Vietnes sadaļas

   www.senes.lv   

Aktualitātes-2017

Atradumi 2017: parastu sugu neparastumi
Mycological findings in late September 2017
 

Šajā sadaļā tiek atainoti interesantākie mikoloģiskie atradumi, kurus gadījies uziet mūsu fotogrāfam vai arī senes.lv sadarbības partneriem. Atšķirībā no agrāko gadu hronikām, nu vairs neatspoguļojam ikdienišķākās norises sēņu valstībā, jo tās ik gadu ir vairāk vai mazāk līdzīgas.

 
Janv. – Aprīlis Maijs – Jūlijs Viss augusts Septembris-1 Septembris-2 Septembris-3 Septembris-4 Oktobris - Dec.


 
 

Šīs parasto zemestauku "olas" ir kā visīstākie dvīņi - ar vienu kopīgu "sakni"! Normāli katrai "olai" ir savējā. Velkot ārā, tā parasti notrūkst (arī šī).

 
 

Lai gan vēdekļa sārtaine Latvijā kopumā ir tiešām ļoti reta, dažviet Gaujas Nacionālajā parkā tās ir ne mazums. Nepilnu kilometru garā gravā, kurā
nofotografēts šis pusducis paveco eksemplāru, tai uzietas veselas četras atradnes! Šajā atradnē vien bija pavisam 17 normāla lieluma augļķerneņu.

 
 

Aizsargājamo sugu sarakstā iekļautā rumpuču skrimslene, kā rāda pabiežie
atradumi dažādos Latvijas nostūros, nemaz nav tik ļoti reta. Bet skaista gan!
________________________________________________________________

 

Ametista bērzlapene, parasti pavisam neliela, šeit izaugusi neticami milzīga, turklāt pēc formas galīgi "nepareiza" - ar ārkārtīgi sakruzuļotu cepurīti.

 
 
 

Šī graudcepurīšu trijotne izceļas ar savai ģintij neparastu cepurītes virsas krāsu - neitrāli brūnu, vienai pat iezaļganu, 
kā arī ar neparasti spurainu kātiņu. Tādu pašu sēni šoruden citā vietā ir ievērojusi Dabas muzeja mikoloģe Inita Dāniele.
Ir aizdomas, ka tās varētu būt no Latvijā agrāk nesastaptas sugas (ja ne, tad īpatnēji rūsas graudcepurīšu eksemplāri).
Mūsu fotouzņēmumā šīs intriģējošās sēnītes vēl savdabīgākas dara ūdens pilieniņi, kuri dāsni izrotājuši cepurīšu maliņas!

 

 
Janv. – Aprīlis Maijs – Jūlijs Viss augusts Septembris-1 Septembris-2 Septembris-3 Septembris-4 Oktobris - Dec.
 

Vietnes sadaļas