Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Aktualitātes-2017

Atradumi 2017: jau no Jaungada dienas!
Mycological findings from January to April 2017
 

Šajā sadaļā tiek atainoti interesantākie mikoloģiskie atradumi, kurus gadījies uziet mūsu fotogrāfam vai arī senes.lv sadarbības partneriem. Atšķirībā no agrāko gadu hronikām, nu vairs neatspoguļojam ikdienišķākās norises sēņu valstībā, jo tās ik gadu ir vairāk vai mazāk līdzīgas.

 
Janv. – Aprīlis Maijs – Jūlijs Viss augusts Septembris-1 Septembris-2 Septembris-3 Septembris-4 Oktobris - Dec.


 
 

Jau Jaunā gada paša pirmajā dienā mūsu pastāvīgais sadarbības partneris Ainars Gaidis savā atradnē Gaujienas pagastā 
pamanījis pirmās toverīšu sarkosomas! Dažas bijušas sīkas monētas lielumā, citas prāvākas, kopskaitā apmēram ducis.
Skaidrs, ka tās ir izspraukušās vēl vecajā gadā un kādu laiciņu pavadījušas zem sniega, kurš tām itin nemaz nav kaitējis.

 
 

Salīdzinoši ziemīgais šī gada janvāris nav kavējis vecajā vietā atkal izaugt oranžajām puslocenēm, tiesa, ne tik raženi
pērnajā janvārī. Lai arī šī suga ziemas vidū nav nekas īpašs, vēlamies papriecēt jūsu acis ar šo "izrotāto" eksemplāru.

 
 

Lai arī spraugā zem šīs apsūnojušas kritalas joprojām vīd sniegs, uz tās burtiski simtos izaugušas šādas lapiņsēnes
- ziemas sēntiņas, kuras skaitās (un visumā patiesi ir) reti sastopamas. Pērnajā martā to šeit bija daudz mazāk.

 
 

Latvijā gana izplatītā un jau sen pazīstamā melnā eksīdija (kreisajā malā, vidū), kā arī tikai 21. gadsimta sākumā
pamanītā un visumā daudz retākā nošķeltā eksīdija (labajā malā) uz šī sprunguļa izaugušas cieši viena pie otras.
Škiet, tas ir pirmais pamanītais tādas "kaimiņu būšanas" gadījums, kopš nošķeltā eksīdija Latvijā tikusi konstatēta.
Tomēr tajā nav arī nekā principā pārsteidzoša, jo šāda augtene ir gana tipiska gan vienai, gan otrai eksīdiju sugai.

 

 
Janv. – Aprīlis Maijs – Jūlijs Viss augusts Septembris-1 Septembris-2 Septembris-3 Septembris-4 Oktobris - Dec.
 

Vietnes sadaļas