāk, 29. decembrī).

 

Ikdienišķāki, tomēr ne gluži parasti atradumi

 

Lai gan zaķu un zaķkājas tintenes nav īpašs retums,
to trauslais skaistums vedina tās fotografēt vēl un vēl!

Uz tauriņu kūniņām augošajai kara milnenei šis eksemplārs izveidojies gana savdabīgs - ar
daždažādiem izaugumiem. Turpretim šī jau pavecā čūskmēlīšu milnene ir visnotaļ parasta.

Sākotnēji šeit figurējušais foto ar prāvu bariņu peļastes čiekureņu uz viena egles čiekura tagad ir pārcelts uz lappusi "Lapiņsēnes uz čiekuriem".
Savukārt foto ar divām reti sastopamām nelielām piepēm - pūkaino mīkstpiepi un maigo mīkstpori - tagad ir pārcelti uz attiecīgo sugu lappusēm.

 

Baltā bērzlape ir ļoti parasta sēne, kura sāk augt jau vasaras vidū. Taču uziet to 22. novembrī bija pārsteigums!

 
 

Gada pati pēdējā diena ir bijusi izcili labvēlīga ledusmatu sēnei. Šos nofotografējām tieši virs Gaujas senlejas kreisā krasta starp Daudu un Vējupīti.
Tikmēr mūsu sadarbības partnere Maija Sidorenko tajās pašās stundās sastapusi ledusmatus lielā daudzumā 2 km atstatu - pie Daudas ūdenskrituma.

 

 
Janv. – Aprīlis Maijs – Jūlijs Viss augusts Septembris-1 Septembris-2 Septembris-3 Septembris-4 Oktobris - Dec.
 

Vietnes sadaļas