Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Aktualitātes-2017

Atradumi 2017: virs ūdeņiem un citur
Mycological findings from May to July 2017
 

Šajā sadaļā tiek atainoti interesantākie mikoloģiskie atradumi, kurus gadījies uziet mūsu fotogrāfam vai arī senes.lv sadarbības partneriem. Atšķirībā no agrāko gadu hronikām, nu vairs neatspoguļojam ikdienišķākās norises sēņu valstībā, jo tās ik gadu ir vairāk vai mazāk līdzīgas.

 
Janv. – Aprīlis Maijs – Jūlijs Viss augusts Septembris-1 Septembris-2 Septembris-3 Septembris-4 Oktobris - Dec.


 
 

Sugai īstākajā laikā - maija otrajā pusē - uz attekā pusiegrimušas siekstas ir izaugušas šīs izmirkušu koksni mīlošās lapiņsēnes - tīģeru sīkstenes.
Sējas novada dienvidaustrumu stūrī uzietā atradne ir tikai trešā šai ārkārtīgi retajai sugai. Aptuveni tikpat bagātīgi šīs sēnes šopavasar izaugušas 
arī uz kādā Siguldas dīķī peldoša kritalas gabala - savdabīgā dreifējošā atradnē (hronoloģiski otrajā Latvijā), kuru novērojam jau kopš 2010. gada.

 
 

Arī šis iespaidīgais neparasto, Latvijā nekad agrāk neredzēto askusēņu čemurs ir izaudzis virs ūdens - uz upītei pārkritušas apsūnojušas kritalas.
To netālu no Ieriķiem 11. jūnijā bija pamanījis mūsu pastāvīgais sadarbības partneris Ainars Gaidis. Pēc apskatīšanas uz vietas secinājām, ka šīs 
sēnes ir apaļsporu bisītes - sevišķi reta suga, kas Eiropā iepriekš bija pamanīta vien 10 valstīs. Tātad, Latvija tagad kļuvusi par vienpadsmito!

 

Jaunatrastās bisīšu sugas pārstāves izaugušas arī upītes krasta nogāzē
uz tur guļošajām egļu kritalām vai cieši blakus tām. Kā redzams, šī suga
atšķiras no mums labi zināmajām parastajām un dižajām bisītem ne vien
ar augšanu vēlākā gadalaikā, bet arī ar lielumu un caurcaurēm dzīslaino,
sārti violeto kātiņu.

Šeit varenais apaļsporu bisīšu čemurs, kuru attēls lappuses augšā ietver
vien daļēji, ir redzams visā pilnībā. Zem tā mutuļo upītes straujie ūdeņi.

 
 

Ļoti reti sastopamā lipīgā sviestbeka šīs vasaras vidū augusi neparasti raženi, ar lapeglēm bagātās vietās pēc skaita pat pārspējot "parastās" bekas.
Šeit, metrus piecpadsmit no mazpilsētas galvenās ielas, bez attēlā redzamās akurātās rindas bija vēl daudzas grupiņas - pa visām kopā 62 eksemplāri!
Tikmēr ielas otrā pusē ap citu lapegli - 7 eksemplāri. Savukārt pāris kilometrus tālāk, pilsētas kapos, ap vienu mazu lapegli auga 18 šādas sviestbekas!

 
 

Prāvas kailās mietenes paspārnē šeit izaugusi Patujāra šķiedrgalvīte.
Lai arī otrā ir raksturīga vēlam pavasarim un vasaras sākumam, bet pirmā
- vasaras otrai pusei un rudenim, š.g. sezonas īpatnību dēļ tās uzradušās
reizē - jūlija sākumā. Abas izskatās līdzīgas! Tas ir uzskatāms piemērs, ka
sēnes sugas noteikšana pēc kritērija "ja reiz aug blakus - tad jau tā pati"
dažkārt var izrādīties pavisam maldinoša (reizēm - pat cilvēkam bīstama).

Ēnainā jauktā mežā uzradusies šāda balta koraļļveidīga sēnīte (pat nelielā
laukumiņā vairākas). Kas tā varētu būt par dzimtu, ģinti un sugu, mums ir
pagaidām tikai hipotēzes, kuru izvērtēšanai vēl aizvien pietrūkstas laika...
P.S. Rudenī tieši tādas pašas baltas koraļļveidīgas sēnītes tika pamanītas
vēl citā vietā 2¼ km atstatumā no pirmās (vājā apgaismojuma un steigas
dēļ gan netika nofotografētas). Taču par sugu vēl aizvien nav skaidrības.

 

 
Janv. – Aprīlis Maijs – Jūlijs Viss augusts Septembris-1 Septembris-2 Septembris-3 Septembris-4 Oktobris - Dec.
 

Vietnes sadaļas